Lachen met HelloWork

Ik was me een beetje aan het orienteren op HelloWork, de moeder van corporate referral recruitment toepassing Basile. En op de homepage krijg ik als eerste dit te zien:

HelloWork homepage met pop-up uitvraag naar land
HelloWork homepage met pop-up uitvraag naar land

Ik selecteer met de nodige moeite Nederland uit de onderliggende landentabel en klik vervolgens hoopvol op de knop OK:

HelloWork homepage met pop-up na keuze voor Nederland
HelloWork homepage met pop-up na keuze voor Nederland

Een nog even geduld bericht! Zonder enige vorm van concretisering natuurlijk, dus dat kan alleen maar ‘when hell freezes over’ betekenen. En ik kan die pop-up niet wegklikken! Ik zit vast en kan alleen maar naar HelloWork kijken, voor zover het niet achter de pop-up schuilgaat.

Als ik dus in Nederland woon en in Frankrijk een bedrijf heb dan mag ik geen gebruik maken van de diensten van HelloWork. Het ismisschien een idee zijn als HelloWork per land waar zijzelf nog niet actief is een lijst van alternatieven zou bieden. Inclusief links.

Geef een reactie