Breaking news: aantal vacatures in oktober 2023

VrolijkWe zetten de ‘eeuwigdurende’ serie over het online vacaturevolume onverdroten door met de cijfers over oktober 2023.  En het lijkt erop dat oktober niet bepaald heeft geleverd, met een totaal aantal nieuwe online vacatures van bijna 259.000. Een daling van maar liefst 25% ten opzichte van oktober 2022.

Maar laten we eens wat dieper in de cijfertjes duiken. Leest u even mee?

Vacaturevolume in oktober
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand oktober sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in de maand oktober, 2008 – 2023. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures in de maand oktober, 2008 – 2023. Bron: Jobfeed


Het verschil met oktober 2022 is een daling van bijna 85.000 vacatures, de vergelijking met twee jaar geleden valt ook nog fors negatief (-40.000) uit. De afgelopen drie maanden is het vacaturevolume ruim onder de 300.000 gebleven. Hopelijk is dit ook een teken dat de verbeterde filtering van spookvacatures bij Jobfeed haar werk doet.

Vacature aantallen in 2022 en 2023
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:


Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed


Voor de derde achtereenvolgende maand (augustus – oktober) is een maand in 2023 aanzienlijk lager uitgepakt dan in 2022. In totaal is dat drie keer gebeurd, maar mei 2022 (>400K) lijkt een extreme outlier te zijn. Het betekent dat 2023 op dit moment een lager vacaturevolume heeft dan in 2022 voor dezelfde periode het geval was. In hoeverre dit een signaal is van een structurele daling van het vacaturevolume moet nog blijken.

Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van oktober 2023 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het online vacaturevolume t/m oktober als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden
Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden


Er tekent zich een duidelijke piek af waarbij we ondertussen ondubbelzinnig in de scherpe dalende lijn zitten. Aangezien de toekomst zich niet toont tot het heden is geworden kan er nog geen harde conclusie worden getrokken uit de neergaande lijn, anders dan dat de trend neerwaarts is. En dat is op zich al het vermelden waard. Maar er is natuurlijk meer, zo laat de jubel/misere-index een trage maar gestage daling zien:

Misere-index & Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – september 2023 (zonder vacaturevolume)

Misere-index & Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – september 2023 (zonder vacaturevolume)


En dat is een daling gebaseerd op maar liefst 7 databronnen en daarmee nog maatgevender dan de gesignaleerde daling van het vacaturevolume.

Ofwel, er is reden om aan te nemen dat de komende maanden eerder krimp dan expansie te zien gaan geven. Zijn we daarmee op weg naar een recessie? Onvermijdelijk komt er weer een keer een recessie aan, maar het is nu nog wat te vroeg om daarover te speculeren. We zijn een beetje meer verkouden, dat dan weer wel…

Tot over een maand!

Geef een reactie