ABU: op weg naar een nieuwe recessie?

logotype ABUVandaag een bespreking van de negende periode van de ABU cijfers over 2023*. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 9, van 14 augustus tot en met 10 september, daalde het aantal uren met 13% en de omzet daalde met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De krimp in aantal uren is weer iets groter dan in periode 8 maar nog altijd (duidelijk) minder dan in de eerste periodes van het jaar. Op zich nog altijd een redelijk positieve ontwikkeling (het aantal uitzenduren krimpt minder snel) maar het is een beetje teleurstellend dat de afname van de krimp zich niet doorzet.

Overall ontwikkeling

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2021 t/m 2023 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU


Het is saai, maar ook nog eens verdomde vervelend, die zich continuerende krimp. Als er een lichtpunt is, dan is het de afname van de krimp sinds begin van dit jaar hoewel periodes 8 en 9 hierbij toch wel wat zand in de raderen gooit. Laten we hopen dat de (overigens zer beperkte) groei van de krimp niet doorzet.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik een index uitzenduren berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de (procentuele) verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)


Het laatste deel van de trendlijn? Die heeft een opvallende gelijkenis met een zwarte skipiste die richting de diepste diepten van de langdurige misère van 2009 – 2015 glijdt. Geen aantrekkelijk vooruitzicht en er is nog alle tijd om die doembeeld tot een fata morgana om te toveren. Maar dan moet er wel wat gebeuren en op dit moment zitten we wat betreft politieke daadkracht op een absoluut minimum, nog even los van de nogal wispelturige internationale ontwikkelingen. Geen goede tijd om wonderen te verwachten, tenzij de economie zichzelf aan de haren uit het moeras kan trekken.

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten allen krimp zien, zij het met grote onderlinge verschillen. De sector Administratief dondert met -20% in elkaar,  de sectoren Industrie en Techniek krimpen met  –10% en –8% behoorlijk.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:


Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector


De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer hersteld naar de niveau van 2008. Maar nu neemt deze sector een wel zeer scherpe duik , na de korte maar overigens zeer forse inzinking tijdens het begin van de coronacrisis. De trendlijn heeft de grens van 60 ondertussen doorsneden en is in periode 9 uitgekomen op 55,9, een daling van 0,9 ten opzichte van periode 8. Op basis van de richting van de trendlijn lijkt het slechts een kwestie van tijd tot de grenslijn van 50 doorsneden gaat worden. To boldly go

De sector Industrie is nog altijd maar in mineur, en nog maar net boven het niveau van vóór de financiële crisis. Ik ga er vanuit dat in periode 10 de trendlijn daaronder zakt. In vergelijking met de andere twee sectoren is de sector Industrie gezond en wel. En dat kan de uitzendsector in haar totaliteit wel gebruiken, met twee sectoren die op de intensive care liggen.

En dan hebben we de sector Techniek. Deze sector lijkt zich steeds meer te spiegelen aan de sector Administratief , zij het met een vertraging en iets minder extreem. Maar de weg naar beneden is al geruime tijd geleden ingezet. Hoopvol is de mogelijke afvlakking van de neergang; met enige goede wil is het begin van een hockeystick te zien. Maar laten we vooral niet te snel juichen.

Tot over 4 weken!

Geef een reactie