Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 7: vacature-alert

Have, Amelie Jeanne ten (1887-1959)De vacature-alert (via e-mail) is praktische functionaliteit waarmee een bezoeker regelmatig (te prefereren dagelijks) geïnformeerd wordt over relevante, nieuw gepubliceerde vacatures zonder dat de bezoeker daarvoor de recruitment site hoeft te bezoeken. De bezoeker hoeft de site alleen te bezoeken indien er één of meer nieuwe en relevante vacatures via een vacature-alert zijn gemeld die de bezoeker nader wil bekijken.

Een abonnement op een vacature-alert biedt bezoekers van een recruitment sites meerdere voordelen:

 1. Op de hoogte blijven: Een vacature-alert kan helpen op de hoogte te blijven van voor de bezoeker relevante nieuwe vacatures.
 2. Tijd besparen: Een vacature-alert laat bezoekers tijd besparen door nieuwe vacatures in hun inbox te leveren, in plaats van dat ze er actief naar moeten gaan zoeken op de recruitment site.
 3. Betrokkenheid verhogen: Een vacature-alert kan bezoekers meer betrokken houden bij de recruitment site door regelmatig relevante vacature te ontvangen (en vooral te bekijken).
 4. Personalisatie verbeteren: Door bezoekers in staat te stellen hun voorkeuren aan te passen, kan een vacature-alert een meer gepersonaliseerde ervaring bieden, die is afgestemd op hun behoefte.
 5. Klantenservice verbeteren: Vacature-alerts kunnen worden gebruikt om bezoekers belangrijke updates te geven over de vacature-alert service, of om hen op de hoogte te stellen van eventuele problemen en/of tijdelijke onbeschikbaarheid van functies. Voor zover bekend wordt dit in het algemeen niet gedaan door recruitment sites.

Een vacature-alert is een praktische oplossing voor een concrete behoefte; bezoekers tijdig op de hoogte brengen van het verschijnen van relevante nieuwe vacatures. Het is nadrukkelijk geen marketing medium, hoewel recruitment sites de vacature-alert e-mail wel als een vehikel zien om allerhande niet direct ter zaken doende commerciële boodschappen mee te versturen.

Als een bezoeker zich wil abonneren op een vacature-alert, zijn er meerdere richtlijnen ten aanzien van de bruikbaarheid die een ​​positieve gebruikerservaring kunnen garanderen:

 1. Maak duidelijk wat bezoekers gaan ontvangen als ze zich willen voor vacature-alerts. Wees specifiek over de inhoud en de frequentie van vacature-alerts.
 2. Maak het gemakkelijk voor bezoekers om zich af te melden voor vacature-alerts. Voorkom dat de bezoeker de site moet bezoeken om zich af te melden.
 3. Bied een mogelijkheid voor bezoekers om vacature-alert instellingen (frequentie, zoektermen en geselecteerde filteropties) te beheren. Deze mogelijkheid valt buiten de scope van deze artikelenreeks en zal in dit artikel dus niet worden behandeld.
 4. Bied context voor elke vacature-alert: Als een vacature-alert e-mail naar een bezoeker wordt gestuurd, leg uit waarom ze deze melding ontvangen. Dit kan via de titel en de afzender van de e-mail, maar ook in de eerste alinea’s van de body van de e-mail. Dit kan bezoekers helpen begrijpen waarom de melding belangrijk is en op basis daarvan gepaste actie ondernemen.
 5. Gebruik eenvoudige, duidelijke en beknopte taal bij het beschrijven van vacature-alerts en de voordelen om zich hierop te abonneren. Vermijd het gebruik van technisch jargon of gecompliceerde taal die bezoekers in de war kan brengen.
 6. Bied een duidelijke waardepropositie: Leg aan bezoekers uit waarom ze zich zouden moeten abonneren op vacature-alerts en met name welke voordelen dit voor de bezoeker heeft.
 7. Geef duidelijke en gemakkelijk te begrijpen instructies over hoe de bezoeker zich kan abonneren op vacature-alerts en hoe zich af te melden voor vacature-alerts, wanneer gewenst.

