JobTrack en Vacaturekrant: cijfers

Sinds begin dit jaar zijn JobTrack en Vacaturekrant toegevoegd aan de wekelijkse serie over de grote vacaturesites van ons land. De hoogste tijd voor wat cijfers over deze twee sites. Met als eerste het aantal bezoeken per maand, volgens STIR:

JobTrack en Vacaturekrant: bezoeken per maand , 2008 en 2009 (STIR)

JobTrack en Vacaturekrant: bezoeken per maand , 2008 en 2009 (STIR)

De cijfers over november of oktober zijn identiek aan elkaar; waarschijnlijk heeft de STIR een kopiefoutje gemaakt bij het publiceren van de data.

De aantallen zijn aanzienlijk lager dan die van Monsterboard (in 2009 gemiddeld 1,6 miljoen) en Nationale Vacaturebank (gemiddeld 1,9 miljoen). Maar in de laatste maanden van 2009 maakt JobTrack ineens een enorme sprong. Deze sprong valt samen met het vertrek van Rimmelzwaan. Wat is hier nou weer aan de hand?

Leeftijdsopbouw
Een interessant beeld is te vinden in de leeftijdsopbouw van de bezoekers van beide sites. Allereerst de resultaten bij Vacaturekrant:

Vacaturekrant: Leeftijdsopbouw bezoek, 2008 en 2009 (STIR)

Vacaturekrant: Leeftijdsopbouw bezoek, 2008 en 2009 (STIR) 

Wil je de crisis nog fraaier in beeld hebben gebracht? Het percentage oudere werkzoekers daalt, terwijl de andere twee leeftijdsgroepen sterk stijgen. En evenmin twijfel over hoe de crisis de Telegraaf lezer heeft geraakt.

Dit duidelijke beeld is niet zichtbaar bij JobTrack:

JobTrack: Leeftijdsopbouw bezoek, 2008 en 2009 (STIR)  JobTrack: Leeftijdsopbouw bezoek, 2008 en 2009 (STIR) 

Er is weliswaar een duidelijke toename van het percentage jongere bezoekers, maar de groep van 35 – 49 jaar laat een relatieve daling zien. Vreemd. Daar is de groei van de werkloosheid toch sterker toegenomen dan bij de 50-plussers.

Vacatureaantallen
In onderstaande grafiek zijn de aantallen nieuwe vacatures voor beide sites weergegeven. Het gaat hierbij om het voortschrijdend gemiddelde over een periode van 4 weken voor 2009:

image Aantal nieuwe vacatures voor Jobtrack (blauw) en Vacaturekrant (rood), 2009

Ook hier lijkt bij JobTrack de plotselinge groei van het volume aan nieuwe vacatures min of meer gelijk te lopen met het vertrek van Rimmelzwaan. Heel vreemd.

Conclusie
Geen conclusie natuurlijk; anders dan de constatering dat er bij JobTrack mysterieuze ontwikkelingen plaatsgrijpen. En dat de plotselinge toename in het aantal vacatures bij deze site min of meer parallel loopt met de sterke groei van het aantal bezoeken. Wordt er soms geld in JobTrack gepompt sinds het vertrek van Rimmelzwaan? Het kan haast niet anders.

Geef een antwoord

1 Comment
  • Marc Drees
    says:

    De sterke groei van JobTrack wordt door Joland de Ruyte als volgt verklaard:
    Ik weet wel hoe het komt: op metronieuws vindt je de whitelabel versie van jobtrack!  Als je je cv wilt plaatsen, wordt je doorgeleid naar jobtrack; dat zorgt ongetwijfeld voor de verhoging van het aantal bezoekers.