Arbeidsmatchplatform, ik mis een echte privacyverklaring (en algemene voorwaarden)

GDPR logo(type)Vorige week, 27 november, is de Arbeidsmatchplatform site feestelijk gelanceerd door:

Zeven bedrijven die actief zijn in de energietransitie hebben zich verenigd in het Arbeidsmatchplatform. Een maatschappelijke start-up waarmee Alliander, Enexis, Stedin, TenneT, KPN en de aannemers Van Gelder en Van Voskuilen ook andere bedrijven in de energietransitie enthousiast willen maken om ‘skills-based’ personeel te werven.

En er waren de nodige bekende Nederlanders bij de lancering aanwezig, waaronder:

Marlies Visser, lid van de Raad van Bestuur van Alliander en initiatiefnemer van het platform: “De vraag naar technisch geschoold personeel is gigantisch. De knelpunten die dit oplevert voor de energietransitie zien we al langere tijd op ons afkomen. Ik heb daarom de opdracht gegeven om out-of-the-box te denken en te kijken wat nieuwe technologie kan betekenen om meer mensen aan de slag te krijgen in de energietransitie. Ik ben enorm blij met het Arbeidsmatchplatform en het feit dat we dit met zes andere partners hebben opgezet. Mijn stellige overtuiging is dat dit ons allen gaat helpen om een deel van de vele openstaande vacatures in te kunnen vullen”.

Carola Schouten (Minister Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen ): “Ieder mens heeft talenten, maar niet bij iedereen is dat meteen zichtbaar voor werkgevers. Omdat ze bijvoorbeeld niet over het juiste diploma beschikken, een arbeidsbeperking hebben of werkloos zijn. En dat is zonde, want zo missen werkgevers mensen die een waardevolle bijdrage aan hun bedrijf kunnen leveren. Door – bijvoorbeeld met het Arbeidsmatchplatform – te kijken naar iemands vaardigheden en ervaring kunnen we én de personeelstekorten verminderen en deze mensen mee laten doen.”

Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW ): “Er is een groot gebrek aan technici in Nederland. Daarom is het geweldig om te zien dat bedrijven de krachten bundelen om technici te werven en ze te matchen met werkgevers die naar hen op zoek zijn. Deze partijen zijn gewoon aan de slag gegaan. Het kan ook een heel mooi begin zijn voor de zogenoemde ‘Gouden Poort’ uit het Aanvalsplan Techniek dat VNO-NCW met een heel aantal technische branches vorig jaar lanceerde.”

Dat klinkt allemaal heel mooi en volgens mij is Arbeidsmatchplatform dat ook. Met slechts één kanttekening; een structureel arbeidstekort los je niet op met het losweken van personen uit een bestaande baan elders. Het betekent dat het structurele arbeidstekort zich verplaatst/verspreidt over andere sectoren dan waar de deelnemers (Alliander, Enexis, Stedin, TenneT, KPN en de aannemers Van Gelder en Van Voskuilen) in actief zijn.

Er zit wat mij betreft een zwarte rand om deze festiviteiten en dat hangt samen met de technologie (en data) die het Arbeidsmatchplatform mogelijk maakt. En het gaat dan om met name de privacy van de deelnemers (bij aanmelding) en de privacy van personen in publieke bronnen.

In dit deel ga ik dieper in op de privacy van deelnemers, in een volgend deel ga ik in op de privacy van personen in publieke bronnen:

Privacy van werkzoekenden op Arbeidsmatchplatform

Een werkzoeker die op Arbeidsmatchplatform aankomt, krijgt een beroepentest aangeboden. En als ik dan 8 vragen heb beantwoord krijg ik dit te zien:

Arbeidsmatchplatform: Akkoordverklaring algemene voorwaarden
Arbeidsmatchplatform: Akkoordverklaring algemene voorwaarden

Ik kan de matchende beroepen dus niet zien zonder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Maar wat staat er in die algemene voorwaarden, en waarom is er geen privacy verklaring waar ik mee akkoord moet gaan? Dat is natuurlijk helemaal het geval als je voor de optie mail (Arbeidsmatchplatform vraagt om naam en e-mail adres) of bellen (vraagt om telefoonnummer) kiest.

Maar laat ik eens beginnen met de algemene voorwaarden. Als ik bovenstaande link klik, krijg ik dit te zien:

Arbeidsmatchplatform: Toestemmingsverklaring
Arbeidsmatchplatform: Toestemmingsverklaring

Ik lees met verbazing het volgende:

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, stemt u ermee in dat uw gebruik van het Arbeidsmatchplatform onderworpen zal zijn aan de voorwaarden van het Arbeidsmatchplatform, welke tevens de voorwaarden van onze partner Flex4sure omvat.

Op de site van Arbeidsmatchplatform zijn geen (algemene) voorwaarden van Arbeidsmatchplatform te vinden, dus het woord ‘tevens’ is niet correct. Er zijn alleen maar algemene voorwaarden van Flex4Sure (of zoals Flex4Sure het noemt: Gebruiksvoorwaarden – talenten) en daarin komt Arbeidsmatchplatform niet één keer in voor. Dit is bijzonder verwarrend voor de werkzoeker, omdat in de algemene voorwaarden van Flex4Sure het volgende staat:

Door u aan te melden bij JOBLIEBE [MD: handelsnaam van Flex4Sure] verkrijgt u het recht om gebruik te maken van JOBLIEBE Services en verklaart u uitdrukkelijk deze Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen

De werkzoeker heeft zich niet aangemeld bij Jobliebe, maar wil zich gaan aanmelden bij Arbeidsmatchplatform. Dus wat moet de werkzoeker met deze informatie? En wat is Jobliebe Services nou weer? En waar mag nou wel en/of niet gebruik van worden gemaakt?