Algemene informatie met betrekking tot de vacature-alert
De functionaliteit met betrekking tot het aanvragen van een vacature-alert door een bezoeker is op de recruitment site zichtbaar op één plaats; op de vacaturezoekresultaatpagina danwel de combinatiepagina.

Allereest de vacaturezoekresultaatpagina:

Fig. 1 Vacature zoekresultaat pagina met de positie van de vacature-alert
Fig. 1 Vacaturezoekresultaatpagina met de positie van de vacature-alert

De vacature-alert call-to-action is onderaan de pagina (gekoppeld aan de onderzijde van de viewport) altijd zichtbaar en daarmee altijd direct toegankelijk voor de bezoeker. De vacature-alert is niet klikbaar indien de bezoeker voor de huidige zoekinstellingen (gebruikte zoekwoorden en/of geselecteerde filteropties) al een vacature-alert bestaat. Hiermee kan worden voorkomen dat een bezoeker meerdere identieke vacature-alerts aanmaakt. Er kan visuele nadruk aan de vacature-alert worden gegeven om de kans dat de bezoeker de vacature-alert daadwerkelijk registreert zo groot mogelijk te maken.

Vervolgens de combinatiepagina:

Fig. 2 Combinatiepagina met de positie van de vacature-alert
Fig. 2 Combinatiepagina met de positie van de
vacature-alert

De positionering, functionaliteit en usability van de vacature-alert op de combinatiepagina is identiek aan die van de vacaturezoekresultaatpagina. Ook hier is de aanvraag van de vacature-alert gekoppeld aan de onderzijde van de viewport.

Een alternatief is om de functionaliteit voor de aanvraag van een vacature-alert onderdeel te laten zijn van het zoekresultaat. Tussen de opsomming van vacatures kan dan een segment worden getoond waarmee de bezoeker wordt opgeroepen om een vacature-alert aan te maken. Het is niet bekend in hoeverre. Het is onduidelijk in hoeverre de hierboven beschreven werkwijze effectiever of minder effectief is dan de vaste boodschap aan de onderzijde van de viewport. Voor zover bekend is hier geen data publiek beschikbaar.

De acties die uit die aanvraag volgen komen enerzijds tot uiting op de recruitment site (het gaat dan om een aanvraagformulier en om eventuele bevestiging van de aanvraag, de bevestiging van de e-mail en de afmelding van de vacature-alert) en verder als e-mails (eventuele bevestiging van aanvraag/verzoek bevestiging e-mail adres en vervolgens dagelijkse vacature-alert e-mails met nieuwe vacatures (en mogelijkheid tot wijziging/afmelding vacature-alert).

De functionaliteit rondom de vacature-alert is een andere dan enig eerder onderdeel van deze artikelenreeks. Er zijn meerdere stappen nodig die over meerdere media (webpagina en e-mail) plaatsgrijpen. In die zin is het overeenkomstig aan het solliciteren, een onderdeel wat we later in deze reeks zullen behandelen.

Onderstaande stappen maken deel uit van het vacature-alert proces:

 1. Eenmalig: Bezoeker maakt een vacature-alert aan op de recruitment site
 2. Eenmalig: Bezoeker ontvangt (e-mail) van de recruitment site met verzoek om bevestiging
 3. Eenmalig: Bezoeker stuurt de recruitment site de bevestiging
 4. Bij herhaling: Bezoeker ontvangt vacature-alert e-mails en gaat naar de recruitment site (vacature zoekresultaat pagina, vacature detailpagina of combinatiepagina) om vacatures te bekijken
 5. Eenmalig: Bezoeker beëindigt (via één van de ontvangen vacature-alert e-mails) de vacature-alert e-mail

Het bevestigen van de aanmaak van een vacature-alert is in dit proces niet noodzakelijk, als ervoor wordt gekozen om dit niet te doen dan kunnen stappen 2. en 3. worden overgeslagen.

Praktijkonderzoek
Zoals bij elke aflevering is ook nu onderzoek gedaan bij een achttal recruitment sites: Indeed, Monsterboard, Nationale Vacaturebank (NVB), Jobbird, Randstad, Adecco, Manpower en Timing. De resultaten van dit onderzoek zijn hier gepubliceerd: Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 7: de vacature-alert. Appendix.


