Heeft UWV de wet overtreden? En zo ja, wanneer gaat UWV dit corrigeren? Intermezzo

Logo(type) UWVVoor alle lezers die als een bonobo op de F5 knop aan het rammen zijn even een kalmerende opmerking:

Ik ben nog in overleg met UWV om duidelijkheid te krijgen over het exacte proces dat gedurende de tender heeft plaatsgevonden en in hoeverre daar door UWV fouten zouden zijn gemaakt.

In de tussentijd (25 september) heb ik onderstaand statement van UWV Woordvoering ontvangen, waarmee antwoord wordt gegeven op het eerste artikel over de aanbesteding:

    • In de aanbesteding is een inschatting gemaakt van de kosten. Hieruit volgde een geraamde opdrachtwaarde van 5-7 miljoen euro.
    • Uit de aanbesteding kwamen geen geschikte inschrijvingen
    • Toen is er binnen de juridische mogelijkheden een onderhandelingsprocedure gestart met 8vance. 8vance voldeed als enige partij aan het Programma van Eisen uit de aanbesteding. Dit resulteerde in een gunning van de opdracht aan 8vance met een gecontracteerde opdrachtwaarde van (65.79 miljoen inclusief BTW). UWV heeft de gunning en de opdrachtwaarde gepubliceerd op Tenderned. Dit is de opdrachtwaarde waarvan moet worden uitgegaan en daar blijft UWV binnen.
    • UWV heeft daarom niet de wet overtreden en UWV hoeft dit niet opnieuw aan te besteden

Bij oppervlakkige lezing lijkt dit duidelijke taal en dat zou een mea culpa, mea maxima culpa van mijn kant moeten opleveren. Toch? Nou…, hold your horses. De zinsnede “is er binnen de juridische mogelijkheden een onderhandelingsprocedure gestart” klinkt mij iets te legalese in de oren. Want wat zegt UWV hier nou eigenlijk? Of liever gezegd, wat zegt UWV hier niet?

Deze onduidelijkheid tezamen met de ontvangst van een tenderdocument dat niet op TenderNed is gepubliceerd zorgt voor zoveel vragen van mijn kant dat ik even pas op de plaats maak, in afwachting van een (eventuele) reactie van UWV.

Geduld is een schone zaak

Wordt vervolgd

Geef een reactie