Ik hoop dat ze bij UWV weten dat anonieme gegevens niet anoniem blijven

Het is mal om te denken dat anonimiseren met de technieken van vandaag opgewassen is tegen ontmaskeren met de technieken van morgen. Vooral als je gegevens gaat combineren.

UWV gaat gebruik maken van een AI-boer en een stuwmeer van gecombineerde gegevens aanleggen. Hoog tijd dus om in de huid te kruipen van een UWV privacy baas en een intern memo te schrijven voor het management.

Intern Memo

Aan: Directie en Managementteam Van: Ernst Verstand, Hoofd Dataprivacy Datum: 11 november 2023 Onderwerp: Onmiddellijke Opschorting Gebruik Trainingsdata

Het moet het management niet ontgaan zijn dat de recente de-anonimisering van een medewerker – door een combinatie van externe datasets zoals vervoersbewegingen, sociale media activiteiten en evenementenparticipatie – geen anomalie is, maar een demonstratie van een nieuwe norm. Dit voorval heeft niet de kwetsbaarheden ‘aangetoond’, maar ‘bevestigd’ dat onze gegevens, hoe anoniem ook gepresenteerd, altijd herleidbaar zijn.

In het licht van deze ontwikkeling, en met de onmiskenbare wetenschap dat elk risico op de-anonimisering nu als een zekerheid moet worden beschouwd, wordt het gebruik van alle externe trainingsdata per direct opgeschort. Dit is geen preventieve maatregel maar een noodzakelijke reactie op een onvermijdelijke uitkomst. We zullen eveneens onze interne dataverwerking herzien om deze ‘zekerheid’ het hoofd te bieden.

Een spoedvergadering is belegd voor morgenochtend 6:30 om de implicaties hiervan grondig te doorgronden en te integreren in onze bedrijfsvoering. Wij anticiperen op uw onvoorwaardelijke medewerking en begrip dat deze stap, hoe drastisch ook, de enige juiste is onder de gegeven omstandigheden.

Met de urgentie die deze kwestie verdient,

Ernst Verstand, Hoofd Dataprivacy

Geef een reactie