ABU periode 5 2024: is uitzenden aan het verzuipen?

imageVandaag een bespreking van de ABU cijfers van de vijfde periode in 2024. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 5 daalde het aantal uren met 10% en de omzet daalde met 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar

En daarmee is de krimp voor het eerst sinds periode 2 van 2024 weer in de dubbele cijfers terecht gekomen. Vergeleken met een jaar geleden (-13%) is het resultaat een stuk draaglijker. Maar eerlijk gezegd is het natuurlijk tranentrekkend. Meer dan drie jaar lang krimp lijkt me niet houdbaar zonder (steeds grotere) ingrepen in medewerkersbestanden.

Overall ontwikkeling
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2022 t/m 2024 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2022 t/m 2024. Bron: ABU
ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2022 t/m 2024. Bron: ABU

Dit is een toch wel bijzonder deprimerende grafiek, met vrijwel alleen maar staafjes die naar beneden wijzen. Vooral omdat we nu het derde jaar van ononderbroken krimp ingaan. Periode 3 van 2022 was de laatste periode dat er nog een (overigens nauwelijks waarneembare) groei kon worden genoteerd. En sindsdien zijn er alleen maar rode cijfers geweest. Zonder een indicatie dat we hier binnenkort een verandering in kunnen gaan zien. We kunnen ons wel vastklampen aan de hoop dat het beter lijkt te gaan, ondanks de voortdurende krimp.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik een index uitzenduren berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de (procentuele) verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)
Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Het laatste deel van de trendlijn? Die heeft een opvallende gelijkenis met een zwarte skipiste die zich richting de diepste diepten van de langdurige misère van 2009 – 2015 beweegt. En daarmee lijkt deze trendlijn in sterke mate op die uit de periode van de financiële crisis. De huidige trendlijn moet overigens nog wel wat verder terugvallen wil ze op hetzelfde bodemniveau uitkomen, maar ze is snel onderweg. In periode 11 van 2009 stond de index op 74,0, in periode 5 van 2024 staat de teller stil op 75,8. Een verschil van slechts 1,8; met de huidige daling (ongeveer 0,7 per periode) zijn we in periode 8 aanbeland op het laagste niveau ooit van de ABU uitzendindex voor de periode sinds 2008.

Geen aantrekkelijk vooruitzicht en er is hopelijk nog tijd om die doembeeld tot een fata morgana om te toveren. Maar dan moet er wel wat gebeuren en op dit moment zitten we wat betreft politieke daadkracht op een absoluut minimum, nog even los van de volatiele internationale situatie en het chronische tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten.

Hoe Nederland ondertussen niet in een recessie is beland, is voor mij een raadsel. Toegegeven, het werkloosheidscijfer is belachelijk laag maar tegelijkertijd is de uitzendsector al jaren aan het krimpen (getuige bovenstaande trendlijn). En normaliter is deze sector de kolenmijnkanarie. Niet dit keer, blijkbaar. Bijzonder…

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten allen krimp zien, zij het met grote onderlinge verschillen. De sector Administratief dondert met -16% verder in elkaar,  de sectoren Industrie en Techniek krimpen met –3% (zeer beperkt) resp. –11% (behoorlijk).

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:
Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector
Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief heeft in periode 5 geen verandering laten zien in de vrije val die deze secfor doormaakt. Ondertussen is deze serie in de vorige periode door de ‘ondergrens’ van 50 gezakt, op weg naar nieuwe dieptes. Is er een bodem te leggen onder deze leegloop, of bestaat de sector alleen nog maar in aflopende contracten waarna het licht definitief uitgaat? AI hoeft niet in het licht te werken, toch?

De sector Techniek had een minder steil glijpad ingezet, maar sinds periode 2 heeft zich dat weer omgedraaid. Het lijkt er ondertussen op dat in periode 6 de grenslijn van 70 wel eens doorbroken kan gaan worden.

De sector Industrie laat weliswaar een daling zien, maar het is een stuk minder dramatisch in vergelijking met de andere twee sectoren. Hier is het vooral spannend of, en zo ja wanneer, de grenslijn van 100 gaat worden doorsneden. Weddenschappen zijn welkom. IK zet mijn geld op periode 7.

Tot over 4 weken!

Geef een reactie