8vance en de AVG, geen match made in heaven. Epiloog?

Logo en logotype 8vanceIn de afgelopen dagen heb ik een drietal artikelen geplaatst met bevindingen uit mijn onderzoek of 8vance zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houdt. En het resultaat is ontluisterend. Net zo ontluisterend is de reactie van Han Stoffels (CEO 8vance) , die ik hieronder integraal weergeef. Maar vooraf wil ik eerst even iets uitleggen:

Een ad hominem reactie is een argumentatietechniek waarbij iemand niet ingaat op de inhoud van wat de ander zegt, maar in plaats daarvan de persoon zelf aanvalt. Het doel is vaak om de geloofwaardigheid van de persoon te ondermijnen in plaats van inhoudelijk op de argumenten in te gaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door iemands karakter, motieven of andere persoonlijke eigenschappen in twijfel te trekken. Het is een vorm van drogreden omdat het de aandacht afleidt van de argumenten zelf en zich richt op de persoon.

Dan nu de ad hominem reactie van Stoffels:

Geachte heer Drees,

Even een persoonlijke boodschap.

Na een lange hetze van negatieve berichtgeving tegen 8vance gaat dit artikel over alle grenzen van het betamelijke heen. De hetze is waarschijnlijk ingegeven omdat 8vance, volledig volgens alle spelregels een openbare aanbesteding heeft gewonnen, ten koste van uw voormalige werkgever, maar misschien zijn er ook nog andere motieven.

MD: Stoffels suggereert hier dat ik een hetze voer tegen 8vance omdat mijn oude werkgever (WCC), de huidige aanbieder van de bemiddelingservice, opgevolgd gaat worden door 8vance. Waarom ik voor een voormalig werkgever een hetze tegen een mij onbekend bedrijf zou voeren, blijft volstrekt onduidelijk. Of zou Stoffels soms willen suggereren dat er soms geldelijke motieven een rol spelen? Ik arrangeer met plezier een gesprek met de huidige en/of voormalig CEO (en oprichter) van WCC om Stoffels in deze gerust te stellen.

Stoffels stelt verder dat 8vance de aanbesteding van UWV voor een nieuwe bemiddelingsservice volgens alle spelregels heeft gewonnen, terwijl dit aantoonbaar onjuist is. Overigens is UWV hier de oorzaak van, niet 8vance.

Hoe dan ook dit is geen fact-finding meer, maar dit lijkt meer op een laster campagne van een slechte verliezer. 8vance heeft uitgebreid op uw vragen binnen de gestelde termijn geantwoord, voor zover 8vance dat wettelijk kan en mag. Het zou u goed staan als u de volledige communicatie weergeeft in dit artikel en niet selectief knipt en plakt en met tendentieus woordgebruik 8vance probeert te beschadigen. Uit het antwoord van 8vance blijkt namelijk hoe zorgvuldig 8vance omgaat met data van haar gebruikers met trainingsdata en met de AVG.

MD: Waar te beginnen? Een laster campagne? Een slechte verliezer? Ik laat deze woordkeuze graag bij Stoffels. En ik nodig de heer Stoffels bij deze graag uit om aantoonbaar de laster, het selectief knippen en het tendentieus woordgebruik waar 8vance mij van beschuldigd, aan te geven. Ik kan me voorstellen dat de feiten u niet welgevallig zijn, maar dat neemt niet weg dat 8vance zich van de AVG niet veel aantrekt. Anders dan in woord natuurlijk.

Trainingsdata (de 85 miljoen) bij 8vance is geen persoonsdata meer omdat alle naar personen of bedrijven verwijzende informatie is verwijderd. Hierover bent u geïnformeerd maar u blijft het maar keer op keer persoonsdata noemen. Dit kan alleen maar betekenen dat uw ter kwader trouw bent.

MD: Ik ga er vanuit dat u bovenstaande zinnen hebt geschreven vóór het verschijnen van het artikel 8vance en de AVG, geen match made in heaven. Deel 2. Daarin wordt in detail duidelijk gemaakt dat de door 8vance verzamelde data barst van de persoonsgegevens; ook van personen die op geen enkele manier met mij te maken hebben. Het is een buitensporige dataverzameling van de kant van 8vance. Daarnaast zijn werkervaringen ook persoonsgegevens omdat de combinatie van meerdere werkervaringen naar een individueel persoon kunnen verwijzen.

Een andere aanwijzing hiervoor is het tendentieus en onjuist parafraseren van een 8vance antwoord. Dit is m.i. alleen bedoeld om de indruk te wekken dat 8vance niet aan alle eisen voldoet, zonder dat ook echt hard te maken en dit terwijl u beter weet of had kunnen weten. Dit is volledig verwerpelijke journalistiek en niet acceptabel.

MD: Ik laat het graag aan het oordeel van de objectieve lezer over in hoeverre uw mening relevant is. Ik heb onderbouwd aangetoond waar 8vance op een oneigenlijke manier met persoonsgegevens omgaat. Dat schetst een in mijn ogen onthutsend beeld. Dat 8vance technologie ingebouwd gaat worden binnen UWV is tegen deze achtergrond zeer onrustbarend.

U heeft na een maanden negatieve berichtgeving eindelijk een verzoek gedaan om met mij te spreken. Juist omdat wij ons nu al enige tijd mogen verheugen op veel (negatieve) aandacht van U heb ik dit toegezegd, onder de voorwaarde dat ik de vragen krijg en dat dit gesprek zou worden opgenomen. Na deze informatie heeft u het gesprek weer afgezegd.

MD: Het woord “eindelijk” is in deze setting merkwaardig . Het suggereert dat u zat te wachten op een verzoek van mijn kant? Waarom dan zelf niet aan de bel getrokken? Verder heb ik pas een verzoek gedaan nadat ik de resultaten van mijn verzoek onder art.15 had bekeken en geconstateerd dat er sprake was van het massaal overnemen van persoonsgegevens. En zoals ik bij herhaling aan u heb aangegeven vind ik het ongepast dat 8vance voorwaarden vooraf stelt aan een gesprek. Het is niet dat ik 8vance een gunst dien te verlenen. Voor de goede orde, ik heb geen gesprek afgezegd maar de door 8vance gestelde voorwaarden voor een gesprek niet geaccepteerd.

Ik wil u bij deze oproepen om te stoppen met de onterechte tendentieuze verdachtmakingen, selectief citeren, verkeert parafraseren enz, richting 8vance. U kunt helemaal niets hiervan hard maken. Ik ben voor maar vrijheid van meningsuiting, maar blijf bij de feiten, pleeg hoor en wederhoor en zeg dan openlijk wat je agenda is, uit welk kamp je komt en waarom je 8vance wil raken. Dan kunnen de lezers zelf beoordelen wat ze willen geloven

MD: Laat ik mijn eigen oproep hier tegenover stellen. Besteed uw aandacht aan de issues die ik heb beschreven, daar heeft u uw handen de komende tijd wel vol aan. Voor uw gemoedsrust, ik kom uit het kamp van privacybescherming. Ik wil 8vance niet raken, ik wil wel voorkomen dat werkzoekers geraakt worden. En dat de tientallen miljoenen natuurlijk personen die zonder dat te weten nu in de tientallen miljoenen in bestanden van 8vance zitten daar zo snel mogelijk uit verwijderd worden.

Met vriendelijke groet,

Han Stoffels CEO

En dat was het dan. En daarmee kan wat mij betreft eenieder met een gezond verstand zijn/haar/x eigen oordeel vormen.

Geef een reactie