ABU periode 6 in 2024: is uitzenden verder aan het verzuipen?

Logotype ABUVandaag een bespreking van de ABU cijfers van de zesde periode in 2024. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 6 daalde het aantal uren met 8% en de omzet daalde met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

En daarmee is de krimp op hetzelfde niveau als in periodes 1, 3 en 4 van 2024 . Vergeleken met een jaar geleden (-13%) is het resultaat een stuk draaglijker. Maar eerlijk gezegd is het natuurlijk nog alijd tranentrekkend. Na bijna 3 jaar krimp is zo langzamerhand iedereen toe aan zware cijfers. Maar de markt doet niet mee…

Overall ontwikkeling
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- danwel afname over de 13 periodes van de jaren 2022 t/m 2024 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2022 t/m 2024. Bron: ABU
ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2022 t/m 2024. Bron: ABU

Dit is een toch wel bijzonder deprimerende grafiek, met vrijwel alleen maar staafjes die naar beneden wijzen. Vooral omdat we nu het derde jaar van ononderbroken krimp ingaan. Periode 3 van 2022 was de laatste periode dat er nog een (overigens nauwelijks waarneembare) groei kon worden genoteerd. En sindsdien zijn er alleen maar rode cijfers geweest. Zonder een indicatie dat we hier binnenkort een verandering in kunnen gaan zien. We kunnen ons wel vastklampen aan de hoop dat het iets beter lijkt te gaan, ondanks de voortdurende krimp.

Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik een index uitzenduren berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de (procentuele) verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)
Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

Het laatste deel van de trendlijn? Die heeft een opvallende gelijkenis met een zwarte skipiste die zich richting de diepste diepten van de langdurige misère van 2009 – 2015 beweegt. En daarmee lijkt deze trendlijn in sterke mate op die uit de periode van de financiële crisis. De huidige trendlijn moet overigens nog wel wat verder terugvallen wil ze op hetzelfde bodemniveau uitkomen, maar ze is snel onderweg. In periode 11 van 2009 stond de index op 74,0, in periode 6 van 2024 staat de teller stil op 75,3. Een verschil van slechts 1,3; met de huidige daling (ongeveer 0,6 per periode) duiken we in periode 9 onder het dit dieptepunt. Tegelijkertijd is de economische situatie onvergelijkbaar met die van 2009, dus wat is er met de ABU uitzenders aan de hand?

Geen aantrekkelijk vooruitzicht en er is hopelijk nog (heel weinig) tijd om die doembeeld tot een fata morgana om te toveren. Maar dan moet er wel wat gebeuren en op dit moment zitten we wat betreft politieke daadkracht nog altijdop een absoluut minimum, nog even los van de volatiele internationale situatie en het chronische tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten.

Hoe Nederland ondertussen niet in een recessie is beland, is voor mij een raadsel. Toegegeven, het werkloosheidscijfer is belachelijk laag maar tegelijkertijd is de uitzendsector al jaren aan het krimpen (getuige bovenstaande trendlijn). En normaliter is deze sector de kolenmijnkanarie. Niet dit keer, blijkbaar. Bijzonder…

Ontwikkelingen per sector
De sectoren laten allen krimp zien, zij het met grote onderlinge verschillen. De sector Administratief dondert met -16% verder in elkaar,  de sectoren Industrie en Techniek krimpen met –5% (beperkt) resp. –11% (behoorlijk).

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:
Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector
Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief heeft in periode 6 geen verandering laten zien in de vrije val die deze secfor doormaakt. Ondertussen is deze serie (door de ‘ondergrens’ van 50 gezakt, op weg naar nieuwe dieptes. Is er een bodem te leggen onder deze leegloop, of bestaat de sector alleen nog maar in aflopende contracten waarna het licht definitief uitgaat? AI (als in: artificiële intelligentie) hoeft niet in het licht te werken, toch?

De sector Techniek had een minder steil glijpad ingezet, maar sinds periode 2 is dat weer omgedraaid. In periode 7 of 8 gaat de grenslijn van 70 definitief doorbroken worden. Alleen met een wonder kan dat nog voorkomen worden.

De sector Industrie laat weliswaar een daling zien, maar het is een stuk minder dramatisch in vergelijking met de andere twee sectoren. Hier is het vooral spannend of, en zo ja wanneer, de grenslijn van 100 gaat worden doorsneden. Weddenschappen zijn welkom. Ik zet mijn geld nog altijd op periode 7.

Tot over 4 weken!

Geef een reactie