Randstad Werkmonitor versus Global Talent Barometer

Net als The Network/Intelligence Group (Global Talent Barometer) doet ook Randstad online onderzoek naar allerlei zaken rondom werk (Randstad Werkmonitor Q4 2011). En daarbij zitten interessant genoeg ook een tweetal vragen die te maken hebben met de bereidheid van mensen om naar het buitenland te verhuizen voor werk. Waarmee ik dus eindelijk een manier heb om de naar mijn mening extreem hoge bereidheid voor emigratie volgens de Global Talent Barometer te toetsen.

Die toets doe ik overigens voor Nederland. En volgens de Randstad Werkmonitor zijn dit de resultaten:

image

Maximaal 33% is dus bereid om (naar het buitenland) te verhuizen voor werk indien een hoger salaris wordt betaald. Slechts 23% is bereid (naar het buitenland) te verhuizen indien het salaris gelijk blijft. Hierbij is dus ook een verhuizing binnen eigen land een optie; tenslotte is de mogelijkheid om naar het buitenland te verhuizen tussen haakjes geplaatst. Een meervoudige gecombineerde vraag dus (verhuizen binnen/buiten het eigen land in combinatie met een conditie: salarisniveau). Onmogelijk uiteen te rafelen in de o zo interessante onderdelen, maar het geeft sowieso een bovengrens.

En dit is wat de Global Talent Barometer aangeeft als antwoord van Nederlandse respondenten:

image

En hier staat dus dat 66% van de respondenten bereid is om naar het buitenland te verhuizen voor werk. Dat is maar liefst 2 keer hoger dan het maximale resultaat uit de Randstad Werkmonitor! Dat is een ongekend groot verschil.

En daar zitten we nu dus. Gemiddeld hebben er per land bijna 2.500 respondenten meegedaan aan de Global Talent Barometer; per land hebben minimaal 400 respondenten meegedaan aan de Randstad Werkmonitor. De Global Talent Barometer betrekt de totale beroepsbevolking (werkzaam en werkzoekend) in haar onderzoek; de Randstad Werkmonitor betrekt alleen werkenden in haar onderzoek. En dan zijn ook de vraagstellingen nog verschillend. De Global Talent Barometer vraagt: I’m willing to work abroad in samenhang met een aantal redenen voor de bereidheid. De Randstad Werkmonitor vraagt of I would be willing to move (abroad) for a job if I was paid more (of hetzelfde).

Wat nu? Niets dus. De cijfers van de Randstad Werkmonitor vertellen me dat maximaal 33% bereid is te verhuizen voor een hoger salaris; een deel daarvan is zelfs bereid om naar het buitenland te verhuizen. Maar welk deel? Ik heb geen idee, en Randstad heeft dat dus ook niet…

Ligt daarmee de bereidheid van de Nederlandse beroepsbevolking om naar het buitenland te verhuizen ergens tussen de 33% en 66%? Zeer onwaarschijnlijk. Het lijkt me een stuk waarschijnlijker dat een dergelijk percentage ver onder die 33% ligt. Maar wat het werkelijke percentage is zal pas met een volgend onderzoek duidelijk kunnen worden. Waarbij ofwel Randstad haar meervoudige vraagstelling ontrafelt tot meerdere enkelvoudige vragen, danwel The Network/Intelligence Group een aanzienlijk betere uitvraag doen naar de werkelijke bereidheid. En het liefst zie ik beide partijen dit doen. Zodat we volgend jaar (?) misschien wel een gedegen antwoord hebben op de vraag welk deel van de beroepsbevolking in het buitenland zou willen werken.

Tot dan zijn beide cijfers met de nodige korrels zout te nemen. Waarbij mijn gevoel overigens zegt dat er bij de cijfers van de Global Talent Barometer twee keer zoveel korrels zout moet worden genomen.

Geef een reactie