Bevindingen
Geen van de recruitment sites toont in de vacature-alert e-mails voldoende kenmerken per vacature waardoor de bezoeker op basis van de e-mail alleen niet kan beslissen of een vacature al dan niet interessant is.
Als gevolg daarvan wordt de bezoeker feitelijk gedwongen om elke vacature uit de e-mail alsnog op de site te gaan bekijken, waarmee een groot deel van het voordeel van een dagelijkse e-mail met nieuwe vacatures teniet wordt gedaan. De bezoeker kan dan net zo goed dagelijks dezelfde zoekactie doen op de site en sorteren op datum (als deze sorteeroptie tenminste geboden wordt). Dit is een deprimerende bevinding ten aanzien van de huidige stand van vacature-alerts. Het is daarbij onduidelijk of recruitment sites dit bewust doen om bezoekcijfers op te pompen.

Zeven van de acht recruitment sites bieden een vacature-alert in één of andere vorm aan, alleen uitzender Timing heeft geen vacature-alert. Timing is via haar online contactformulier gevraagd naar de reden(en) hiervoor, hierop is geen reactie ontvangen.

Van de zeven recruitment sites kan bij Manpower weliswaar een vacature-alert worden aangemaakt, maar er worden daaropvolgend geen vacature-alert e-mails ontvangen. Manpower is gevraagd naar de reden(en) hiervoor, hierop is geen reactie ontvangen.

Twee van de acht recruitment sites verlangen dat de bezoeker een account aanmaakt voordat een vacature-alert kan worden aangevraagd. Er is geen enkele praktische reden om de bezoeker te laten registreren om tot verzending van vacature-alert e-mails over te kunnen gaan. Het is daarom sterk aan te bevelen om bezoekers zonder enige drempel een vacature-alert aan te laten maken.

Randstad doet aan phishing; de uitzender vraagt excessief veel gegevens uit van een bezoeker om laatstgenoemde een vacature-alert aan te laten maken. Dit is buitenproportioneel; de gevraagde informatie staat in geen enkele verhouding tot de informatie die via vacature-alerts wordt geleverd.

De titel van de e-mail is in veel gevallen onvoldoende om het voor de bezoeker (direct) duidelijk te maken dat het om een vacature-alert e-mail gaat van een specifieke afzender (recruitment site) waardoor het belang van de e-mail kan worden ingeschat en daar passende actie op kan worden genomen.

Indeed toont bij alle vacatures het salaris, alleen wordt daarbij niet vermeld dat het om een salaris kan gaan dat door Indeed is ingevuld en niet door de vacaturehouder. Indeed verzint dus het salaris, een praktijk die sterk moet worden afgekeurd. In de aflevering over het zoekresultaat (aflevering 8) wordt hier nog op teruggekomen.

Meerdere recruitment sites tonen boodschappen aan de bezoeker waarin gebruik gemaakt wordt van leestekens (uitroepteken), het gaat dan vooral om aan te geven dat een bepaald computeractie is gelukt, op een manier zoals: de vacature-alert is aangemaakt! Moet de bezoeker hieruit begrijpen dat het deze keer gelukkig is goed gegaan, en dat dit zeker niet vanzelfsprekend is? Oftewel, de bezoeker moet blij zijn? Het is professioneler om leestekens zoveel mogelijk achterwege te laten. Met de huidige stand van de techniek mag een bezoeker er blindelings vanuit gaan dat de recruitment site ervoor zorgt dat een computeractie altijd succesvol is. En dat als er onverhoopt sprake is van een onverwachte verstoring, de bezoeker geholpen wordt hiervan te herstellen.

