De AI Act binnen recruitment is er voor werkzoekers, niet voor werkgevers

AI Act, AVG/GDPRStepstone, bij monde van CEO Sebastian Dettmers, stelt dat de AI-Act grote bedrijven (zoals Stepstone) een voordeel biedt. De reden? Deze:

Die Markteintrittsbarrieren würden sich durch das KI-Gesetz „drastisch erhöhen“, sagt Dettmers. Stepstone verfüge mit mehr als 4000 Mitarbeitern aber über die notwendigen Ressourcen, das umzusetzen. „Bereits jetzt halten wir alle Vorgaben ein und gehen sogar in weiten Teilen darüber hinaus“, sagt er. „Kleinere Unternehmen und Start-ups werden jedoch vor großen Herausforderungen stehen, den Regularien des EU AI Acts zu entsprechen.

Chinezen wensen hun concurrent veel personeel, maar Dettmers is blij met kansloze concurrenten met veel te weinig personeel. Agile is, volgens Dettmers althans, een concurrentienadeel geworden. Geen woord overigens over de voordelen die de AI Act biedt voor de meest kwetsbare groep binnen het recruitment domein: de werkzoekenden.

Het is natuurlijk niet geheel denkbeeldig dat kleinere bedrijven in de problemen kunnen komen bij hun inspanningen om aan de AI Act te voldoen, maar het zou, althans voor wat betreft het recruitment domein, naar alle waarschijnlijkheid betekenen dat er op dit moment al niet binnen de grenzen van de AVG/GDPR wordt gewerkt door deze bedrijven. Eens moet de tol worden betaald.

Het recruitment domein valt, althans waar het persoonsgegevens betreft, binnen het AI Act segment met een hoog risico: een (potentieel) grote impact op rechten en veiligheid van burgers:

AI Act risiconiveaus

En bij een groot risico hoort (volgens de EU) een strikte regelgeving:

  • bevordering eerlijke en transparante werving
  • bescherming kandidaatgegevens
  • bevordering innovatie met verantwoordelijkheid
  • risicobeheer en compliance
  • menselijk toezicht
  • stimuleren vertrouwen

De AI Act slaat de handen ineen met de AVG/GDPR als het gaan om de bescherming van kandidaatgegevens. En de AI Act introduceert menselijk toezicht om te voorkomen dat een AI-toepassing beslissingen gaat nemen (denk binnen het recruitment domein bijvoobeeld aan kandidaatselectie)

In Nederland kennen we allemaal de nog immer uitdijende AI schandvlek van het Toeslagenschandaal. Inderdaad, geen recruitment maar een rampzalig voorbeeld van hoe AI niet hoort te worden gebruikt. En binnen het recruitment domein zullen talloze voorbeelden onzichtbaar rondzwerven waar AI voor een bevooroordeelde uitkomst zorgt, zonder opgemerkt te worden. Maar één voorbeeld springt er natuurlijk met kop en schouders bovenuit, en dat is de Amazon case, een indrukwekkend voorbeeld van gender-bias Amazon built an AI tool to hire people but had to shut it down because it was discriminating against women. Deze case kan zich zonder enige twijfel bij een groot aantal andere bedrijven hebben voorgedaan, zij hadden echter het geluk dat Amazon de hoge boom was die alle wind heeft gevangen. En hopelijk hebben deze bedrijven hun leven gebeterd, al dan niet vanwege de duidelijke misstand of omdat ze door de krappe arbeidsmarkt worden gedwongen hun beleid te veranderen.

De Amazon case leert ons echter iets bijzonder belangrijks: data is king. Dat was het altijd al, maar zorgen om datakwaliteit worden meestal alleen met de mond beleden. AI is echter deaf, dumb en blind en acteert “objectief” op de data die het voorgeschoteld krijgt. Crappy data = crappy uitkomst. De technologie dwingt ons om datakwaliteit serieus te nemen. En dat kan nog weleens een enorme groei aan datawasserettes gaan betekenen.

Even een verhaaltje uit de oude doos. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werkte ik voor een B2B direct marketing bedrijf (Vierhand) waar we een bedrijvendatabase exploiteerden. Die database werd met de toenmalig beschikbare middelen tot en met vertroeteld. Tegelijkertijd begonnen klanten met hun eigen bedrijvendatabase, maar godlof, ze hadden geen idee hoe dit te onderhouden. Enter: de bedrijvenwasserette. Ziedaar de parallel met het recruitment domein en nieuwe kansen voor ondernemend Nederland op een nationale schaal dit keer.

Nawoord
De AI Act legt de basis voor een meer ethische, transparante en rechtvaardige benadering van het gebruik van AI in recruitment. En dat is een bijzonder goede zaak. Voor werkzoekers wel te verstaan, de meest kwetsbare groep binnen het recruitment domein. Tegelijkertijd legt het een grote taak op de bedrijven binnen het recruitment domein (en dat zijn dus alle bedrijven, niet alleen de recruitment tech bedrijven) om hun zaken voor elkaar te krijgen. Met daarbij onvermoede kansen voor datawasserijen. Want die staan aan de wortel van een gezonde databoom.

Geef een reactie