It’s the demography, stupid!

Een fantastische, zij het zeer onrustbarende kaart van Europa met daarin de vruchtbaarheidscijfers voor de verschillende landen en regio’s daarbinnen:

Vruchtbaarheidscijfers Europese landen en regio’s, 2019
Vruchtbaarheidscijfers Europese landen en regio’s, 2019

Een zichzelf instant houdende bevolking ligt bij een vruchtbaarheidscijfer van 2,1. Dat wordt eigenlijk alleen in Turkije gehaald.

Bovenstaande kaart werd gepresenteerd in relatie tot de pensioen- en zorgvoorzieningen, maar is natuurlijk net zo waardevol voor de houdbaarheid van een arbeidsmarkt of in verband met woningbouw. Alles waar toekomstvisie voor nodig is eigenlijk…

Geef een reactie