Aanbevelingen
Misschien wel de belangrijkste aanbeveling is om iets niet te doen: de bezoeker vragen om zich te registreren (of nog omslachtiger: een profiel aan te maken). Hiermee wordt de bezoeker (volstrekt vermijdbaar) geforceerd om te stoppen met het configureren van een vacature-alert en gedwongen om iets te doen wat niet noodzakelijk is voor het ontvangen van vacature-alert e-mails. Het is uitsluitend de commerciële behoefte van de recruitment site om deze gedwongen omleiding aan de bezoeker op te dringen, een omleiding die als phishing kan worden aangemerkt: het vragen om gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de te bieden dienst (regelmatig toezenden van nieuwe vacatures die voldoen aan bepaalde trefwoorden en/of filteropties).

Nog een aanbeveling om iets niet te doen is het onderbreken van de workflow van een bezoeker door ongevraagd een pop-up voor het aanmaken van een vacature-alert in het gezicht te slingeren. Dit gebeurt meestal als de bezoeker op de vacature zoekresultaat pagina of combinatiepagina is aangekomen of daar enige tijd aanwezig is. Het onderbreekt allereerst de gedachtestroom van een bezoeker en verder moet de bezoeker actie ondernemen om terug te gaan naar het punt waar hij/zij/x was toen de pop-up zich toonde. Het is een negatieve ervaring die volstrekt onnodig is aangezien op andere momenten dezelfde vraag kan worden gesteld zonder inbreuk te maken op de flow van de bezoeker. Zie hiervoor de bedankpagina in aflevering 10 over de sollicitatie.

Recruitment sites doen er goed aan om zich te beseffen dat de vacature-alert niet alleen een waardevolle service kan zijn voor bezoekers maar ook een waardevolle service voor de recruitment site zelf: views van geïnteresseerde bezoekers op voor hen relevante vacatures. Je zou het zo maar gekwalificeerde leads kunnen noemen… En gekwalificeerde leads zijn bijzonder waardevol voor vacaturehouders.

Als er dagelijks voldoende nieuwe vacatures op de recruitment site worden geplaatst dan is het aan te bevelen dat de recruitment site geen opties biedt voor een verzendfrequentie, maar dagelijks een vacature-alert e-mail stuurt. Voor een bezoeker die actief op zoek is, biedt een dagelijkse frequentie de meeste waarde, verder voorkomt het grotendeels de negatieve ervaring van het klikken een vacature in een vacature-alert e-mail die ondertussen blijkt te zijn vervallen/verwijderd. Door de verzendfrequentie van een dag blijft de e-mail duidelijk herkenbaar in de inbox van de bezoeker

Het aanbieden van een verzendfrequentie van een maand is af te raden, om dezelfde redenen als hierboven gemeld, de verzendfrequentie van een week is acceptabel voor recruitment site met een kleiner vacature-aanbod.

Het is aannemelijk om te veronderstellen dat de gebruiksfrequentie een min of meer vast patroon volgt, met een relatief hoog gebruik in de eerste dagen/eerste paar weken en een min of meer geleidelijk dalend gebruik in daarop volgende weken. Het is aan te bevelen dat een recruitment site dit gebruik monitored en via e-mail(s) een interventie pleegt om het gebruik op een bepaald moment te reanimeren danwel de bezoeker de gelegenheid geven om zich af te melden voor een vacature-alert. Als een recruitment site melding maakt van het aantal vacature-alerts is het altijd interessant om naar het aantal actieve vacature-alerts te vragen, oftewel het aantal vacature-alerts waar de ontvanger binnen 24 uur na ontvangst via de e-mail voor één of meer vacatures naar de recruitment site is gekomen.

Onderstaande stappen maken deel uit van het vacature-alert proces:

 1. Eenmalig: Bezoeker maakt een vacature-alert aan op de recruitment site
 2. Eenmalig: Bezoeker ontvangt (e-mail) van de recruitment site met verzoek om bevestiging
 3. Eenmalig: Bezoeker stuurt de recruitment site de bevestiging
 4. Bij herhaling: Bezoeker ontvangt vacature-alert e-mails en gaat naar de recruitment site (vacaturezoekresultaatpagina, vacaturedetailpagina of combinatiepagina) om vacatures te bekijken
 5. Eenmalig: Bezoeker beëindigt (via één van de ontvangen vacature-alert e-mails) de vacature-alert e-mail


