ABU: eindejaarsfeestje!

logotype ABUVandaag een bespreking van de dertiende periode van de ABU cijfers over 2023. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 13, van 4 december tot en met 31 december, daalde het aantal uren met 7% en de omzet steeg met 5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De krimp in aantal uren komt in de laatste periode van het jaar voor het eerst in de enkele cijfers, na twaalf periodes krimp in dubbele cijfers te hebben genoteerd. En daarmee sluiten we het jaar toch af met een positieve noot, in de hoop dat 2024 een verder herstel te zien zal geven. Maar van hoop kan je niet eten en ondertussen hebben we in de afgelopen 23 periodes alleen maar krimp gezien. Wat moet er gebeuren om de resultaten weer eens in zwart te schrijven? En kan dat misschien gebeuren voordat we naar twee jaar onafgebroken krimp gaan?

Overall ontwikkeling

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2021 t/m 2023 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU
ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2021 t/m 2023. Bron: ABU

Het is saai, maar ook nog eens verdomde deprimerend, die zich continuerende krimp. Als er een lichtpunt is, dan is het de afname van de krimp sinds begin van dit jaar. En laten we hopen dat die afname zich in de eerste periodes van 2024 doorzet.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik een index uitzenduren berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de (procentuele) verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)
Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Het laatste deel van de trendlijn? Die heeft een opvallende gelijkenis met een zwarte skipiste die zich richting de diepste diepten van de langdurige misère van 2009 – 2015 beweegt. En daarmee lijkt deze trendlijn in sterke mate op die uit de periode van de financiële crisis. De huidige trendlijn moet overigens nog wel wat verder terugvallen wil ze op hetzelfde bodemniveau uitkomen, maar ze is hard onderweg.

Geen aantrekkelijk vooruitzicht en er is hopelijk nog alle tijd om die doembeeld tot een fata morgana om te toveren. Maar dan moet er wel wat gebeuren en op dit moment zitten we wat betreft politieke daadkracht op een absoluut minimum, nog even los van de volatiele internationale situatie en het chronische tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Om nog maar te zwijgen van het volstrekt ontbreken van enige daadkracht in de nationale politieke arena.

Ondertussen is de trendlijn door de magische grens van 80 gezakt (78,8 om precies te zijn). Een indexwaarde die we eerder slechts bereikten tijdens de diepste diepten van de financiële crisis. Een periode waar de werkloosheidscijfers tot 9% opliepen, voordat de regering ingreep en de internationale berekening van de werkloosheid invoerde waardoor er magischerwijs ongeveer 1% werkloosheid verdampte. Nu is er een werkloosheid van 3,6% (CBS, december 2023). En toch een trendlijn die terminal velocity probeert te bereiken. Is dit een teken dat de uitzendsector in grote problemen verkeert? Volgens het derde kwartaal van 2023 is dat niet het geval voor de drie grootste uitzenders. Zij het dan de talloze MKB uitzenders? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Voor de optimisten onder ons, de hierboven getoonde trendlijn laat een heel kleine verandering in daling zien aan het eind van de trendlijn. Dit zou zomaar het begin van een hockeystick effect kunnen zijn. Of niet natuurlijk… De tijd zal het leren.

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten allen krimp zien, zij het met grote onderlinge verschillen. De sector Administratief dondert met -17% verder in elkaar,  de sectoren Industrie en Techniek krimpen met –3% resp. –4% beperkt.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector
Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief is na de financiele crisis nooit meer hersteld tot het niveau van 2008. Maar in 2023 neemt deze sector een wel zeer scherpe duik , na de korte maar overigens zeer forse inzinking tijdens het begin van de coronacrisis. De trendlijn heeft de grens van 50 in zicht (52,2 in december) en lijkt in de eerste periodes van 2024 in staat om die grenslijn te doorsnijden. In de verkeerde richting… Het lijkt een zeer mager (voor)jaar voor administratieve uitzenders te gaan worden…

De sector Techniek laat plotseling een onverwachte maar welkome vertraging van de daling zien. Met enige goede wil is een flauwe hockeystick te zien. Maar laten we vooral niet te snel juichen. Maar hier lijkt voorzichtig optimisme op haar plaats.

De sector Industrie loopt in de pas met de sector Techniek, de trendlijn is plotsklaps afgeremd in haart vrije val! En de sector Industrie zag er sowieso al een heel stuk gezonder uit dan de andere twee sectoren. Als deze positieve verandering zich doorzet kan de sector nog zelfs voorkomen dat de grenslijn van 100 wordt aangetikt. Way to go!

Tot over 4 weken!

Geef een reactie