Open Firing. De revolutie die de arbeidsmarkt voorgoed en volledig zal veranderen

LucilleVanochten werd ik opgeschrikt door een LinkedIn posting in verband met een radio-uitzending over het onderwerp Open Hiring met een tweetal sprekers uit het recruitment domein (Aaltje Vincent en Jesse Geul). Ik heb niet kunnen luisteren omdat ik mijn teennagels aan het knippen was. En misschien ook een heel klein beetje omdat ik licht sceptisch tegenover deze innovatie sta.

Om een gezond tegenwicht te bieden, heb ik een nieuwe, en vanzelfsprekend revolutionaire trend uit mijn duim gezogen: Open Firing.

Open Firing is een innovatieve strategie die de drempels voor werkenden verlaagt door het ontslagproce te vereenvoudigen. Het hoofddoel van Open Firing is om iedereen, ongeacht hun achtergrond, werkervaring, opleiding of eventuele arbeidsbeperkingen, gelijke kansen te bieden op ontslag. Dit gebeurt door het traditionele ontslagproces over te slaan. Kandidaten worden vaak ontslagen op basis van gebrek aan motivatie en het ontbreken van de bereidheid om te werken, waarbij de enige vereiste is dat ze zich inschrijven op een wachtlijst. Dit model is ontworpen om inclusiviteit te bevorderen en tegelijkertijd organisaties een bredere pool van ontslagkandidaten te formeren dat anders over het hoofd zou worden gezien.

Ik ben bereid een overdonderend applaus in ontvangst te nemen. En laat de succesverhalen maar horen!

Geef een reactie