Stap 1. Bezoeker maakt een vacature-alert aan op de recruitment site

De start van de vacature alert is een actie van de bezoeker op het vacaturezoekresultaatscherm (Fig. 3) of combinatiepagina (Fig. 4) waarbij op een link maak vacature-alert aan (o.i.d.) wordt geklikt:

Fig.3 Vacature zoekresultaatpagina met link voor het aanmaken van een vacature-alert
Fig.3 Vacaturezoekresultaatpagina met link voor het aanmaken van een vacature-alert

De bezoeker heeft op de vacaturezoekresultaatpagina altijd een link in beeld waarmee het aanmaken van een vacature-alert kan worden gestart. Dit onderdeel zit vast aan de linker-onderzijde van de viewport (in de kolom met de filter- en sorteeropties) en is daarmee altijd zichtbaar voor de bezoeker.

Een alternatief is om het aanmaken van een vacature-alert tussen het aanbod van vacatures te plaatsen, op een zodanige manier dat deze functie altijd zichtbaar is als de bezoeker door het zoekresultaat heen bladert. Dit heeft als negatieve consequenties dat ruimte wordt gebruikt die bedoeld is voor het tonen van vacatures en dat er meer gescrolled moet worden om hetzelfde aantal vacatures te kunnen zien. Daar staat tegenover dat de vacature-alert functie meer in context (namelijk tussen de vacatures) staat dan in de kolom met filter- en sorteeropties. Daarnaast kan bij het aanbieden van een vacature-alert functie in de kolom met vacature zoekresultaten meer context worden geboden door informatie over de meerwaarde van een vacature-alert te tonen. Tegelijkertijd wordt hiermee weer meer ruimte ingenomen die voor het tonen van vacatures is bedoeld.

Het is natuurlijk ook mogelijk om de vacature-alert functie op beide plaatsen te tonen, om de kans op het aanmaken van een vacature alert zo groot mogelijk te maken. Een risico is dat de bezoeker zich kan afvragen of de vacature-alert functie in de linkerkolom gelijk is aan de vacature-alert functie in de rechterkolom en als een gevolg van deze onzekerheid geen keuze maakt.

Fig.4 Combinatiepagina met link voor het aanmaken van een vacature-alert
Fig.4 Combinatiepagina met link voor het aanmaken van een vacature-alert

De bezoeker heeft op de combinatiepagina altijd een link in beeld waarmee het aanmaken van een vacature-alert kan worden gestart. Dit onderdeel zit vast aan de linker-onderzijde van de viewport (in de kolom met zoekresultaten) en is daarmee altijd zichtbaar voor de bezoeker.

Een alternatief is om het aanmaken van een vacature-alert tussen het aanbod van vacatures te plaatsen, op een zodanige manier dat deze functie altijd zichtbaar is als de bezoeker door het zoekresultaat heen bladert. Dit heeft als negatieve consequenties dat ruimte wordt gebruikt die bedoeld is voor het tonen van vacatures en dat er meer gescrolled moet worden om hetzelfde aantal vacatures te kunnen zien. Daarnaast kan bij het aanbieden van een vacature-alert functie in de kolom met vacature zoekresultaten meer context worden geboden door informatie over de meerwaarde van een vacature-alert te tonen. Tegelijkertijd wordt hiermee weer meer ruimte ingenomen die voor het tonen van vacatures is bedoeld.

In reactie op de klik op de link maak vacature-alert aan wordt een web pane of pop-up getoond waarbij de bezoeker wordt gevraagd om een e-mail adres op te geven om vacature-alert e-mails te kunnen gaan ontvangen:

Fig.5 Web pane maak een vacature-alert aan
Fig.5 Web pane maak een vacature-alert aan

De web pane kan worden weggeklikt door op het deel van de webpagina buiten de pane te klikken of door op de functie sluit te klikken.

In de tekst wordt duidelijk gemaakt dat het om een vacature-alert gaat die dagelijks e-mails gaat versturen en welke zoekwoorden en filteropties worden gebruikt. Hiermee is de bezoeker volledig geïnformeerd (medium, frequentie, zoekwoorden en filteropties) over de scope en frequentie van deze vacature-alert.

