UWV doet weer eens een Pontius Pilatusje

hoort niets, ziet niets, zegt nietsOp 10 april heb ik Woordvoering UWV een bericht gestuurd met de volgende inhoud:

Hieronder een link naar een artikel naar aanleiding van een bericht dat ik van SZW heb ontvangen, waarbij het ministerie aangeeft dat er een audit zal worden uitgevoerd die zich (ook) richt op het naleven van de AVG.

Ik vind het een opvallende koersverandering, aangezien ik tot op heden op geen enkele manier de indruk heb gekregen dat UWV zich hierover zorgen maakt.

Als je meer kan vertellen wie de externe partij is, wat de opdracht is, de verwachte duur dan hou ik me warm aanbevolen.

Ik zou graag in de gelegenheid worden gesteld om mijn bevindingen mbt tot 8vance en AVG te delen en persoonlijk toe te lichten.

https://recruitmentmatters.nl/2024/04/10/reactie-van-uwv-op-online-brief-mbt-8vance-een-nabrander/

Zoals altijd geeft UWV pas een reactie wanneer je een tweede (of derde, of..) keer aan de bel trekt. En dat aan de bel trekken heb ik op maandag 15 april gedaan:

Ik heb niets mogen vernemen naar aanleiding van mijn eerdere e-mail, maar ik ben toch wel bijzonder geïnteresseerd in de uit te voeren audit. Meer in het bijzonder heb ik de volgende vragen:

  1. Wie is de opdrachtgever, SZW, UWV, AP, 8vance?
  2. Wat is het doel?
  3. Wat zijn de onderzoeksvragen?
  4. Wat is het startmoment, wat is de beoogde doorlooptijd?

Ik hoop snel van je te horen,

De volgende dag kreeg ik onderstaande reactie:

Eind deze week kom ik bij je terug. Moet even wat dingen uitzoeken.

Dat geeft hoop, toch? Als er dingen moeten worden uitgezocht dan is UWV bezig om een antwoord te formuleren op mijn vragen. Maar die hoop werd, niet voor de eerste keer, vakkundig de bodem ingeslagen toen ik vanochtend onderstaande reactie kreeg:

Die audit ligt bij 8vance, daar hebben wij geen betrokkenheid bij. Kun je dus het beste even bij hen checken.

Wat moest er in hemelsnaam worden uitgezocht dat vier dagen in beslag nam en tot bovenstaande zin leidde? Er wordt geen antwoord gegeven op 4 uitzonderlijk simpele vragen. Het is onduidelijk wie de opdrachtgever is, want het enige wat UWV zegt is dat de audit bij 8vance ligt. Niet dat 8vance de opdrachtgever is. En als er een onderzoek naar het al dan niet voldoen aan de AVG wordt uitgevoerd dan is een onafhankelijke opdrachtgever de enige manier om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Anders wordt het een gevalletje “de slager keurt zijn eigen vlees”.

Wat een drama. Een uitvoeringsorganisatie die zich met hand en tand verzet tegen het openbaar maken van informatie die onderdeel zou moeten zijn van het publieke debat. Waar hebben we dat eerder gezien?

Maar UWV maakt mij de pis niet lauw. Ik ga me maar weer eens tot 8vance richten, hoewel de ervaringen met de mate waarin dit bedrijf bereid is openheid van zaken te geven ook niet om over naar huis te schrijven zijn.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie