Breaking news: aantal vacatures in april 2024

VrolijkWe zetten de ‘eeuwigdurende’ serie over het online vacaturevolume onverdroten voort met de cijfers van april 2024. Het nieuwe jaar levert voor de vierde maand een record op, want nog nooit is het aantal vacatures in april hoger geweest dan in de afgelopen maand: bijna 340.000 nieuwe online vacatures! En daarmee hebben we vier recordmaanden in dit nog prille nieuwe jaar. Zegt dat iets over de nabije toekomst? Geen idee natuurlijk maar het is wel een lekker begin. Als het tenminste allemaal echte vacatures zijn…

Laten we eens wat dieper in de cijfertjes duiken. Leest u even mee?

Vacaturevolume in maart
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand april sinds 2008:
Aantal nieuwe online vacatures in de maand april, 2008 – 2024. Bron: Jobfeed
Aantal nieuwe online vacatures in de maand april, 2008 – 2024. Bron: Jobfeed

Het verschil met april 2023 is bijna 20.000 vacatures in het voordeel van april 2024. Veel vacatures voor een maand in het voorjaar, maar duidelijk minder dan een maand geleden. Maar in de afgelopen drie jaar is het vacaturevolume in april consequent boven de 300K uitgekomen. 300.000 vacatures per maand op een beroepsbevolking van zo’n 10 miljoen mensen; daarmee zou in 1 maand zo’n 3% van de beroepsbevolking van baan veranderen, en dus ruim 1/3 van de beroepsbevolking in 1 jaar. Krankzinnige volumes.

Het lijkt er daarmee op dat we nog steeds in vacature-lalaland rondwandelen, een volume aan online vacatures dat niet aantoonbaar te hoog is, maar zo wel voelt. Het vermoeden van kunstmatige vacature-inflatie duikt de kop weer op, met als potentiële schuldigen de parasieten van het recruitment domein, de vacatute-aggregatoren. Het is daarom tijd voor een nader onderzoek.

Vacature aantallen in 2022 en 2023
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:

Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2023 en 2024 Bron: Jobfeed
Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2023 en 2024 Bron: Jobfeed

Er begint ondertussen wat kleur op de wangen van deze grafiek te komen, met nu al drie vierbalkjes. En ieder rood balkje is langer dan het naastgelegen blauwe balkje, waarmee 2024 het duidelijk beter doet dan 2023 over de eerste vier maanden van het jaar.

Vacaturevolume in de afgelopen 15 jaar
Om het vacaturevolume van april 2024 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het online vacaturevolume t/m december als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden
Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden

We hebben een nieuwe en behoorlijk scherpe stijging van de trendlijn te pakken, en dat terwijl het CBS deze week meldde dat de economie met 0,1% is gekrompen. Het vacaturevolume is het hier duidelijk niet mee eens. En ik kan me niet voorstellen dat de waarheid ergens in het midden ligt.

Tot volgende maand!

Geef een reactie