Er is alleen een e-mail adres noodzakelijk, alle andere gegevens zijn in principe teveel. Alleen is het wel noodzakelijk om de bezoeker te vragen de privacy voorwaarden te accepteren, indien voor het betreffende e-mail adres nog niet zo’n acceptatie bestaat.

Het is absoluut onwenselijk om de bezoeker te vragen de zoektermen en de filteropties opnieuw op te geven bij het aanmaken van de vacature-alert. De recruitment site kent deze gegevens al en dient deze op de achtergrond te gebruiken om een vacature-alert aan te maken. Het is een voorbeeld van slechte dienstverlening als de bezoeker wordt gevraagd iets bij herhaling in te voeren.

Als de knop maak vacature-alert aan (o.i.d.) is geklikt en de noodzakelijke gegevens zijn ingevoerd dan verdwijnt het pane met de aanvraag en verschijnt er op pagina een toast met informatie. Hierbij zijn twee alternatieven beschikbaar:

1. Aanmaak met bevestiging

2. Aanmaak zonder bevestiging

Stap 2. Bezoeker ontvangt (e-mail) van de recruitment site met verzoek om bevestiging

Fig.6 Toast met bevestiging van de vacature-alert aanmaak plus notificatie van een te nemen actie (bevestiging e-mail adres)
Fig.6 Toast met bevestiging van de vacature-alert aanmaak plus notificatie van een te nemen actie (bevestiging e-mail adres)

In bovenstaand informatievoorbeeld is sprake van een bevestigingsloop, om vast te stellen of het ingevoerde e-mail adres ook daadwerkelijk bij deze bezoeker hoort. Deze bevestigingsloop is aan te bevelen omdat hiermee zekerheid bestaat dat het juiste e-mail adres wordt gebruikt.

De toast heeft een kruisje in de rechterbovenhoek waarmee de toast kan worden weggeklikt. Het is aan te bevelen om de informatie niet vanzelf te laten verdwijnen maar het door de bezoeker te laten gebeuren. Hiermee wordt de kans vergroot dat de bezoeker de tekst heeft gelezen.

Het kan ook zijn dat er geen bevestigingsloop wordt verlangd, in dat geval kan de toast dan de informatie bevatten dat de vacature-alert is aangemaakt en dat vanaf de volgende dag vacature-alert e-mails ontvangen gaan worden. Ook in dit geval moet de bezoeker deze informatie bewust zelf wegklikken.

Indien gebruik wordt gemaakt van een bevestigingsloop ontvangt de bezoeker een e-mail zoals het voorbeeld hieronder:

Fig.7 Voorbeeld e-mail met verzoek tot bevestiging e-mail adres door bezoeker
Fig.7 Voorbeeld e-mail met verzoek tot bevestiging e-mail adres door bezoeker

Er is informatie waarom de bezoeker deze e-mail ontvangt, zowel in de titel als in de e-mail content en er is één call-to-action: bevestig e-mail adres. Als de bezoeker op deze knop klikt wordt een webpagina geopend met een toast:

Stap 3. Bezoeker stuurt de recruitment site de bevestiging

Fig.8 Toast met bevestiging dat het e-mail adres is bevestigd (bevestiging e-mail adres)
Fig.8 Toast met bevestiging dat het e-mail adres is bevestigd (bevestiging e-mail adres)

Hiermee is de aanmelding van de bezoeker voor het ontvangen van vacature-alerts afgerond en begint de fase van de periodieke (in principe dagelijkse) e-mails.

Stap 4. Bezoeker ontvangt vacature-alert e-mails en gaat naar de recruitment site (vacature zoekresultaat pagina, vacature detailpagina of combinatiepagina) om vacatures te bekijken
In de stap gaat de bezoeker met regelmaat e-mails ontvangen met vacature e-mails tot het moment dat de bezoeker besluit om zich af te melden. De e-mails zijn het communicatiekanaal waarlangs de recruitment site de bezoeker zo goed mogelijk te informeren. En dat begint met de titel en de afzender van de vacature-alert e-mail, tenslotte wordt hiermee bepaald of een e-mail al dan niet wordt geopend door de bezoeker.

