Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 1: het primaire proces

Have, Amelie Jeanne ten (1887-1959)Het eerste deel van de titel, Hoe hoort het eigenlijk, is een verwijzing naar een boek over goede manieren uit 1939 met dezelfde titel van Amy Groskamp-ten Have waar zij in het voorwoord bij het volgende schreef:

‘Hoe hoort het eigenlijk…?’ vraagt men zich af en zoo heel vaak handelt men maar lukraak in de hoop dat het zoo wel kan.’

Het is maar een kleine stap naar de 21ste eeuw en naar het domein van usability voor recruitment sites: handelt men maar lukraak in de hoop dat het zoo wel kan…

Maar zoo hoort het niet. Tenminste niet als je de intentie hebt om een bezoeker een goede ervaring te bieden. En om dat laatste te bewerkstelligen heb ik deze serie over recruitment etiquette geschreven.

Waarbij ik in deze eerste aflevering aandacht besteed aan de samenhang van activiteiten die een werkzoeker kan uitvoeren op een recruitment website, oftewel het primaire proces.

Het primaire proces
In onderstaande afbeelding heb ik getracht het primaire proces weer te geven op basis van de belangrijkste schermen en hun onderlinge samenhang:

Figuur 1. Vereenvoudigde weergave van het werkzoekersdeel van een recruitment site, inclusief trafficbronnen en uitgaande link
Figuur 1. Vereenvoudigde weergave van het werkzoekersdeel van een recruitment site, inclusief trafficbronnen en uitgaande link

In Figuur 1 zijn in het gekleurde kader de belangrijkste schermen van een recruitment website weergegeven evenals de onderlinge verbindingen en een tweetal (e-mail) berichten die worden verstuurd na een actie van de werkzoeker.

Buiten het gekleurde kader zijn aan de linkerzijde de verschillende traffic bronnen afgebeeld. Via deze locaties komen werkzoekers op één van de schermen binnen het gekleurde kader terecht. Aan de rechterzijde is een eventueel vertrek van een werkzoeker als gevolg van een link naar een sollicitatieformulier op een andere site (werkgever of vacaturehouder) weergegeven.

Omdat ik me focus op de recruitment website ga ik in dit kader niet in op de verschillende traffic bronnen en hoe hiermee om te gaan.

Hetzelfde geldt voor een link naar het sollicitatieformulier op een andere site, met één uitzondering:

Geef een werkzoeker altijd vooraf aan dat hij/zij/x naar een andere site gaat wanneer de knop solliciteer wordt ingedrukt (doe dit dus vóórdat de werkzoeker deze knop aanklikt of zorg ervoor de werkzoeker de actie ongedaan kan maken. De eerste optie heeft natuurlijk de voorkeur van een werkzoeker). En vraag verder de werkzoeker nooit om gegevens achter te laten als voorwaarde om doorgestuurd te worden. Dat is bijzonder onbeleefd; ik schaar dit in de categorie phishing. Inderdaad, het zou verboden moeten worden.

Ik behandel achtereenvolgens de drie webpagina’s die deel uitmaken van het primaire proces van een werkzoeker. Aansluitend sta ik kort stil bij de job alert e-mail en de (e-mail) reactie op een online sollicitatie.

De homepage
Als de homepage het startpunt is voor een werkzoeker dan is het essentieel een dominant zichtbare zoekfunctie te tonen zodat de werkzoeker direct bewijs heeft dat hier naar vacatures kan worden gezocht. Wat de onderdelen van een zoekfunctie zijn en hoe de zoekfunctie zich dient te gedragen wordt in toekomstige afleveringen uit de doeken gedaan.

Het vacaturezoekresultaatscherm
Het klikken op de knop zoek brengt de werkzoeker van de homepage naar het vacaturezoekresultaatscherm. Hier worden de vacatures getoond die voldoen aan de zoekterm(en) die de werkzoeker heeft ingevoerd. Tevens zijn hier filters aanwezig om de werkzoeker het zoekresultaat te laten verfijnen. Ook kan de werkzoeker een berichtenservice activeren door op de job alert knop te klikken. Alle functionaliteit van het vacature zoekresultaat scherm wordt in toekomstige afleveringen in detail beschreven. Een functie die ik niet zal behandelen binnen dit scherm is de sollicitatiefunctie, en daar is een goede reden voor:

Een vacature wordt op het vacaturezoekresultaatscherm slechts met een beperkt aantal kenmerken (denk aan functietitel, werklocatie, contractvorm, opleiding, aantal uur, salaris, bedrijfsnaam) getoond. Genoeg om de (ir)relevantie van een vacature voor een werkzoeker te bepalen maar volstrekt onvoldoende om goed geïnformeerd te solliciteren. Een sollicitatieknop in een vacaturezoekresultaatscherm is geen gemak voor een werkzoeker. Het is een verspilling van tijd voor werkzoeker en recruiter en dient daarom te worden vermeden.

Het vacaturedetailscherm
Het klikken op een vacature in het vacaturezoekresultaatscherm brengt de werkzoeker op het vacaturedetailscherm waar alle informatie van de vacature wordt getoond. Na evaluatie van de vacature kan de werkzoeker besluiten om te solliciteren door op de knop solliciteer te klikken. Hierbij moet het voor de werkzoeker voorafgaand aan het klikken op de knop solliciteer ondubbelzinnig duidelijk zijn of het om een sollicitatie binnen de betreffende recruitment site gaat of dat het een sollicitatie bij de vacaturehouder (directe werkgever of intermediair) betreft.

