Is de Actonomy skills extractor revolutionair?

Actonomy was een respectabel bedrijf met veel kennis van de arbeidsmarkt.

 Actonomy offers the best-of-breed ontology on the HR-market. This is the perfect solution for those who want to enrich their searching and matching software with the best HR-ontology on the market

Als je iets met skills wilde, dan werd je door Actonomy serieus te woord gestaan. Maar net als het Oostenrijkse AMS is Actonomy gezwicht voor de verleidingen van AI.

Actonomy heeft de Actonomy Skills Extractor gelanceerd. Je kunt er een cv ingooien of een vacature en de skills extractor vertelt jou welke skills erin staan. Ongeveer dan.

Gaat de Actonomy Skills extractor werken?

Volgens Filip de Geijter is de custom GTP die ze gebakken hebben revolutionair. En als stand alone versie te gebruiken.

Actonomy Skills extractor

Zo’n revolutionaire tool wil ik natuurlijk wel even testen.

Om het zo makkelijk mogelijk te maken voor de skills extractor heb ik een voorbeeld-skills cv van het web geplukt. Hier zou de skills extractor wel raad mee moeten weten.

Actonomy Skills extractor

En jawel, de skills extractor geeft mij een lijst van skills die in het cv staan. Geweldig! Hij werkt!

Alleen niet zo goed als ChatGTP. De skills extractor vertelt niet dat Deens een drie scoort en Engels een vijf. ChatGTP vertelt dat wel, als je ernaar vraagt. Die informatie verlies je dus als je deze skills extractor gebruikt.

Iets anders waar je rekening mee moet houden is dat de skills die de extractor uitspuugt niet constant zijn. Ik heb vier keer een nieuwe chat geopend en exact dezelfde vraag gesteld met exact dezelfde afbeelding. Met een perfect helder voorbeeld cv zou je kunnen verwachten dat de extractor steeds dezelfde skills teruggeeft. Maar dit is niet het geval.

Actonomy noemt de skills steeds anders en voegt ze soms samen en dan weer niet. Het aantal fluctueert. En er staat onzin tussen. Wat is Google Drive/Docus? Je moet het overzicht dus handmatig corrigeren als je geen ongelukken wilt maken.

Het is de vraag welk probleem deze skills extractor precies oplost en voor wie.

Gaat het problemen geven?

Actonomy heeft een mooie ontologie. Een ontologie werkt met categorieën. ChatGTP werkt zonder categorieën. Met de Actonomy Skills Extractor straalt Actonomy uit dat een ontologie eigenlijk niet nodig is. En dat je het niet zo nauw hoeft te nemen met skills extractie.

Is de oplossing even eenvoudig als altijd?

Ja. AI is er om de mensheid te assisteren, niet andersom. Als Actonomy dat als uitgangspunt neemt, dan zou Actonomy een Actonomy Skills Finder kunnen lanceren. Een AI die een cv leest en suggesties geeft voor populaire skills die de eigenaar van het cv misschien wel heeft, maar niet in zijn cv heeft gezet. Zoiets.

Ik herhaal het nog maar eens. Applicaties die een taak uit handen geven aan AI falen altijd. Vraag maar aan Elon Musk. Applicaties die AI inzetten om ergens mee te helpen hebben meer kans van slagen.

Geef een reactie

4 Comments
 • Patrick Burger
  says:

  Wat is ‘chatGTP’ eigenlijk? Je bent (denk ik terecht) kritisch op de resultaten van Actonomy, maar heb dan je eigen ‘kwaliteit’ tenminste op orde.

  ChatGPT legt hier voor je uit wat ‘ChatGPT’ is:

  ChatGPT is an AI language model developed by OpenAI. It’s designed to understand and generate natural language responses, enabling it to participate in conversations, answer questions, write essays, create content, and more. ChatGPT is based on the GPT (Generative Pretrained Transformer) architecture, which allows it to analyze patterns in text data and generate text that resembles human writing. The model has been trained on a diverse range of internet text, but it doesn’t access or retrieve information from the internet in real-time. Instead, it generates responses based on the knowledge it was trained on, up until its last update in April 2023.

    • Dirk Goossens
     says:

     https://openai.com/blog/introducing-gpts

     GPT’s zijn volgens de definitie van OpenAI ‘versies’ van ChatGTP. Een GPT is binnen de definitie van OpenAI ‘een’ ChatGTP.

     Soms is het nuttig om een GPT bij de soort te noemen, juist om duidelijk te maken dat een GTP niet wezenlijk verschilt van ChatGTP. Een GPT werkt in principe hetzelfde als ChatGTP, maar over het algemeen minder goed. Ik zal proberen om dit in de toekomst beter uit te leggen, het gegeven dat je één taalmodel hebt dat je steeds opnieuw kunt bevragen, en dat je op oneindig veel manieren kunt tweaken, via custom instructions of via GPT ‘versies’, waardoor je praktisch gezien kunt praten over oneindig veel taalmodellen.

     Ook bij herlezing zie ik wel dat ik bovenstaande beter had kunnen toelichten, maar zie ik nog steeds niet waar ik de definitie overschrijd.

     Dankzij jouw antwoord heb ik wel een andere kapitale(!) fout geconstateerd. Iemand had de hoofdletter ‘C’ van ‘ChatGPT’ in een kleine letter ‘c’ veranderd. Dat heb ik nu aangepast.

     Of het jou helemaal tevreden stelt weet ik niet, maar de kwaliteit van het schrijfseltje is in ieder geval iets verbeterd.