Zorg voor een e-mail titel van de e-mail waarin tenminste de volgende informatie wordt geboden:

 1. Dat het om een vacature-alert gaat
 2. Wat de frequentie is (als er meer dan één frequentie wordt geboden waaruit de bezoeker kan kiezen)
 3. Wie de afzender is (geen fictief persoon)
 4. Hoeveel vacatures er zijn gevonden.

Bijvoorbeeld: Jouw (dagelijkse) vacature-alert van Monsterboard met 15 nieuwe vacatures

Met betrekking tot de e-mail afzender van de vacature-alert e-mail zijn ook een aantal aandachtspunten:

1. Laat de term vacature-alert (o.i.d.) voorkomen in de naam van de afzender

2. Laat de bedrijfsnaam van de afzender voorkomen

3. Gebruik geen no-reply adres. Dit betekent dus ook dat bezoekers moeten kunnen reageren op vacature-alert e-mails!

Bijvoorbeeld: vacature-alert@monsterboard.nl

Hieronder een voorbeeld van hoe een (dagelijkse) vacature-alert e-mail er uitziet indien de recruitment site gebruik maakt van een combinatiepagina om het vacature zoekresultaat te laten zien:

Fig.9 Voorbeeld e-mail met vacature-alert met getoonde vacatures in opmaak combinatiepagina
Fig.9 Voorbeeld e-mail met vacature-alert met getoonde vacatures in opmaak combinatiepagina

Geef bovenaan de informatie op basis waarvan de vacature-alert e-mail is aangemaakt, de zoekwoorden en/of de geselecteerde filteropties. Verder is het goed om het aantal gevonden vacatures te vermelden evenals de datum waarop de e-mail is aangemaakt.

Verder worden in de body van de e-mail vacatures getoond in een lay-out die gelijk is aan de lay-out zoals vacatures op de recruitment site worden getoond. Hierbij is het sterk aan te bevelen om zoveel mogelijk kenmerken van een vacature te tonen omdat de bezoeker op basis hiervan gefundeerd kan besluiten om de vacaturedetails op de achterliggende recruitment site te gaan bekijken. Voor de bezoeker relevante kenmerken zijn:

 1. functietitel,
 2. bedrijfsnaam vacaturehouder,
 3. locatie van de werkplek,
 4. aantal uur/week,
 5. type dienstverband,
 6. opleidingsniveau,
 7. salaris.

Daarnaast is informatie over het aantal views en het aantal sollicitaties (in combinatie met de plaatsingsdatum) belangrijk voor de bezoeker om te bepalen of deze vacature de moeite waard is om te bekijken. Bij een hoog aantal sollicitaties kan de bezoeker besluiten om hier geen tijd aan te besteden.

Als de bezoeker op een vacature in de bovenstaande e-mail klikt, wordt de combinatiepagina getoond met in de linkerkolom het zoekresultaat (1 vacature) en in de rechterkolom de details van de vacature. In de linkerkolom wordt onder het zoekresultaat een link getoond waarmee de bezoeker alle vacatures van de vacature-alert e-mail alsnog kan zien. Als de bezoeker op de link klikt, verdwijnt de link en worden de resterende vacatures onder de al zichtbare vacature getoond.

Het is niet noodzakelijk om alle gevonden vacatures te tonen in de e-mail, als een deel van de vacatures wordt getoond is het van belang om dit te vermelden, samen met een manier om alsnog alle vacatures te kunnen bekijken door het bieden van een link in de e-mail onder de getoonde vacatures, b.v. bekijk alle nieuwe vacatures. Als daarop wordt geklikt wordt de combinatiepagina getoond met in de linkerkolom alle nieuwe vacatures en in de rechterkolom de vacaturedetails van de eerste vacature uit de linkerkolom.

In de afsluiting van de e-mail kan een link naar de recruitment site worden opgenomen in relatie tot de reden waarom deze e-mail is gestuurd.

