ABU: periode 2 2024, is administratief uitzenden klinisch dood?

logotype ABUVandaag een bespreking van de ABU cijfers van de tweede periode in 2024. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 2 daalde het aantal uren met 10% en de omzet daalde met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De krimp in aantal uren duikt in de tweede periode van het jaar alweer in de dubbele cijfers. Geen derde keer voor scheepsrecht dus, terwijl periodes 13 en 1 juist voor een daling kleiner dan 10% hadden gezorgd. Een lichtpuntje is dat er in vergelijking met periode 2 van 2023 een veel kleinere daling kan worden ingeboekt. Count your blessings.

Overall ontwikkeling
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2022 t/m 2024 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2022 t/m 2024. Bron: ABU
ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2022 t/m 2024. Bron: ABU

Altijd weer een kaal begin voor een nieuw jaar, maar dat vult zich vanzelf. Tegelijkertijd is dit een bijzonder deprimerende grafiek, met al die staafjes die naar beneden wijzen. Alleen de eerste drie periodes van 2022 laten (kleine) positieve resultaten zien de rest is krimp. En  waar de voorgaande twee periodes een krimp met minder dan 10% laten zien, is die ‘trend’ met de cijfers van periode 2 alweer verleden tijd.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik een index uitzenduren berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de (procentuele) verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)
Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Het laatste deel van de trendlijn? Die heeft een opvallende gelijkenis met een zwarte skipiste die zich richting de diepste diepten van de langdurige misère van 2009 – 2015 beweegt. En daarmee lijkt deze trendlijn in sterke mate op die uit de periode van de financiële crisis. De huidige trendlijn moet overigens nog wel wat verder terugvallen wil ze op hetzelfde bodemniveau uitkomen, maar ze is snel onderweg.

Geen aantrekkelijk vooruitzicht en er is hopelijk nog tijd om die doembeeld tot een fata morgana om te toveren. Maar dan moet er wel wat gebeuren en op dit moment zitten we wat betreft politieke daadkracht op een absoluut minimum, nog even los van de volatiele internationale situatie en het chronische tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Om nog maar te zwijgen van het volstrekt ontbreken van enige daadkracht in de nationale politieke arena.

Hoe Nederland ondertussen niet in een recessie is beland, is voor mij een raadsel. Toegegeven, het werkloosheidscijfer is belachelijk laag maar tegelijkertijd is de uitzendsector al jaren aan het krimpen (getuige bovenstaande trendlijn). En normaliter is de sector de kolenmijnkanarie. Niet deze keer, blijkbaar. Bijzonder…

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten allen krimp zien, zij het met grote onderlinge verschillen. De sector Administratief dondert met -18% verder in elkaar,  de sectoren Industrie en Techniek krimpen met –5% (beperkt) resp. –9% (behoorlijk). De percentages zijn vrijwel identiek aan die van periode 1.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:
Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector
Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief is op een haar na verwijderd om de grenslijn van 50 in de verkeerde richting te doorsnijden. Alleen een forse stijging in periode 3 kan dit nog voorkomen maar dat lijkt een volstrekte illusie. De sector gaat nieuwe dieptes verkennen, dieptes die ook tijdens de financiële crisis en de kortdurende corona crisis niet zijn bereikt. Met de rapportage van de volgende periode is de Styx overgevaren en op weg naar de bodem van de Marianentrog. Bestaat deze sector eigenlijk nog wel?

De sector Techniek had een minder steil glijpad ingezet, maar het resultaat van periode 2 heeft dat weer omgedraand. Het is voorlopig nog onvoldoende om een grenslijnte bereiken. Maar de grenslijn van 70 komt wel steeds dichterbij.

De sector Industrie heeft na een korte minder steile daling de duik naar beneden hervat. Waar we bijna kunnen garanderen dat de sector Administratief als eerste een grenslijn gaat doorbreken (naar alle waarschijnlijkheid in periode 3) is het nagelbijtend spannend wie de volgende sector is die een grenslijn in de verkeerde richting gaat doorbreken. Ik durf er geen weddenschap op te zetten, maar het lijkt wel waarschijnlijk dat beide sectoren in de zeer nabije toekomst hun respectievelijke grenslijnen gaan raken. Geen prettig vooruitzicht voor de uitzendsector.

Tot over 4 weken!

Geef een reactie