Wat gaat er met het UWV project “PES-suite voor Bemiddelingsservice” gebeuren?

Tough loveOp 11 april publiceerde collega René Veldwijk een zeer lezenswaardig artikel over de soap rondom UWV en 8vance met een duidelijke focus op eerstgenoemde. Veldwijk blijkt daarin een technologisch optimist te zijn:

[….] als wat UWV doet juridisch mag, dan is dat baanbrekend voor de adoptie van ai in Nederland. Ik bevind mij in kamp UWV, weeg het ongevraagde gebruik van mijn openbare LinkedIn-gegevens voor ai-trainingsdoeleinden af tegen het belang van een beter werkende arbeidsmarkt.

Kijk eens aan! 8vance heeft in ieder geval één LinkedIn profiel op een nette manier te pakken; Veldwijk geeft hier zelfs publiekelijk zijn goedkeuring voor. Alleen jammer dat binnenkort er geen matchbare data meer in het publieke deel van een LinkedIn profiel te vinden is. En dat daarmee de 8vance databases een niet te stelpen arteriële bloeding gaan doormaken.

Maar veel opmerkelijker is dat Veldwijk een verband legt tussen het gebruik van persoonsgegevens voor AI-trainingsdoeleinden en een beter werkende arbeidsmarkt. Dat is in mijn optiek onversneden technologisch optimisme. Het kan natuurlijk ooit waarheid worden, maar een dergelijke revolutie op basis van AI is nog nooit aangetoond en kan m.i. ook nooit worden aangetoond. Daarvoor is het aantal onafhankelijke variabelen eenvoudigweg te groot.

Overigens kan ik me sowieso niet voortstellen dat een uitvoeringsorganisatie als het UWV een beter werkende arbeidsmarkt kan bewerkstelligen en al helemaal niet in het huidige tijdsgewricht waar juist de ineffectiviteit van overheidsinstellingen zo’n prominente rol speelt.

Veldwijk laat in een follow up op LinkedIn zien dat hij een blogger in de categorie tough love is. Een categorie waar ik mezelf overigens ook toe reken. En UWV is zeker een gedeelde liefde. Veldwijk:

Zelf ben ik een groot voorstander van vervanging van de stokoude UWV systemen door moderne AI-based software, niet in de laatste plaats omdat die oude UWV systemen (werk.nl, Sonar en WBS) het gewoon niet doen en bovendien zelf privacy-wise zo lek zijn als een mandje. De kans lijkt nu levensgroot dat dit mega-project (contractwaarde 65 Mio) wordt gekilled, ook omdat het intern bij UWV ruzie is (zoals altijd) en het project zelf nu al anderhalf jaar is uitgelopen. In zo’n situatie kan een bang ministerie zomaar tientallen miljoenen aan belastinggeld in het putje gooien. Na 22 jaar blijft het aantal door UWV met succes gemoderniseerde legacy-systemen dan NIHIL, maar wie boeit dat…

Ik was in 2023 begonnen met een serie artikelen over de ict-modernisering bij UWV WERKbedrijf (link[…]). Nu het ict-project stagneert maar de verandering in een politiek-juridische stroomversnelling komt, sta ik plots op het verkeerde been. Vandaar de eerder dan geplande publicatie van de UWV-AI column.

Ik ben ervan overtuigd dat het UWV project te redden is, zowel ict-technisch als privacy-technisch en zal dat de komende tijd op de site van Computable uitwerken. Ondertussen hoop ik dat er meer ogen op UWV worden gericht, want vreemde ogen dwingen. Er staat voor de belastingbetaler en de zwakste spelers op de arbeidsmarkt veel meer op het spel dan 65 miljoen euro en blijvend dramatisch slechte dienstverlening.

Dat geeft een goed beeld van de situatie bij UWV. En ik ben benieuwd naar de vervolgartikelen van Veldwijk want zijn verrekijker is sterker dan de mijne. Behalve als het om privacy gaat…

Geef een reactie