Breaking news: aantal vacatures in mei 2024

geweldigWe zetten de ‘eeuwigdurende’ serie over het online vacaturevolume onverdroten voort met de cijfers van mei 2024. Het nieuwe jaar levert voor de eerste keer geen record op, ook al is het vacaturevolume voor mei bijna 340.000 vacatures. Maar in mei 2022 tikte het volume in mei de 400.000 aan, en dat is zo’n tsunami aan vacatures dat het nauwelijks geloofwaardig is.

Laten we eens wat dieper in de cijfertjes duiken. Leest u even mee?

Vacaturevolume in mei
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maand mei sinds 2008:
Aantal nieuwe online vacatures in de maand mei, 2008 – 2024. Bron: Jobfeed
A
antal nieuwe online vacatures in de maand mei, 2008 – 2024. Bron: Jobfeed

Het verschil met mei 2023 is bijna 10.000 vacatures in het voordeel van mei 2024. In de afgelopen drie jaar is het vacaturevolume in mei consequent boven de 300K uitgekomen. 300.000 vacatures per maand op een beroepsbevolking van zo’n 10 miljoen mensen; daarmee zou in 1 maand zo’n 3% van de beroepsbevolking van baan veranderen, en dus ruim 1/3 van de beroepsbevolking in 1 jaar. Krankzinnige volumes. En nauwelijks geloofwaardig.

Het lijkt er daarmee op dat we nog steeds in vacature-lalaland rondwandelen, een volume aan online vacatures dat niet aantoonbaar te hoog is, maar zo wel voelt. Het vermoeden van kunstmatige vacature-inflatie duikt de kop weer op, met als potentiële schuldigen de parasieten van het recruitment domein, de vacatute-aggregatoren. Het is daarom tijd voor een nader onderzoek.

Vacature aantallen in 2023 en 2024
Voor de volledigheid ook nog onderstaande grafiek:
Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2023 en 2024 Bron: Jobfeed
Aantal nieuwe online vacatures per maand, 2023 en 2024 Bron: Jobfeed

Er begint ondertussen wat kleur op de wangen van deze grafiek te komen, met nu al vijf rode balkjes. En ieder rood balkje is langer dan het naastgelegen blauwe balkje, waarmee 2024 het duidelijk beter doet dan 2023 over de eerste vijf maanden van het jaar. En de magere maanden (voor 2023) komen er nog aan!

Vacaturevolume in de afgelopen 15 jaar
Om het vacaturevolume van mei 2024 in een nog breder perspectief te plaatsen is het goed om ook de langere termijn in ogenschouw te nemen. In onderstaande grafiek is zowel het online vacaturevolume t/m december als het 12-maands gemiddelde van het maandvolume over de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden
Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) online vacaturevolume (minus, bijbanen, stages en vrijwilligerswerk), 2008 – heden

Na een behoorlijk scherpe stijging van de trendlijn lijkt er op dit moment sprake van een afvlakking. Maar zoals het recente verleden laat zien kan er van een stijging zomaar ineens in een stijging worden overgegaan. Dus ik durf niets te zeggen over de komende maanden.

Tot volgende maand!

Geef een reactie