Quantify Me in recruitment kan alleen maar met correcte data en dat is een dingetje…

Donald TrumpGoede data was altijd al goud waard, maar met de komst van de LLM overlords is dat nog meer het geval. Ga maar na, als een cv wordt geextraheerd en vervolgens wordt de daaruit komende data geinterpreteerd, genormaliseerd en verrijkt dan moet je er verdomd goed van verzekerd zijn dat de brondata goed is. Al dan niet bewuste fouten in de brondata zorgt dan voor een andere voorstelling van zaken. Afhankelijk van de omvang van de fouten kan dit van onschuldig tot de plank volledig misslaan zijn.

Recruitmentland is mensenland, en waar mensen dingen van elkaar verwachten kunnen zaken anders worden voorgesteld. Werkgevers kunnen een te fraaie voorstelling van zaken geven als het om de baan, de afdeling en/of het hele bedrijf gaat. En werkzoekers kunnen een cv zomaar hebben opgeleukt.  Over dat laatste heeft één van mijn helden, Jim Stroud, een video gedeeld met ontluisterende cijfers afkomstig van ResumeLab:

Tweet Jim Stroud
Tweet Jim Stroud

En geloof me, er is nog veel meer informatie in de video te vinden waarvan de haren je te bergen rijzen. Kort en goed, sollicitanten liegen zich een slag in de rondte, en waarom zouden werkgevers beter zijn? Guilty by association zou ik zeggen. Het is dan op zich nog een wonder dat we ons door het sollicitatieproces heen kunnen worstelen zonder dat het een volledig bloedbad wordt.

De vraag die dan wel resteert is de volgende: als cv en vacature parsers, al dan niet met LLM capaciteiten, er vanuitgaan dat de broninformatie correct is, dan is de in ATS’en opgenomen werkelijkheid onjuist. Maar we weten niet waar die onjuistheden zitten. Tegelijkertijd worden die onjuistheden meegenomen in ‘matching’ van vacatures met kandidaten en met nauwkeurgheidspercentages tot wel achter de komma gepresenteerd aan recruiters en hiring managers. Met als risico dat ze deze cijfers als waarheid aannemen.

Slotopmerking
Deze posting is geen aanklacht tegen (LLM) parsing tools maar is een poging om tussen alle hype een waarschuwing te laten klinken en vooral ook de menselijke maat niet uit het oog te verliezen. Productiviteittools zijn belangrijk maar in een situatie waarin de kwaliteit van de broninformatie onzeker is, zijn een paar deskundige en kritische ogen onmisbaar.

Geef een reactie

1 Comment