Gaat LinkedIn Tinder voorbijstreven?

Het antwoord zal hopelijk een overdonderend NEE zijn, maar een onderzoek van Photo Passport Online onder 1.049 Amerikaanse vrouwen laat onrustbarende cijfers zien:

Is LinkedIn the New Tinder? [2023 Study]

En waar gaat het dan zoal om? Kijk en huiver:

Is LinkedIn the New Tinder? [2023 Study]

LinkedIn is niet blij met deze situatie:

'It's Uncomfortable': Women Say They're Being Trolled for Dates on LinkedIn

Ik vraag me af of deze situatie ook (en in welke mate) voorkomt in Nederland?

Geef een reactie

1 Comment