Werkloosheid stijgt in april 2024 naar 3,7%

Nederlandse vlagHet CBS zegt over de werkloosheid in april het volgende:

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden toegenomen, met gemiddeld 2 duizend per maand. In april waren er 375 duizend mensen werkloos, dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. […] UWV registreerde eind april 170 duizend lopende WW-uitkeringen, 4 duizend minder dan in maart.

De werkloosheid stijgt minimaal (van 3,6% naar 3,7%) en blijft daarmee op een zeer laag niveau en daarmee blijft de krapte op de arbeidsmarkt vrijwel onveranderd. Ik ben zeer benieuwd hoe een nieuw kabinet onder deze omstandigheden het aantal arbeidsmigranten denkt te kunnen reduceren.


Overall werkloosheid
Zo ziet de werkloosheidsontwikkeling voor de Nederlandse beroepsbevolking (15 – 75 jaar) er uit gedurende de laatste 21 jaar:
Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – april 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – april 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

De werkloosheid was al extreem laag en blijft dat ook. Ondanks alle macro zorgen blijft vooralsnog zeer rustig aan het overall werkloosheidfront.

Overigens is het niet zo dat voor de verschillende leeftijdsgroepen de werkloosheid zich op een gelijke wijze heeft ontwikkeld. Daarom is het goed om ook te kijken naar de onderliggende ontwikkelingen.


Werkloosheid 15 – 25 jarigen
Voor de jongste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling in de laatste 21 jaar er als volgt uit:
Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – april 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheid, 15 – 25 jaar, januari 2003 – april 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

De werkloosheid onder 15 – 25 jarigen is onveranderd, op 8,7%. In april2023 stond de jeugdwerkloosheid op 7,9%. De werkloosheid onder jongeren is relatief hoog (vergeleken met de andere leeftijdsgroepen) en behoorlijk grillig, zoals bovenstaande grafiek ook duidelijk laat zien.

Er is in de afgelopen jaren sprake van een geleidelijke stijging van de werkloosheid onder jongeren.

Werkloosheid 25 – 45 jarigen
Voor de middelste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er de laatste 21 jaar als volgt uit:
Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – april 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheid, 25 – 45 jaar, januari 2003 – april 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

April 2024 laat een zeer kleine daling stijging (0,1%) zien ten opzichte van maart 2024 (3,0%) en is 0,3% hoger dan de werkloosheid van april 2023. Het is bladstil weer voor dit leeftijdscohort en dat is al langere tijd het geval.

Werkloosheid 45 – 75 jarigen
Voor de oudste leeftijdsgroep ziet de werkloosheidsontwikkeling er de laatste 21 jaar als volgt uit:
Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – april 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie
Gecorrigeerde werkloosheid, 45 – 75 jaar, januari 2003 – april 2024. Bron: CBS, nieuwe definitie

De grijze duiven komen in april uit op een werkloosheid van 2,1% en dat is gelijk aan maart 2024.  April 2023 was 2,1%, en in de tussenliggende tijd is het een afwisseling geweest van 2,1% en 2,2%. Een ongekend laag en stabiel werkloosheidsniveau. Het zal vrijwel onmogelijk worden om in het huidige arbeidsklimaat een werkloze werkzoekende 45-plusser te vinden.

Volgende maand meer!

Geef een reactie