De werkloosheid onder jongeren en de ABU geven een vervelend signaal af

Vandaag verschenen de maandelijkse cijfers rond werkloosheid, zoals altijd verzorgd door het CBS. En de resultaten vielen niet tegen, de overall werkloosheid (seizoenssgecorrigeerd) voor augustus is 3,6% en dat is gelijk aan de werkloosheid van juli. Ongenadig laag en daarmee ammunitie om met een vrolijk gevoel richting het weekend te laveren. Maar dan heb je niet goed opgelet, want er zit een schurend randje aan de cijfers als het over de verandering van de werkloosheid onder jongeren (15 – 25 jaar) gaat. Kijk maar even met mij mee.

In onderstaande grafiek heb ik de procentuele verandering van de werkloosheid ten opzichte van 2003 (=0%) voor de drie leeftijdsgroepen (CBS) weergegeven, op basis van de gecorrigeerde werkloosheid volgens de laatste CBS definitie:

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – augustus 2023, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens een nieuwe definitie (CBS)

Verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep (2003 = 0), januari 2003 – augustus 2023, o.b.v. gecorrigeerde werkloosheid volgens een nieuwe definitie (CBS)

Er is over de gepresenteerde periode een behoorlijke eensgezindheid tussen de trendlijnen van de 3 leeftijdsgroepen, waarbij er tegelijkertijd (voor een groot deel van de grafiek) er een klein faseverschil is. De trendlijn van de 15 – 25-jarigen begint meestal iets eerder met een stijging dan de andere twee, en hetzelfde geldt voor een daling. Geen opzienbarende ontwikkeling (jongeren vertrekken in het algemeen als eerst tijdens een verslechtering van de arbeidsmarkt, maar worden als eerste weer aangenomen als de situatie verbetert) en dat toont zich ook in de trendlijnen.

Jongeren zijn de kanarie in de kolenmijn, en volgende bovenstaande grafiek heeft de kanarie gepiept (dat is toch aardiger dan het loodje leggen, wat traditioneel het lot was van kanaries in de kolenmijn). De blauwe lijn in de grafiek laat een vervelend hockeystickje zien voor de meest recente periode, daar waar de groep 25 – 45-jarigen nog weinig beweging laten zien en de grijze duiven nog altijd een dalende werkloosheid laten zien.

En het is niet alleen de werkloosheidscijfers onder jongeren die ons een mogelijke early warning signaal geven, ook de uitzenders laten al geruime tijd zien dat er iets niet helemaal lekker gaat in Nederland:

Arbeidsmarkt: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juli 2023

Arbeidsmarkt*: procentuele verandering, 12-maands voortschrijdend maandgemiddelde (2008 = 0%), januari 2008 – juli 2023

De blauwe lijn betreft de verandering van de het aantal uitzenduren ten opzichte van 2008 en laat dus al geruime tijd een dalende lijn zien. En ook hier zijn er behoorlijk wat kanaries aan het piepen; waarbij met name de sector Administratief (op een historisch dieptepunt) het bijltje erbij neer lijkt te gooien, maar ook de sector Techniek gaat niet lekker.

Met andere woorden, het is niet alles goud wat er blinkt. We zijn lekker met zijn allen aan het groupthinken dat 2024 weer groei gaat laten zien en ik hoop het van harte. Maar in voorbereiding daarop zou ik toch wel verwachten dat de werkloosheidscijfers van jongeren kleiner aan het worden zijn, en dat uitzenden weer groei laat zien. Cijfers liegen niet.

* De gezondheid van de Nederlandse arbeidsmarkt is gebaseerd op een vijftal cijferreeksen:

  1. het aantal vacatures (van het CBS en van Jobfeed (Textkernel)),
  2. het aantal faillissementen (Faillissementen.com),
  3. de uitzendindex (ABU),
  4. de werkloosheid (CBS).
Geef een reactie