Volgens de algemene voorwaarden zijn er meerdere Jobliebes (Jobliebe Services, Careermap, Jobliebe Direct). Of is Arbeidsmatchplatform soms een Jobliebe Partner? Ik heb geen idee van welke variant ik gebruik ga/mag maken:

Algemene voorwaarden: Gebruiksvoorwaarden van Jobliebe Services
Algemene voorwaarden: Gebruiksvoorwaarden van Jobliebe Services

Als ik tot de doelgroep van Arbeidsmatchplatform behoor, zijn dit soort teksten geen gesneden koek voor mij. Integendeel, dit is volstrekte abacadabra en waarschijnlijk het moment dat ik definitief afhaak. En mogelijk is dat ook de bedoeling van Flex4Sure/Jobliebe.

Verder lijkt geen privacyverklaring te zijn, maar dat is niet correct. In de tekst van de algemene voorwaarden staat in hoofdstuk 5:

U gaat uitdrukkelijk akkoord met ons beleid inzake gegevensbescherming zoals beschreven in de privacyverklaring.

De privacyverklaring is als een link aanwezig, en die link verwijst naar een webpagina van de Jobliebe.com site…

Dus, als je als nietsvermoedende werkzoeker akkoord gaat met de algemene voorwaarden doe je dat ook meteen met de privacyverklaring, waarschijnlijk zonder je daarvan bewust te zijn. Dat is niet bepaald netjes van Arbeidsmatchplatform/Jobliebe/Flex4Sure.

De privacyverklaring is dus te vinden op de site van Jobliebe:

Jobliebe: privacyverklaring
Jobliebe: privacyverklaring

En in de 2e alinea staat:

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de website van de Jobliebe, die kan worden bereikt onder het domein www.jobliebe.com evenals de verschillende subdomeinen (“onze website”).

Maar… maar, ik zit op de site van Arbeidsmatchplatform, toch? Waarom is er dan een privacyverklaring die van toepassing is op de site van Jobliebe (lees: Flex4Sure)? Die is dan toch niet van toepassing? Maar daar wordt het niet beter van, want als deze privacyverklaring niet van toepassing is, dan is er helemaal geen privacyverklaring en zijn mijn gegevens in principe vogelvrij!

En het wordt nog interessanter:

Wie krijgt mijn gegevens? 

Wij geven uw persoonsgegevens, die wij op onze website verwerken, alleen door aan derden als dit nodig is voor de vervulling van de doeleinden en in individuele gevallen wordt verzameld door de wettelijke basis (e..B. toestemming of het beschermen van legitieme belangen). Daarnaast geven we persoonsgegevens in individuele gevallen door aan derden als dit dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Potentiële ontvangers kunnen dan bijvoorbeeld zijn.B wetshandhavingsinstanties, advocaten, accountants, rechtbanken, enz.

Voor zover we dienstverleners gebruiken voor de werking van onze website, die persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met art. 28 GDPR als onderdeel van een orderverwerking namens ons, kunnen dit ontvangers van uw persoonsgegevens zijn. Zie het overzicht van elk verwerkingsproces voor meer informatie over het gebruik van processors en webservices.

In de eerste alinea maakt Jobliebe melding van”derden” en van “de doeleinden”. Maar wie die derden en de doeleinden zijn, blijft volstrekt onduidelijk.

In de tweede alinea meldt Jobliebe dat persoonsgegevens ook nog eens doorgegeven kunnen worden aan andere partijen. En ze schepen de werkzoeker af met een niet te ontrafelen zoekplaatje indien deze werkzoeker meer wil weten.

Ik weet niet waarom Arbeidsmatchplatform geen algemene voorwaarden en privacyverklaring op haar site heeft. Voor een zeer zichtbaar initiatief (zie de personen die bij de feestelijke lancering aanwezig waren en een actieve rol speelden) lijkt het mij bijzonder onwenselijk om dit soort fundamentele zaken niet op orde te hebben danwel in goed vertrouwen over te laten aan technische partners. Deze zijn er namelijk alleen voor de onderliggende technologie, zoals Arbeidsmarktplatform ook aangeeft op haar site (Voor werkgevers):

Arbeidsmatchplatform: technologie-leveranciers
Arbeidsmatchplatform: technologie-leveranciers

Ter aanvulling: Flex4Sure is een bedrijf dat ook handelt onder de naam Jobliebe, één van de twee bestuurders van Flex4Sure/Jobliebe is 8vance Matching Solutions.

In bovenstaande afbeelding staat ook een zin die de opmaat vormt tot het tweede artikel, de privacy van personen in publieke bronnen:

Aan het platform zijn grote publieke bronnen gekoppeld, waar enerzijds honderdduizenden kandidaten in staan en anderzijds tienduizenden vacatures. Op deze manier zijn wij in staat om zowel landelijk als regionaal grote doelgroepen te ontsluiten en te matchen met technische werkgevers

Maar daarover dus meer in een volgend artikel over privacy en het Arbeidsmatchplatform.

Tegelijkertijd voelt het niet bepaald gemakkelijk dat partijen die de beschikking hebben over zeer grote aantallen (persoons)gegevens ook de partijen zijn die de gegevens van werkzoekenden verwerken onder hun voorwaarden (algemene voorwaarden en privacreglement).

Geef een reactie