Werkloosheid daalt in maart 2024 naar 3,6%

Nederlandse vlagHet CBS zegt over de werkloosheid in maart het volgende:

De werkloosheid nam in de afgelopen drie maanden licht toe, met gemiddeld 3 duizend mensen per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind maart 174,5 duizend lopende WW-uitkeringen, bijna duizend meer dan in februari.

De werkloosheid daalt minimaal (van 3,7% naar 3,6%) en blijft daarmee op een zeer laag niveau en dat is niet noodzakelijkerwijs heel goed nieuws. Want we worstelen tegelijkertijd met een chronisch en zelfs groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel, mede dankzij de blijvende (en overigens volledig voorzienbare) uitstroom van grijze duiven uit de arbeidsmarkt.


Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar) er uit gedurende de laatste 21 jaar:
Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – maart 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – maart 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

De werkloosheid was al extreem laag en blijft dat ook. Ondanks alle macro zorgen blijft vooralsnog zeer rustig aan het overall werkloosheidfront.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het goed om ook te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling in de laatste 21 jaar er als volgt uit:
Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – maart 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – maart 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

De werkloosheid onder 15 – 25 jarigen is onveranderd, op 8,7%. In maart 2023 stond de jeugdwerkloosheid op 7,9%. De werkloosheid onder jongeren is relatief hoog (vergeleken met de andere leeftijdsgroepen) en behoorlijk grillig, zoals bovenstaande grafiek ook duidelijk laat zien.

Er is in de afgelopen jaren sprake van een geleidelijke stijging van de werkloosheid onder jongeren.

Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er de laatste 21 jaar als volgt uit:
Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – maart 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – maart 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

Maart 2024 laat een kleine daling (0,1%) zien ten opzichte van februari 2024 (3,1%) en is gelijk aan de werkloosheid van maart 2023. Het is bladstil weer voor dit leeftijdscohort en dat is al langere tijd het geval.

Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er de laatste 21 jaar als volgt uit:
Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – maart 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – maart 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

De grijze duiven komen in maart uit op een werkloosheid van 2,1%. Maart 2023 was 2,2%, en in de tussenliggende tijd is het een afwisseling geweest van 2,1% en 2,2%. Een ongekend laag en stabiel werkloosheidsniveau. Het zal vrijwel onmogelijk worden om in het huidige arbeidsklimaat een werkloze werkzoekende 45-plusser te vinden.

Geef een reactie