Breaking news: aantal vacatures in augustus 2023

VrolijkWe zetten de ‘eeuwigdurende’ serie over het online vacaturevolume onverdroten door met de cijfers over augustus 2023.  En het lijkt erop dat we in augustus de langverwachte zomerdip mogen noteren, met een totaal aantal nieuwe online vacatures van bijna 275.000. Een daling van maar liefst 20% ten opzichte van juli 2023 en exact 15% in vergelijking met augustus vorig jaar.

Maar laten we eens wat dieper in de cijfertjes duiken. Leest u even mee?

Vacaturevolume in september
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand september sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in de maand september, 2008 – 2023. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in de maand september, 2008 – 2023. Bron: Jobfeed


Het verschil met september 2022 is een daling van ruim 70.000 vacatures, de vergelijking met twee jaar geleden valt ook nog fors negatief uit. De afgelopen twee maanden is het vacaturevolume ruim onder de 300.000 gebleven, een grens die normaal gesproken alleen in de wintermaanden wordt doorbroken. Maar nu dus ook aan het einde van de zomer… Voortekenen voor een meer structurele daling van het vacaturevolume? De tijd zal het leren.

Vacature aantallen in 2022 en 2023
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:


Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed


Voor de tweede achtereenvolgende maand (augustus en septemver ) is een maand in 2023 aanzienlijk lager uitgepakt dan in 2022. In totaal is dat drie keer gebeurd, maar mei 2022 (>400K) lijkt een extreme outlier te zijn. Het betekent dat 2023 op dit moment een lager vacaturevolume heeft dan in 2022 voor dezelfde periode het geval was. In hoeverre dit een signaal is van een structurele daling van het vacaturevolume moet nog blijken

Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van september 2023 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het maandvolume als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden.


Er tekent zich een duidelijke piek af waarbij we ondertussen ondubbelzinnig in de dalende lijn zitten. Aangezien de toekomst zich niet toont tot het heden is geworden kan er geen enkele conclusie worden getrokken uit de neergaande lijn, anders dan dat tot en met september er sprake is van eeen krimp van het vacaturevolume. Maar er is natuurlijk meer, zo laat de jubelindex een trage maar gestage daling zien:

Misere-index & Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – augustus 2023 (zonder vacaturevolume)

Misere-index & Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – augustus 2023 (zonder vacaturevolume)

En dat is een daling gebaseerd op maar liefst 7 databronnen en daarmee nog wat maatgevender dan de gesignaleerde daling van het vacaturevolume.

Ofwel, er is reden om aan te nemen dat de komende maanden eerder krimp dan expansie te zien gaan geven. Zijn we daarmee op weg naar een recessie. Onvermijdelijk komt er weer een keer een recessie aan, maar het is nu nog wat te vroeg om daarover te speculeren. We zijn een beetje verkouden, dat dan weer wel…

Tot over een maand!

Geef een reactie