Een interne sollicitatie toont een pane of een webpagina met de velden die moeten worden ingevuld. Completering en aansluitende verzending van het sollicitatieformulier dient in ieder geval twee acties te triggeren:

  1. Een e-mail waarin de werkzoeker wordt bedankt voor zijn/haar/x sollicitatie op de vacature en waarin minimaal een concrete termijn voor een eerste vervolgactie wordt genoemd.
  2. Een pane of webpagina waarin de werkzoeker wordt bedankt voor zijn/haar/x sollicitatie op de vacature en waar een aantal relevante vervolgactie worden aangeboden (bv. een link naar het vacaturedetailscherm met de vacature waarop is gesolliciteerd, een link terug naar het vacaturezoekresultaatscherm, een nieuwe zoekactie, een link naar een relevante pagina van de werkgeverssite, etc.)

Een externe sollicitatie opent een nieuwe webpage of web tab onder controle van de vacaturehouder. In principe is de werkzoeker hiermee verdwenen van de recruitment website. Een weg terug is niet vanzelfsprekend.

Verder kan de werkzoeker binnen het vacaturedetailscherm voor- en achteruit bladeren door alle vacatures die binnen het zoekresultaat vallen zoals die op het vacaturezoekresultaatscherm zijn getoond. De mogelijkheid om voor- en achteruit te bladeren is vanuit het perspectief van de werkzoeker een stuk prettiger dan steeds heen en weer te moeten springen tussen het vacaturedetailscherm en het vacaturezoekresultaat scherm om de eerstvolgende vacature aan te klikken (pogo-sticking). Door pogo-sticking te vermijden is de kans hoger dat een werkzoeker meer vacatures bekijkt.

De beschreven schermen, web panes en e-mails worden in toekomstige artikelen uitgebreid behandeld, in sommige gevallen tot op bit/bot-niveau. Want de duivels zitten altijd in de details. Het huidige artikel moet vooral als een kapstok worden gezien waar alle detailverhandelingen aan opgehangen kunnen worden.

De combinatiepagina
Voordat ik afscheid neem, wil ik nog even een alternatief proces kort de aandacht geven, en dat proces ziet er zo uit:

Figuur 2. Vereenvoudigde weergave van het werkzoekersdeel van een recruitment site, inclusief trafficbronnen en uitgaande links.
Figuur 2. Vereenvoudigde weergave van het werkzoekersdeel van een recruitment site, inclusief trafficbronnen en uitgaande links.

Dit is de manier waarop grote commerciële sites als Glassdoor, LinkedIn, Monster, CareerBuilder, Nationale Vacaturebank, Indeed, Jobbird en natuurlijk Google (for Jobs) en steeds meer andere grote(re) vacaturesites tegenwoordig hun proces van het zoeken-vinden-evalueren-en-solliciteren hebben ingericht. En voor dit type sites is het ook een bijzonder logische inrichting. Gelukkig is het ook voor werkzoekers een prettige (want in principe simpeler) interactie en het risico van pogo-sticking (heen en weer springen tussen de vacaturezoekresultaatpagina en vacaturedetailpagina) is hier volledig geëlimineerd.

Voor grote recruitment sites zoals uitzend- en recruitmentbureaus is hier nog een wereld te winnen. Voor kleinere recruitment bureaus en grotere werken-bij sites is het mogelijk zinvol om te overwegen bij een nieuwe versie van de eigen site. Tenslotte zetten de grotere partijen de toon waardoor werkzoekers mogelijk gaan wennen aan de nieuwe en eenvoudiger interactie. Wat de toekomst ook moge zijn, ik zal ook apart aandacht besteden aan de combinatiepagina.

Een combinatiepagina is de samensmelting van een vacaturezoekresultaatpagina met een vacaturedetailpagina. Het betekent dat zeer economisch met de beschikbare ruimte moet worden omgesprongen, maar zoals zal blijken daar zijn heel wat mogelijkheden voor. Ook de combinatiepagina zal ik in toekomstige artikelen in detail beschrijven.

De volgende keer duik ik in de wondere wereld van de global navigation. Er gaat een wondere wereld schuil achter deze vanzelfsprekende componenten waardoor werkzoekers soms voor onnodige struikelblokken worden gesteld.

Wil je nu al meer weten? Breng dan een bezoek aan Kiqit, waar alle artikelen al eerder zijn gepubliceerd (met uitzondering van het laatste deel (Aflevering 10, de sollicitatie) dat weliswaar gereed is maar nog in het keurslijf van het CMS moet worden geperst, en dat is best een heel gedoe. Die kunnen nog grote stappen zetten op usability gebied…

Vanaf aflevering 4 zijn de evaluaties van de acht recruitment sites zo omvangrijk geworden dat ze in een apart artikel zijn opgenomen, met de toevoeging Appendix. In de Appendix artikelen vind je de review van de 8 recruitment sites (Indeed, Monsterboard, Nationale Vacaturebank, Jobbird, Randstad, Adecco, Manpower, Timing) op het onderwerp wat in de titel wordt genoemd. In het partner artikel vind je dan de aanbevelingen op basis van die review:

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitmentsites. Aflevering 1: Het primaire proces

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 2: global navigation

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 3: 2nd (en 3rd) level navigation

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 4: de zoekfunctie

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 4: de snelzoekfunctie. Appendix

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 5: de filter- en de sorteerfunctie

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 5: de filter- en de sorteerfunctie. Appendix

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 6: de herstelfunctie

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 6: de herstelfunctie, Appendix

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 7: vacature-alert

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 7: vacature-alert. Appendix

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 8: het zoekresultaat

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 8: het zoekresultaat. Appendix

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 9: de vacaturedetails

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 9: de vacaturedetails. Appendix

Geef een reactie