ABU: in mineur het nieuwe jaar in

logotype ABUVandaag een bespreking van de twaalfde  periode van de ABU cijfers over 2023*. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 12, van 6 november tot en met 3 december, daalde het aantal uren met 12% en de omzet daalde met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De krimp in aantal uren blijft sinds het begin van het jaar onveranderd in de dubbele cijfers. Met 12% krimp is periode 12 een procentje beter dan de vorige periode en duidelijk minder dan aan het begin van het jaar (zo’n 17% in de eerste vier periodes). In de afgelopen 22 periodes is er sprake van een onafgebroken krimp. Dan zou je toch verwachten dat er sprake moet zijn van een recessie? Of van een forse afname van het uitzenddeel in de arbeidsmix? Of is er iets anders aan de hand wat ik niet zie? En gaan we twee jaar (= 26 periodes) van onafgebroken krimp tegemoet? Het lijkt er zo langzamerhand wel op uit te draaien…

Overall ontwikkeling

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2021 t/m 2023 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU
ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU

Het is saai, maar ook nog eens verdomde deprimerend, die zich continuerende krimp. Als er een lichtpunt is, dan is het de afname van de krimp sinds begin van dit jaar. Maar de laatste tijd is de krimp onveranderd in de dubbele percentages per periode. En da’s best veel, vooral omdat in dezelfde periodes van 2022 ook al krimp viel te noteren.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik een index uitzenduren berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de (procentuele) verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)
Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Het laatste deel van de trendlijn? Die heeft een opvallende gelijkenis met een zwarte skipiste die zich richting de diepste diepten van de langdurige misère van 2009 – 2015 beweegt. En daarmee lijkt deze trendlijn in sterke mate op die uit de periode van de financiële crisis. De huidige trendlijn moet overigens nog wel wat verder terugvallen wil ze op hetzelfde bodemniveau uitkomen, maar ze is hard onderweg.

Geen aantrekkelijk vooruitzicht en er is hopelijk nog alle tijd om die doembeeld tot een fata morgana om te toveren. Maar dan moet er wel wat gebeuren en op dit moment zitten we wat betreft politieke daadkracht op een absoluut minimum, nog even los van de nogal wispelturige internationale ontwikkelingen en het chronische tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Geen goede tijd om wonderen te verwachten, tenzij we op een Kerstmis mirakel mogen rekenen. Zou de niet aflatende regen misschien een eerste indicatie van onze redding zijn?

Ondertussen is de trendlijn door de magische grens van 80 gezakt (79,2 om precies te zijn). Een indexwaarde die we eerder slechts bereikten tijdens de diepste diepten van de financiële crisis. Een periode waar de werkloosheidscijfers tot 9% opliepen, voordat de regering ingreep en de internationale berekening van de werkloosheid invoerde waardoor er magischerwijs ongeveer 1% werkloosheid verdampte. Nu is er een werkloosheid van 3,5% (CBS, november 2023). En toch een trendlijn die terminal velocity probeert te bereiken. Is dit een teken dat de uitzendsector in grote problemen verkeert? Volgens het derde kwartaal van 2023 is dat niet het geval voor de drie grootste uitzenders. Zij het dan de talloze MKB uitzenders? Ik heb eerlijk gezegd geen idee.

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten allen krimp zien, zij het met grote onderlinge verschillen. De sector Administratief dondert met -20% in elkaar,  de sectoren Industrie en Techniek krimpen met  –8% behoorlijk.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector
Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer hersteld tot het niveau van 2008. Maar nu neemt deze sector een wel zeer scherpe duik , na de korte maar overigens zeer forse inzinking tijdens het begin van de coronacrisis. De trendlijn heeft de grens van 50 in zicht en lijkt in de eerste periodes van 2024 in staat om die grenslijn te doorsnijden. In de verkeerde richting… Dat lijkt een zeer mager voorjaar voor administratieve uitzenders te gaan worden…

De sector Techniek lijkt zich steeds meer te spiegelen aan de sector Administratief , zij het met een vertraging en minder extreem. Maar de weg naar beneden is al geruime tijd geleden ingezet. Hoopvol blijft een voorzichtige afvlakking van de neergang; met enige goede wil is het begin van een hockeystick te zien. Maar laten we vooral niet te snel juichen.

De sector Industrie is nog altijd maar in mineur, en lijkt onderweg naar de grens van 100. Maar in vergelijking met de andere twee sectoren ziet de sector Industrie er nog altijd zeer gezond uit. De richting van de trendlijn is echter deerniswekkend, en dat is wat we natuurlijk niet kunnen gebruiken. Zeker niet van een sector die op dit moment verreweg de beste papieren lijkt te hebben

En dan hebben we de sector Techniek. Deze sector lijkt zich steeds meer te spiegelen aan de sector Administratief , zij het met een vertraging en iets minder extreem. Maar de weg naar beneden is al geruime tijd geleden ingezet. Hoopvol blijft een voorzichtige afvlakking van de neergang; met enige goede wil is het begin van een hockeystick te zien. Maar laten we vooral niet te snel juichen.

Tot over 4 weken!

Geef een reactie