De grote uitzenders vergeleken, Q1 2024

Financiële resultaten uitzendreuzenDe grote uitzenders hebben allen hun kwartaalcijfers gepubliceerd, en daarmee ligt het vierde kwartaal (en dus ook het volledige jaar)van 2023 alweer achter ons. Met de kwartaalcijfers in de hand kan een ‘gedetailleerd’ kijkje in de achteruitkijkspiegel worden gedaan en kan een vergelijking worden gemaakt van de performance van de grootste uitzenders van vandaag: Randstad, Adecco en Manpower.

De uitzenders laten onder meer veranderingen zien op de volgende parameters:

1. Bruto omzet
2. Bruto marge

De bruto omzet van de drie uitzenders gezamenlijk is 14,0% hoger ten opzichte van 2007 (0%), de bruto marges is nog slechts 0,9% hoger dan in 2007. De bruto omzet is met bijna 7% gedaald ten opzichte van het niveau van een jaar geleden, de bruto marge is met meer dan 3% gekrompen. Beide indicatoren staan dus duidelijk in het rood ten opzichte van een jaar geleden… En de trend is negatiever vergeleken met Q4 2023.

En dan nu de broodnodige details…


Verandering omzet
Om de omzetvolumes goed met elkaar te kunnen vergelijken heb ik ervoor gekozen om de procentuele verandering van de voortschrijdende jaaromzet sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de jaaromzet over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen.

Dat levert de volgende grafiek op:
%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2024
%verandering omzet (2007 =0%) op basis van voortschrijdende omzet op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2024


Dat uitzenders in het algemeen zeer crisisgevoelig zijn, blijkt duidelijk uit bovenstaande grafiek. De financiële crisis en het langdurig herstel zijn goed zichtbaar (met name in de trendlijnen van Randstad en in mindere mate Adecco, de trendlijn van Manpower laat de recessies duidelijk zien), evenals de economische boom die daarop volgde. Aansluitend is daar de ineenzakking als gevolg van de COVID pandemie en het daarop volgende, zeer krachtige herstel. Randstad (5 kwartalen) en Manpower (8 kwartalen) zitten sinds meerdere kwartalen in een krimpfase en ook bij Adecco is de krimp (3 kwartalen) zichtbaar. En daarmee geeft de uitzendwereld een ondubbelzinnige recessie-waarschuwing af.

Randstad ligt wat betreft omzetgroei nog altijd mijlenver voor op haar concurrentie, en ook in absolute zin staat er geen maat op het bedrijf. Adecco kruipt de laatste kwartalen wel duidelijk dichterbij; de uitzender krimpt dus duidelijk minder hard dan Randstad. Ondertussen ligt de kwartaalomzet nog iets meer dan EUR 200 miljoen uit elkaar; EUR 5.7 miljard voor Adecco versus EUR 5.9 miljard voor Randstad. Manpower komt niet in de buurt van de twee concurrenten en heeft sinds de financïële crisis geen groei laten zien. Ten opzichte van haar concurrenten lijkt Manpower in een wel heel kwetsbare positie terecht te zijn gekomen.

Randstad blijft in de komende jaren waarschijnlijk wel buiten bereik van de andere twee grote uitzenders, als ze het huidige lek weten te dichten. Als we de ontwikkeling van de afgelopen jaren in ogenschouw nemen, dan is de dominantie van Randstad ondubbelzinnig. Het bedrijf heeft zich sinds het einde van de financiële crisis stormachtig ontwikkeld en staat op eenzame hoogte. Adecco laat zien over uithoudingsvermogen te beschikken maar kijkt op dit moment nog tegen een behoorlijke achterstand aan. Manpower doet in dit geweld niet mee en dreigt daarmee een moeilijke tijd tegemoet te gaan. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren geen antwoord gehad op de ontwikkelingen die met name Randstad maar ook Adecco hebben laten zien.

Verandering brutomarge
Naast de omzetontwikkeling is het natuurlijk buitengewoon interessant om te zien hoe de brutomarge van de uitzenders zich over dezelfde periode heeft ontwikkeld. Om een goede vergelijking met de omzetontwikkeling mogelijk te maken heb ik er ook hier voor gekozen om de procentuele veranderingen sinds het eerste kwartaal 2008 te tonen, waarbij de brutomarge over 2007 als vertrekpunt (= 0%) is genomen:
%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2024
%verandering brutomarge (2007 =0%) op basis van voortschrijdende brutomarge op jaarbasis, Q1 2007 – Q1 2024

Een volstrekt ander beeld dan bij de ontwikkeling van de omzet, zoveel is zeker. Adecco was, is en blijft de absolute bovenbaas als het om de groei van de brutomarge gaat. Randstad is het afgelopen jaar boven de nullijn uitgekomen, maar is met de resultaten van Q1 2024 weer onder deze lijn gedoken. En het steekt zeer schril af bij de prestaties van Adecco, hoewel laatstgenoemde wel een duikvlucht laat zien in haar trendlijn voor de brutomarge.
Voor Manpower is er nog altijd geen kwartaal sinds het begin van de financiële criris geweest waarin de ontwikkeling van de brutomarge hoger is geweest dan vóór de financiële crisis. En met het resultaat van Q1 2024 lijkt dat voorlopig ook niet te gebeuren. En dat is treurig omdat Manpower hard op weg leek naar zwarte cijfers, want de groei is in eerdere kwartalen opvallend sterk geweest.

Absolute brutomarges
Als laatste ook nog een overzicht van de brutomarges van de uitzenders:
Voortschrijdende brutomarge (2007 =0%) op jaarbasis, Q2 2007 – Q1 2024
Voortschrijdende brutomarge (2007 =0%) op jaarbasis, Q2 2007 – Q1 2024

Manpower heeft zich in het begin van de financiële crisis in negatieve zin losgejubeld van de andere twee uitzendreuzen en is ze vervolgens uit het oog verloren. Maar ere wie ere toekomt, want sinds 2021 groeit de brutomarge van Manpower duidelijk harder dan die van de andere twee grootmachten. Althans, tot Q2 2023. En helaas zet deze ontwikkeling zich ook door in Q4 van 2023 en in het eerste kwartaal van 2024. Manpower is haar mojo duidelijk kwijt.

Randstad en Adecco bevinden zich sinds de financiële crisis in een innige verstrengeling waarbij dan weer de ene en dan weer de andere uitzendreus de boventoon voert. In het afgelopen kwartaal is de brutomarge vrijwel identiek. Maar voor het eerst is er wel een scheurtje in het pantser van Adecco zichtbaar, want in Q1 2024 komt Randstad uit op 20,2% (-0,5% ten opzichte van Q4 2023)en Adecco op 19,8% (-0,4% tov Q4 2023). Dit ontwikkelt zich tot een ware nagelbijter waarbij de twee elkaar niet uit het zicht willen verliezen. Een ware Titanenstrijd.

Tot over een kwartaal!

Geef een reactie