Heeft UWV de wet overtreden? En zo ja, wanneer gaat UWV dit corrigeren? Deel 5

Logo(type) UWVDit was de conclusie van het vorige artikel over de gunning van de tender aan 8vance:

UWV stelt terecht dat er geen wezenlijke veranderingen zijn aangebracht in de opdracht zoals deze is aanbesteed: mea culpa, mea maxima culpa. UWV heeft daarentegen nagelaten om een wezenlijke verandering aan te brengen, op het moment dat de opdrachtwaarde bleek te exploderen. Had UWV dat wel gedaan dan had de enig overgebleven kandidaat zich gediskwalificeerd (in ieder geval op basis van 7.1.2.1. Eis A Relevante omzet, maar waarschijnlijk op meer eisen) en was er tevens een noodzaak tot een nieuwe aanbesteding geweest (als gevolg van een wezenlijke wijziging van de voorwaarden van de opdracht).

Ik heb het concept van dit artikel aan UWV woordvoering voorgelegd en zij reageerde daarop als volgt:

UWV mocht in de onderhandelingsprocedure de voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk wijzigen, dus UWV kon ook de geschiktheidseis in de UtA over de omzet niet wijzigen. 8vance hoefde daarmee dus niet te voldoen aan een hogere omzeteis dan de omzeteis uit de oorspronkelijke UtA.

UWV stelt hier dat ze de geschiktheidseis ten aanzien van de omzet niet kon wijzigen omdat UWV de voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk mocht wijzigen. Maar dat is bezijden de waarheid. Niemand dwong UWV hiertoe, zeker de Aanbestedingswet niet. UWV had alle vrijheid om één of meer voorwaarden uit de opdracht wezenlijk te wijzigen. Sterker nog, gezien de uiteindelijke contractwaarde had UWV de omzeteis moeten wijzigen. UWV koos er echter voor om de voorwaarden niet te veranderen en gaf daarmee 8vance een vrije doorgang.

Een wezenlijke wijziging van de opdracht (lees: forse verhoging van de omzeteis) zou twee directe consequenties hebben:

  1. 8vance diskwalificeert zich op de omzeteis
  2. UWV schrijft een nieuwe tender uit

Maar er is meer. UWV had nog een tweede reactie op het conceptartikel:

Een belangrijke eis uit de aanbesteding was dat de leverancier op het moment van gunnen van de opdracht met standaard software volledig zou voldoen aan het Programma van Eisen uit de aanbesteding. Op het moment van gunnen voldeed enkel 8vance aan deze eis.

Dit is een irrelevant argument aangezien 8vance zich bij het vaststellen van de uiteindelijke contractwaarde (EUR 60 miljoen (excl. BTW)) al had gediskwalificeerd op een onvermijdelijke aanpassing van de geschiktheidseis ten aanzien van de omzet. Het doet dan niet ter zake dat ze (als enige) zou voldoen aan het PvE. Ook al omdat er überhaupt geen andere partijen waren…

Slotopmerkingen
UWV heeft het contract toegewezen aan 8vance in de wetenschap dat het bedrijf (8vance) niet zou voldoen aan de weliswaar niet doorgevoerde, maar noodzakelijke en wezenlijke verhoging van de omzeteis. UWV heeft, voor zover mij bekend, nagelaten dit publiekelijk te communiceren en heeft daarmee martkpartijen de kans ontnomen om hier passende actie op te nemen.

Tegelijkertijd is het opvallend dat geen van de partijen uit de marktverkenning (en daarbuiten, toen eenmaal de contractwaarde was gepubliceerd) de moeite hebben genomen om UWV juridisch te bevragen. Een omzet van EUR 60 miljoen over 14 jaar is toch voldoende incentive om eens te prikken in de houdbaarheid van de overeenkomst?

Hiermee sluit ik deze reeks aan artikelen over UWV en het tenderproces af. Ik wil UWV woordvoering bedanken voor haar meestal snelle en uitgebreide antwoorden. En ik wens 8vance alle succes en wijsheid toe in haar samwenwerking met UWV. Ik hoop van harte dat werkzoekenden en werkgevers op een zo kort mogelijke termijn wezenlijke verbeteringen gaan ervaren in het proces van zoeken naar werk/kandidaten.

Mijn werk zit er op en ik draag het stokje graag over aan professionals waar de Aanbestedingswet door de aderen stroomt aangezien het voor mij overduidelijk is dat hier in het tenderproces iets fundamenteels verkeerd is gegaan.

Eerdere artikelen in deze reeks:

Heeft UWV de wet overtreden? En zo ja, wanneer gaat UWV dit corrigeren?

Heeft UWV de wet overtreden? En zo ja, wanneer gaat UWV dit corrigeren? Deel 2

Heeft UWV de wet overtreden? En zo ja, wanneer gaat UWV dit corrigeren? Intermezzo

Heeft UWV de wet overtreden? En zo ja, wanneer gaat UWV dit corrigeren? Deel 4

Geef een reactie