Het aantal werklozen per vacature, maart 2022

Een bijproduct van de Jubelindex is onderstaand overzicht, waar de Y-as het aantal werklozen/werkzoekenden (UWV) gedeeld door het aantal vacatures ((CBS + Textkernel) / 2) laat zien:

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdende jaargemiddelden, januari 2008 –maart 2022

Verandering van het aantal werklozen per vacature, voortschrijdende jaargemiddelden, januari 2008 –maart 2022

Ik vind het een zeer informatieve grafiek, waarbij je heel fraai het ‘overschot’ aan werkzoekenden in de periode 2013 – 2014 (tijdens het dieptepunt van de financiële crisis) geleidelijk kan zien veranderen in een steeds grotere krapte aan werkzoekenden vanaf 2016 – 2017.

Op dit moment is de krapte zeer hoog en de trendlijn lijkt nog altijd een verdere daling te signaleren, hoewel er wel sprake is van een voorzichtige afvlakking van de trendlijn. En hoewel de claim van het CBS dat er meer vacatures dan werkzoekenden zijn nog minder reëel is dan met de vorige rekenmethode, gaan we wel die kant op.

Overigens is het aannemelijk om te veronderstellen dat het aantal vacatures fors lager is (zie het extreem hoge vacaturevolume) waardoor het aantal werklozen per vacature sterk zou toenemen. Maar tot op heden is er nog altijd geen witte rook uit de schoorsteen van Textkernel waar te nemen. Dus wacht ik maar af..

Geef een reactie