Hoe krijg ik zoveel mogelijk skills in mijn cv of vacature?

ArmageddonIk verwijs ter introductie graag nog even naar een eerdere blog posting van mijn hand die nog wel wat extra views kan gebruiken. Verder staat er naar mijn mening ook nog het een en ander aan interessante informatie in die relevant is voor het onderwerp van deze blog posting.

Ik heb het onder meer over het (schrikbarend lage) aantal skills dat gemiddeld in een cv voorkomt, in de VS:

  • cv van 1 pagina   : 5,5 skills, 11 jaar ervaring, 4 functies
  • cv van 2 pagina’s: 7,4 skills, 15 jaar ervaring, 5 functies
  • cv van 3 pagina’s: 9,4 skills, 18 jaar ervaring, 7 functies

Met gemiddeld 11 jaar ervaring en 4 functies heeft een werkzoeker een schamele 5,5 skills? Dat is ronduit bedroevend. En met het klimmen der jaren wordt dat niet beter. Want met bijna 20 jaar ervaring en 7 functies onder de riem blijft de teller stilstaan onder de 10 skills… Dat is ronduit gruwelijk, en hoe wil je met deze score ooit betrouwbaar kunnen matchen op skills? Antwoord: dat kan niet…

En dan is er nog dit:

En bedenk ook nog even dat 70% van de werkzoekers op hun cv liegen. Dit is een ontnuchterende  video met ontluisterende cijfers afkomstig van ResumeLab. Maar waar liegen ze over? Zou het over hun leeftijd gaan? Nee! Over hun e-mail adres? Nee!! Misschien over hun skills? Ja!!!

Dus laten we nou eens aannemen dat 70% van de skills een onjuistheid bevatten. Bij 5,5 skills zijn dat 3,9 foute skills, bij 7,4 skills zijn dat 5,2 foute skills en bij 9,4 skills zijn dat 6,6 foute skills. Anders gezegd 1,6 – 2,8 skills zijn gemiddeld correct. Hoe wil je met deze aantallen ooit betrouwbaar kunnen matchen op skills? Antwoord: dat kan van z’n lang zal ze leven niet…

Nu zijn er ignorante lieden die om die reden het onzalige idee hebben geopperd om skills op een cv zich te laten vermenigvuldigen als konijnen, bijvoorbeeld op basis van de functie(s) die een persoon heeft bekleed (heeft er iemand ooit op zijn/haar/x cv aan functie-inflatie gedaan? Nee toch!). Presto! Zomaar uit het niets x skills erbij. Maar tegelijkertijd een uitermate domme zet omdat je er dan klakkeloos vanuit gaat dat een account manager bij UWV precies hetzelfde is als een account manager bij LinkedIn.
Als je vervolgens dezelfde truc gaat uithalen met vacatures dan matcht zo’n beetje alles met iedereen. Wat de ignorante lieden per direct als een bewijs voor hun uitstekende aanpak zien en er niet voor zullen schromen om die boodschap op elk congres een beetje rond lopen te swaffelen. Aangezien op dit moment vrijwel alles met de letter A en I als zoete koek wordt ingenomen zien we hier de peak of inflated expectations in optima forma. De trog van de desillusie wacht onvermijdelijk…

Geef een reactie