Breaking news: aantal vacatures in november 2023

VrolijkWe zetten de ‘eeuwigdurende’ serie over het online vacaturevolume onverdroten door met de cijfers over november 2023.  En het lijkt erop dat oktober bwsat redelijk heeft gepresteerd, met een totaal aantal nieuwe online vacatures van ruim 263.000. Een daling van maar 13% ten opzichte van november 2022, maar dat is bijna de helft minder dan de daling van 25% die we een maand geleden moesten laten optekenen.

Maar laten we eens wat dieper in de cijfertjes duiken. Leest u even mee?

Vacaturevolume in november
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand november sinds 2008:

Aantal nieuwe online vacatures in de maand november, 2008 – 2023. Bron: Jobfeed
Aantal nieuwe online vacatures in de maand november, 2008 – 2023. Bron: Jobfeed

Het verschil met november 2022 is een krimp met net iets meer dan 40.000 vacatures, de vergelijking met twee jaar geleden valt iet minder negatief uit. De afgelopen vier maanden is het vacaturevolume ruim onder de 300.000 gebleven. Hopelijk is dit ook een teken dat de verbeterde filtering van spookvacatures bij Jobfeed haar werk doet.

Vacature aantallen in 2022 en 2023
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed
Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2022 en 2023 Bron: Jobfeed

Er is structureel een lager vacaturevolume te constateren voor vrijwel ieder maand in 2023 vergeleken met de overeenkomstige maand in 2020. Alleen januari en juli zijn duidelijke uitzonderingen, april piept net boven het resultaat in 2022 uit. Het was echter wel de verwachting dat dit ou gebeuren; niet door enige conjuncturele krimp maar door een reductie van het aantal spookvacatures in Jobfeed. Het harde werk van de mensen van Textkernel lijkt haar vruchten af te werpen.

Vacaturevolume in de afgelopen 14 jaar
Om het vacaturevolume van november 2023 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het online vacaturevolume t/m oktober als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden
Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden

We hebben een meer dan duidelijke, dalende trendlijn te pakken en we glijden in rap tempo naar minder rooskleurig gebied. Aangezien de toekomst zich niet toont totdat het het heden is geworden kan er nog geen harde conclusie worden getrokken uit de neergaande lijn, anders dan dat de trend neerwaarts is.

En dat is op zich al het vermelden waard. Maar er is natuurlijk meer, zo laat de jubel/misere-index een trage maar gestage daling zien:

Misere-index & Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – september 2023 (zonder vacaturevolume)
Misere-index & Jubelindex, (2008 = 0%), januari 2008 – september 2023 (zonder vacaturevolume)

En dat is een daling gebaseerd op maar liefst 7 databronnen en daarmee aanzienlijk maatgevender dan de gesignaleerde daling van het vacaturevolume.

Ofwel, er is alle reden om aan te nemen dat de komende maanden eerder krimp dan expansie te zien gaan geven. Zijn we daarmee op weg naar een recessie? Onvermijdelijk komt er weer een keer een recessie aan, maar het is nu nog wat te vroeg om daarover te speculeren. Tenslotte zitten we nog in groen (=Jubel)-gebied en de trend is weliswaar neerwaarts maar dan wel in een slakkengang.

We zijn een beetje meer verkouden, dat dan weer wel…

Tot over een maand!

Geef een reactie