Waar is Randstad aan begonnen? Het relaas van een monsterachtige miskoop

Monster: Find betterWie herinnert zich Monster(board) nog? In de jaren tot de overname door Randstad (in 2016) werd Monster, eens een digitale trendsetter, een steeds treuriger representant van wat er allemaal schortte aan vacaturesites. Sinds begin 2012 stond Monster in de etalage, maar pas na ruim vier jaar was er iemand die de (ondertussen vrijwel waardeloze) vacaturesite durfde te kopen. Het zal wel een koopje zijn geweest, want van 2012 tot 2016 leed Monster aan een slagaderlijke bloeding waar het de omzet betrof. Wat mij eind 2014 de volgende observatie ontlokte:

De man [MD: Salvatore Iannuzzi] die aan het hoofd van Monster heeft gestaan sinds het aandeel Monster tegen de $60 deed. Ondertussen staat het aandeel Monster onder de $4… Het is op een haar na een pennystock geworden. Waarmee Iannuzzi aan het hoofd heeft gestaan van een gigantische waardevernietiging. Ondertussen is de marktwaarde van Monster ruim onder de $400 miljoen gezakt. LinkedIn is nu bijna $30 miljard waard.

Monster had volledig de boot gemist en was reddeloos verloren. Maar Randstad zag blijkbaar potentie. Laat ik je meenemen op een reis door de jaarverslagen van Randstad (2016 – 2023).

Jaarverslagen 2016 – 2023

In 2016 nam Randstad de zieltogende vacaturesite over, en dat is te merken in het jaarverslag van dat jaar:

We started our digital journey several years ago by creating the Randstad Innovation Fund, which has enabled us to understand and acquire groundbreaking HR technologies. Our recent acquisition of Monster Worldwide, which is seen as a game changer in the industry, is a great example. We are rolling out a thorough plan to revitalize the Monster platform, and will use its technology to empower the Randstad Group.

Color me sceptic, maar Randstad heeft diepe zakken dus wie weet kan een ferme renovatie wat opleveren.

En het jaarverslag gaat door:

A good example is our recent acquisition of Monster Worldwide, whose unparalleled digital capabilities, combined with our own expertise, will enable us to push the boundaries in the industry.

Toe maar, Randstad denkt grensverleggend zijn met de acquisitie van Monster…

En dan is er ook nog dit:

Our recent acquisition of Monster Worldwide also adds significant value for candidates. By leveraging advanced technology-enabled services combined with the high value generated through our strong and long-term relationships with candidates, the Monster platform empowered by Randstad will greatly enhance candidates’ career opportunities, now and in the future.

Het is duidelijk, Monster is het ontbrekende puzzelstukje voor Randstad!

En deze vind ik ook nog heel grappig:

The acquisition of digital recruiting pioneer Monster Worldwide in 2016 also illustrates Randstad’s commitment to becoming a frontrunner in technology-driven HR solutions.

Wow. Monster was eens een pionier maar die tijd lag in 2016 al mijlenver achter de kwakkelende vacaturesite. En met die schroothoop gaat Randstad een frontrunner worden in online HR-oplossingen? En kan een uitzender überhaupt een frontrunner zijn op technologisch gebied?

Omzetontwikkeling 2017 – 2023

Zullen we nu eens kijken wat er op omzetgebied is gebeurd sinds die tijd?:

2017: Monster sales was down by 16%.

2018: Monster, our online recruitment platform, saw a double-digit revenue decline.

2019: Monster, our online talent recruitment platform, experienced another year of double-digit revenue decline.

2020: Monster, our online talent recruitment platform, experienced double-digit revenue decline.

2021: Monster, our online talent recruitment platform, experienced low single-digit revenue decline for the year.

2022: Monster, our online talent recruitment platform, experienced low-single-digit revenue decline year-on-year.

2023: Monster, our online talent recruitment platform, experienced a 12% revenue decline year-on-year.

Die slagaderlijke bloeding van voor de overname is blijkbaar onveranderd doorgegaan. Met een tijdelijke stelping in 2021 en 2022 om vervolgens weer vol door de spuiten.

Ik heb hier eens een berekeningetje op losgelaten, en op basis van een omzet van 100% in 2017 blijft daar in 2023 nog maar zo’n 42% van over (aannames: double digit is –15%, low single digit is 4%). 42%, en dat na 7 jaar herstructureren, alignen en weet ik wat voor andere bestuurlijke nonsens. Probeer je eens te bedenken wat je in zeven jaar zou kunnen bouwen. Vanaf scratch! In plaats daarvan is de waarde van Monster onder het leiderschap van Randstad meer dan gehalveerd. Iannuzzi zou er trots op zijn geweest.

Slotopmerkingen

In de jaarverslagen van 2021 en 2022 deed Randstad nog een laatste poging om Monster te pimpen, met een boodschap waar nog maar weinig liefde uit sprak:

We have invested in transforming Monster using new technologies, developing new business models and optimizing the talent journey.

In het jaarverslag van 2023 is hiervan niets meer terug te vinden. In plaats daarvan is het doodse stilte als het om Monster gaat.

Ik laat je achter met een drietal slides uit een presentatie van de CEO van Monster Scott Gutz die sinds medio 2018 aan het hoofd van de nog altijd zieltogende vacaturesite staat. De slides komen uit een presentatie uit 2021 en toont de disconnect tussen werkelijkheid en Randstad als het om vacaturesite gaat:

Slide Monster Deep Dive Presentation, 1

Slide Monster Deep Dive Presentation, 2

Slide Monster Deep Dive Presentation, 3

Prachtige slides vol met glimmende cijfers, en dito plannen en toekomstbespiegelingen. Maar op basis van de omzetontwikkelingen er is niets van terecht gekomen. Integendeel.

Ik ben benieuwd naar een volgende presentatie. En of die nog door Scott Gutz gegeven gaat worden.

Wil je meer weten over Monsterboard en de Randstad vacaturesite? Dan verwijs ik je graag naar de diepgravende serie over de ux en usability van vacaturesites waarbij de Appendix artikelen in detail ingaan op een achttal vacaturesites, waaronde Monsterboard en Randstad.

Geef een reactie