In de afsluiting dient duidelijk zichtbaar een mogelijkheid te worden geboden om deze vacature alert af te melden. De afmelding vraagt (behalve het klikken op de link) geen verdere inspanning van de bezoeker. Zie Stap 5 hieronder.

Als laatste kan in de afsluiting de contactinformatie van de recruitment site worden opgenomen, inclusief e-mail adres en telefoonnummer.

Fig.10 Voorbeeld e-mail met vacature-alert met getoonde vacatures in opmaak vacature zoekresultaat pagina
Fig.10 Voorbeeld e-mail met vacature-alert met getoonde vacatures in opmaak vacaturezoekresultaat agina

Alle informatie die is beschreven onder Fig. 9 is ook van toepassing op de vacature-alert e-mail die op basis van een vacature zoekresultaat pagina is opgemaakt, met een belangrijk verschil:

Als de bezoeker op een vacature in de bovenstaande e-mail klikt, wordt de vacature detailpagina getoond met de details van de vacature.

Als de bezoeker op Bekijk alle nieuwe vacatures dan wordt de vacature zoekresultaat pagina getoond, met in de ingevulde zoektermen, in de linkerkolom de filter- en sorteeropties en in de rechterkolom de zoekresultaten van alle nieuwe vacatures. Vanuit hier kan de bezoeker naar de detailpagina van een nieuwe vacature gaan.

Stap 5. Bezoeker beëindigt (via één van de ontvangen vacature-alert e-mails) de vacature-alert e-mail
Als laatste stap is er het afmelden van de vacature-alerts service en dit gebeurt via het klikken op de link Verwijder deze vacature-alert in de vacature-alert e-mail (Zie Figs. 9, 10).

clip_image022
Fig.11 Toast met bevestiging dat de vacature-alert is verwijderd

De afmelding wordt bevestigd in een toast die door de bezoeker moet worden verwijderd om de kans zo groot mogelijk te maken dat de informatie is gelezen en begrepen. Hiervoor zijn echter geen garanties te geven.

Om geen overtrokken beeld van het aantal actieve vacature-alerts te krijgen is het goed om het verloop van het gebruik van de vacature-alert e-mail te meten en na een bepaalde periode van inactiviteit de ontvanger te vragen of nog prijs wordt gesteld op deze e-mails. Bij negatieve reactie of non-reactie kan de vacature-alert worden stopgezet.

De volgende keer…

De komende aflevering (8) gaat in op het vacature zoekresultaat. Het zoekresultaat biedt de bezoeker de mogelijkheid om meerdere vacatures te scannen op relevante kenmerken om op basis daarvan te besluiten of de vacature voldoende interessant is om hiervan de details te gaan bekijken. Ook voor deze functionaliteit blijven we overigens bij het vacaturezoekresultaatscherm of het combinatiescherm. Voor algemene informatie over, en relaties tussen deze schermen, zie Aflevering 1: het primaire proces.

Toekomstige artikelen gaan over het vacature zoekresultaat, de vacature detailpagina, en het sollicitatieproces (sollicitatiepane/-pagina, de reactie op de sollicitatie (e-mail) en de bedankt pagina).

En dan ook nog even de volledige serie artikelen:

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 1: het primaire proces

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 2: global navigation

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 3: 2nd (en 3rd) level navigation

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 3: 2nd (en 3rd) level navigation Appendix (Kiqit)

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 4: de (snel)zoekfunctie

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 4: de (snel)zoekfunctie. Appendix (Kiqit)

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 5: de filter- en de sorteerfunctie

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 5: de filter- en de sorteerfunctie. Appendix (Kiqit)

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 6: de herstelfunctie

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 6: de herstelfunctie, Appendix (Kiqit)


Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 7: vacature-alert. Appendix (Kiqit)

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 8: het zoekresultaat (Kiqit)

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 8: het zoekresultaat. Appendix (Kiqit)

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 9: de vacaturedetails (Kiqit)

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 9: de vacaturedetails. Appendix (Kiqit)

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 10: de sollicitatie (Kiqit)
Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 10 de sollicitatie Appendix (Kiqit)
Geef een reactie