ABU: periode 3 2024, administratief uitzenden schiet door ondergrens

logotype ABUVandaag een bespreking van de ABU cijfers van de derde periode in 2024. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 3 daalde het aantal uren met 8% en de omzet daalde met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De krimp in aantal uren klimt in de derde periode van het jaar voor het eerst uit de dubbele cijfers (–8%). En dat is dus een soort van positief signaal…

Overall ontwikkeling
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2022 t/m 2024 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2022 t/m 2024. Bron: ABU
ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2022 t/m 2024. Bron: ABU

Altijd weer een kaal begin voor een nieuw jaar, maar dat vult zich vanzelf. Tegelijkertijd is dit een bijzonder deprimerende grafiek, met al die staafjes die naar beneden wijzen. Vooral omdat we nu het derde jaar van ononderbroken krimp ingaan. Periode 3 van 2022 was de laatste periode dat er nog een (overigens nauwelijks waarneembare) groei kon worden genoteerd. En sindsdien zijn er alleen maar rode cijfers geweest. Zonder een indicatie dat we hier binnenkort een verandering in kunnen gaan zien.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik een index uitzenduren berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de (procentuele) verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)
Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Het laatste deel van de trendlijn? Die heeft een opvallende gelijkenis met een zwarte skipiste die zich richting de diepste diepten van de langdurige misère van 2009 – 2015 beweegt. En daarmee lijkt deze trendlijn in sterke mate op die uit de periode van de financiële crisis. De huidige trendlijn moet overigens nog wel wat verder terugvallen wil ze op hetzelfde bodemniveau uitkomen, maar ze is snel onderweg.

Geen aantrekkelijk vooruitzicht en er is hopelijk nog tijd om die doembeeld tot een fata morgana om te toveren. Maar dan moet er wel wat gebeuren en op dit moment zitten we wat betreft politieke daadkracht op een absoluut minimum, nog even los van de volatiele internationale situatie en het chronische tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Om nog maar te zwijgen van het volstrekt ontbreken van enige daadkracht in de nationale politieke arena.

Hoe Nederland ondertussen niet in een recessie is beland, is voor mij een raadsel. Toegegeven, het werkloosheidscijfer is belachelijk laag maar tegelijkertijd is de uitzendsector al jaren aan het krimpen (getuige bovenstaande trendlijn). En normaliter is deze sector de kolenmijnkanarie. Niet dit keer, blijkbaar. Bijzonder…

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten allen krimp zien, zij het met grote onderlinge verschillen. De sector Administratief dondert met -18% verder in elkaar,  de sectoren Industrie en Techniek krimpen met –5% (beperkt) resp. –9% (behoorlijk). De percentages zijn vrijwel identiek aan die van periode 1.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:
Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector
Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief is door de ‘ondergrens’ van 50 gezakt en daarmee is een nieuw, zij het negatief, record gevestigd. iDe sector gaat nieuwe dieptes verkennen, dieptes die ook tijdens de financiële crisis en de kortdurende corona crisis niet zijn bereikt. Met de rapportage van de volgende periode is de Styx overgevaren en op weg naar de bodem van de Marianentrog. Bestaat deze sector eigenlijk nog wel?

De sector Techniek had een minder steil glijpad ingezet, maar sinds periode 2 heeft zich dat weer omgedraaid. Het is voorlopig nog onvoldoende om een grenslijn te bereiken. Maar de grenslijn van 70 komt ondertussen wel heel dichtbij.

De sector Industrie laat weliswaar een daling zien, maar het is voorlopig nog de vraag of deze daling ertoe zal leiden dat de grenslijn van 100 doorsneden gaat worden.

Tot over 4 weken!

Geef een reactie