Het aantal werklozen per vacature, februari 2022

Een bijproduct van de Jubelindex is onderstaand overzicht, waar de Y-as het aantal werklozen/werkzoekenden (UWV) gedeeld door het aantal vacatures ((CBS + Textkernel) / 2) laat zien:

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdende jaargemiddelden, januari 2008 –februari 2022

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdende jaargemiddelden, januari 2008 –februari 2022

Ik vind het een zeer informatieve grafiek, waarbij je heel fraai het ‘overschot’ aan werkzoekenden in de periode 2013 – 2014 (tijdens het dieptepunt van de financiële crisis) geleidelijk kan zien veranderen in een steeds grotere krapte aan werkzoekenden vanaf 2016 – 2017.

Op dit moment is de krapte zeer hoog en de trendlijn lijkt een verdere daling te signaleren, hoewel er wel sprake is van een afvlakking van de trendlijn. En hoewel de claim van het CBS dat er meer vacatures dan werkzoekenden zijn nog minder reëel is dan met de vorige rekenmethode, gaan we wel die kant op. Maar zoals de trendlijn laat zien is er sprake van een dalende lijn, waarmee de claim van het CBS binnen enkele maanden wel waarheid kan gaan worden. Hoewel dan nog steeds het extreem hoge vacaturevolume onderzocht moet worden.

Geef een reactie