De 8vance saga continues

Linkedin en 8vance

Ik ga er vanuit dat ik afdoende heb bewezen dat een gebruiker die zich inschrijft bij LinkedIn volstrekt onwetend is van het feit dat LinkedIn bepaalde gegevens van deze gebruiker publiek zichtbaar maakt, en dat deze gegevens vervolgens door zoekmachines worden gebruikt om het profiel van de gebruiker vindbaar te maken voor andere gebruikers.

Dit bewijs is daarmee ook voldoende om onderstaand argument van 8vance ter verdediging van haar data-sleepnet praktijken naar het rijk der fabelen te verwijzen:

Om verwarring weg te nemen: Het gaat hier alleen over die profielen, waarvan mensen bewust hebben gekozen deze publiek te delen (er staat duidelijk bij: je komt in zoekmachines zoals Google, Bing, etc.). Het gaat dus niet over alle LinkedIn profielen (schatting 10 miljoen in NL). De meeste mensen kiezen hier voor (schatting 7 miljoen in NL). Bewuste keuze dus, om gevonden te willen worden buiten LinkedIn.

Nee dus, de gebruiker is volstrekt onwetend. LinkedIn maakt de gegevens publiek zonder dat de gebruiker daar weet van heeft.

Maar 8vance geeft niet op, tenslotte gaat het hier om de hofleverancier zonder wiens data 8vance’s huidige business model zou instorten. En daarom komt 8vance met een volgend argument; LinkedIn zegt het zelf:

Setting: Profile discovery and visibility off LinkedIn, 2
Setting: Profile discovery and visibility off LinkedIn, 2

Daar is overigens geen woord over gelogen, LinkedIn zegt het zelf. Hierbij zijn twee kanttekeningen te plaatsen:

  1. 8vance draait haar argumentatie plotseling 180 graden om; van “de gebruikers willen het zelf en hebben er bewust voor gekozen”, naar LinkedIn gaat in haar user beleid er vanuit dat mensen die een account aanmaken vindbaar willen zijn. Ineens zijn de gebruikers geen factor meer. Een aanname van LinkedIn wordt als waar aangenomen omdat dit goed uitkomt. Vergeten is de behoefte van de gebruikers, omdat dit niet goed uitkomt.
  2. Ik vind het zeer interessant om te zien dat 8vance aan ‘cherry-picking’ doet (past goed bij dit sprookje); waar het hen uitkomt citeert 8vance informatie van LinkedIn, daar waar het niet uitkomt, bijvoorbeeld in de ToS van LinkedIn, negeert 8vance de onwelgevallige informatie volledig. En dat is op zijn zachtst gezegd dubieus en eigenlijk gewoon onrechtmatig.

Maar 8vance kraait vervolgens volstrekt onterecht victorie met het volgende statement:

Die consent gebruiken wij vervolgens in belangenafweging: dienen wij de belangen van de gebruiker voldoende ten opzichte van ons belang om de arbeidsmarkt te ontsluiten. Het antwoord daarop is volstrekt ja. Door meerdere juristen bevestigd als een valide werkwijze.

Over welk consent heeft 8vance het hier? Er is geen consent van gebruikers, is het dan een consent van LinkedIn? Nee, er is alleen maar een statement van LinkedIn over twee van haar goals. Consent komt niet ter sprake, consent is niet aan de orde.

En dan is er de volstrekt pompeuze aanname dat 8vance de belangen van de gebruiker in voldoende mate dient om het belang van 8vance’s data-sleepnet praktijken te rechtvaardigen. Maar 8vance dient helemaal geen belangen van de gebruiker! De gebruiker is volstrekt onwetend van het feit dat 8vance haar publieke profiel kopieert om hiermee een commerciële propositie te bouwen. Inderdaad, want het misschien wel meest pompeuze onderdeel van bovenstaand statement is dat 8vance de arbeidsmarkt gaat ontsluiten. Iedereen heeft recht op zijn eigen slangenolieverhaal, maar dit is voor een kleine speler met een heel groot data-sleepnet toch wel extreem over the top. Als laatste is er een zwaktebod: door meerdere juristen bevestigd als een valide werkwijze. Vroeger op school had ook iedereen al voetbalschoenen toen ik ze graag wilde hebben… Graag per niet-anonieme jurist de volledige vraag en het volledige antwoord. Anders geloof ik er helemaal niets van. Er zijn al teveel leugens langsgekomen en gedebunked.

Belangen van de gebruiker (de gebruiker wil gevonden worden buiten LinkedIn) speelde voor 8vance een essentiële rol tot duidelijk werd dat er geen sprake van was dat LinkedIn gebruikers dit belang deelden. Ondertussen is er een voor de gebruiker door 8vance verzonnen belang van het ontsluiten van de arbeidsmarkt. Heeft 8vance de natuurlijke personen achter de 7 miljoen gekopieerde persoonsprofielen gevraagd of ze interesse hebben in een ontsloten arbeidsmarkt? Nee. Dat heeft 8vance niet gedaan. En daarmee zijn 7 miljoen persoonsprofielen voor eeuwig aanwezig in de database van 8vance, klaar voor gebruik als groente en fruit. Alleen hebben we het hier over mensen van vlees en bloed.

En dat laatste dient goed voor ogen te worden gehouden. Natuurlijke personen zijn geen willoze leveranciers van persoonsgegevens. Natuurlijke personen kan en moet gevraagd worden om akkoord te gaan met het laten kopieren van de eigen persoonsgegevens voor een duidelijk en concreet doel. En dat is dus niet het ontsluiten van de arbeidsmarkt. Als die vraag niet gesteld wordt, is elke vervolgactie met deze data per definitie dubieus. Wat voor rookgordijnen 8vance c.s. ook proberen op te trekken. En hoeveel blikken met gezichtsloze juristen ook worden opengetrokken.

Geef een reactie