Een eindejaarswens voor het recruitment domein

België en Nederland zitten in een kopgroep van EU landen als het om de adoptie van AI-technologie gaat, zoals uit onderstaande grafiek blijkt:

Share of enterprises using at least one AI technology in the EU, by establishment size (%)
Share of enterprises using at least one AI technology in the EU, by establishment size (%)

En het WEF verwacht dat binnen een termijn van 5 jaar meer dan 75% van de bedrijven AI-toepassingen in gebruik nemen. De groei is dus verre van voorbij.

Is dit reden voor gejuich? In ieder geval wel voor leveranciers van AI-toepassingen, maar niet noodzakelijkerwijs voor de rest van de wereld. En mogelijk nog minder voor de kleine subset waar ik in rond scharrel: het recruitment domein.

In het zeer recent verschenen rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt dit uitstekend omschreven:

Het gebruik van algoritmes voor werving en selectie kent veel risico’s terwijl de werking van deze systemen en toepassingen maar zelden bewezen is.

Het is om die reden maar goed dat er instituten als AP bestaan. En de komst van AI Act moet hier ook tanden aan geven.

Het is de hoogste tijd dat betrouwbare AI-leveranciers op eigen initiatief openheid van zaken gaan geven met betrekking tot de herkomst, het gebruik en het leveren van (persoons)gegevens. Welke vormen van bias worden onderkend en hoe deze worden voorkomen. Door onderzoeksresultaten van respectable onderzoeksinstituten te overleggen die kunnen en mogen worden geverifieerd. En door beloften te doen die realistisch zijn.

En aan de kant van afnemers dat er daadwerkelijk gestuurd wordt op de aantoonbare kwaliteit en integriteit van AI-leveranciers, in plaats van vluchtig winstbejag ten koste van medewerkers en werkzoekenden. Hoe vaak is deze fout al niet gemaakt?

Mijn eindejaarswens.

Geef een reactie