Over RecruitmentMatters

Postings in deze rubriek hebben betrekking op wijzigingen van de weblog Recruitment Matters.

Er kunnen nieuwe features van het weblog worden aangekondigd, of een serie artikelen over een bepaald onderwerp, of nieuwe bloggers die tot Recruitment Matters toetreden. Verder kunnen er ontwikkelingen worden meegedeeld die op de een of andere manier met Recruitment Matters te maken hebben.