Reactie van UWV op online brief mbt 8vance, een nabrander

Hoort niets, ziet niets, zegt nietsKunt u zich deze nog herinneren?:

Het is ons bekend dat jij ook in contact staat met 8vance over dit onderwerp. Wij gaan ervan uit dit voldoende is en dat dit de antwoorden oplevert waarnaar jij op zoek bent. UWV en 8vance hebben daarnaast hun eigen verantwoordelijkheden onder de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. UWV heeft geen betrokkenheid bij activiteiten van 8vance die aan andere partijen dan UWV worden geleverd. Er worden in ieder geval geen persoonsgegevens van cliënten van UWV gedeeld met 8vance of op een andere manier gebruikt om het algoritme van 8vance te trainen.

Dit was het antwoord van UWV op een vijftal vragen van RecruitmentMatters. Een droefmakende reactie, en dan vooral omdat UWV ogen en oren sluit voor de concrete mogelijkheid dat 8vance de AVG langdurig heeft overtreden en nog altijd overtreedt.

Maar er is enige hoop.

Want vandaag ontving ik per e-mail onderstaande reactie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Naar aanleiding van uw (onderstaande) bericht aan publieksinformatie SZW, heb ik navraag gedaan bij UWV.

UWV heeft aangegeven dat een externe partij op korte termijn een audit gaat uitvoeren. Daarbij wordt onder meer getoetst of betreffende bedrijf voldoet aan de AVG.

Deze audit wordt naar verwachting rond de zomer afgerond.

Ik wil u bedanken voor uw melding en aanbod een nadere toelichting te geven. Het lijkt me verstandig om voor nu de uitkomsten van de audit af te wachten.

Inderdaad de molens van de overheid draaien traag. Maar daar gaat het nu niet om. Want UWV heeft al dan niet onder ministeriële dwang besloten om toch een onderzoek te laten doen door een externe partij naar 8vance. En dat is op te vatten als een stap in de goede richting.

De grote onzekerheid is natuurlijk de diepgang van de audit en of UWV enthousiast zal meewerken aan deze audit. Tenslotte heeft UWV zich tot op heden, althans richting RecruitmentMatters, als de spreekwoordelijke drie aapjes getoond.

Maar hope springs eternal, en elke stap in de goede richting is er één. Al ga ik natuurlijk niet wachten tot ‘rond de zomer’. Want dat kan zomaar tot na de zomer duren…

Geef een reactie