Arbeidsmatchplatform, hoe staat het er op dit moment voor?

Op 27 november, is de Arbeidsmatchplatform site feestelijk gelanceerd door:

Zeven bedrijven die actief zijn in de energietransitie hebben zich verenigd in het Arbeidsmatchplatform. Een maatschappelijke start-up waarmee Alliander, Enexis, Stedin, TenneT, KPN en de aannemers Van Gelder en Van Voskuilen ook andere bedrijven in de energietransitie enthousiast willen maken om ‘skills-based’ personeel te werven.

En bij de feestelijke lancering van Arbeidsmatchplatform gaven de nodige hotemetoten acte de presence:

Hotemetoten tijdens lancering Arbeidsmatchplatform

Inderdaad, dat schept zeer hoge verwachtingen! Die hotemetoten willen graag aan een succes verbonden zijn…

Het is nu ruim drie maanden later, dus ik ben benieuwd naar de stand van zaken, en al helemaal na het lezen van dit nieuwsbericht:

Kandidaten beginnen met een snelle online onboarding en krijgen daarna een skill-based intakegesprek en een volledig op maat gemaakt zij-instroomtraject. […] Door skills centraal te stellen, worden kandidaten van a tot z geholpen om hun eerste én volgende banen in de techniek te vinden.

Oké, mooi, maar hoeveel zij-instromers zijn er ondertussen geplaatst? Ehhh:

“We doen nu ‘real world’ ervaring op met het werven op basis van skills en wat dat betekent voor kandidaten, werkgevers en andere betrokkenen. Werkgevers sluiten zich graag aan, overheden vinden het sympathiek en bij kandidaten krijgen we met regelmaat een opgeluchte reactie: “hè hè, eindelijk kijken werkgevers naar wat mensen kunnen.”

Klinkt prachtig, maar hoeveel zij-instromers zijn er ondertussen geplaatst? Ehhh:

Het platform wordt ontwikkeld conform het Design Research principe: “we testen elk onderdeel van het platform met échte (potentiële) zij-instromers. Daardoor hebben we al veel zaken gereleased, verbeterd, geschrapt en opnieuw gereleased. Zo maken we een platform waar de doelgroep écht behoefte aan heeft. Voor 2024 staan al 5 nieuwe releases op de planning.”

Helemaal fijn, maar HOEVEEL ZIJ-INSTROMERS ZIJN ER ONDERTUSSEN GEPLAATST? Ehhh:

De skills-aanpak heeft de toekomst. Het in de praktijk brengen is nog pionieren. Daarbij sluit de theorie nog niet altijd goed aan bij de praktijk. Zo ga je voor goede matching graag de diepte in, maar houden kandidaten juist van korte, makkelijke customer journeys. Daarnaast zijn veel mensen onbewust bekwaam van hun skills. Pas als mensen verder gevorderd zijn in hun proces, kunnen langere vragenlijsten aangeboden worden en kan een uitgebreide skills taxonomie gezet gezet.

Hoeveel zelfbevlekking kan een mens aan?

Daaroms heb ik mij maar gewend tot de man die dat allemaal zou moeten weten: Njord Pattisiana (directeur Stichting arbeidsmatchplatform energietransitie). En ik heb hem de volgende vragen voorgelegd:

  • Hoe is de ontwikkeling van het aantal bezoekers tot op heden verlopen en wat is het huidige aantal bezoekers (per week)?
  • Welke bedrijven (naast de zeven initiatiefnemers) maken op dit moment actief gebruik van Arbeidsmatchplatform?
  • Hoeveel gebruikers hebben de beroepskeuzetest gestart | afgerond? 
  • Wat is de verdeling van het aantal skills per gebruiker?
  • Hoeveel gebruikers hebben na afronding van hun skills selectie / aanpassingen naar vacatures gezocht?
  • Hoeveel gebruikers hebben op de knop Hoe stap ik zorgeloos over geklikt?
  • Hoeveel nieuwe medewerkers zijn via Arbeidsmatchplatform bij de 7 initiatiefnemers aangenomen | gestart?
  • Er zijn 5 nieuwe releases voor 2024 gepland. Welke aanpassingen/uitbreidingen worden hiermee gerealiseerd?
  • Worden de gegevens van gebruikers ingezet voor de training van AI-modellen?
  • Worden de gegevens van gebruikers aangeboden als kandidaten die door werkgevers gevonden kunnen worden?

Ik kreeg van een collega van Pattisiana het volgende antwoord (4 maart 2024):

Over de stand van zaken rond Arbeidsmatchplatform het volgende:

Momenteel zijn wij volop bezig om onze organisatie en bijbehorende werkprocessen in te richten. In deze fase zijn de bezoekvolumes aan het platform nog zeer beperkt. Het is derhalve nu nog te vroeg om ervaringen en cijfers te delen. Wel kan ik je melden dat we op basis van nieuwe inzichten binnen onze ecosystemen bezig zijn de candidate journey te vernieuwen en met name te versimpelen. Dit zal naar verwachting rond de zomer leiden tot een nieuwe beroepskeuzetest. Wij hopen eind Q3 een eerste beeld te hebben van de werking en effecten daarvan. Wellicht dan ook een moment om daar eens nader over van gedachten te wisselen met elkaar.

Vrij vertaald: er is eigenlijk nog niet begonnen, en er is nog helemaal niemand geplaatst. En dat gaat voorlopig ook niet gebeuren. Misschien wel in Q4…

Dit is op zijn zachtst gezegd merkwaardig, want voorafgaand aan de lancering was er nog gesteld dat er een jaar was getest met de applicatie. Maar nu blijkt er zoveel niet de kloppen dat de hele candidate journey moet worden vernieuwd.

Opvallend genoeg hebben al deze perikelen de ambitie niet geschaad. Integendeel:

Het platform wordt uitgerold in regionale samenwerkingsverbanden van werkgevers, opleiders en sociale partners om zij-instromers een individuele routekaart naar technisch werk te bieden. Er is tevens een vangnet om te zorgen dat afgewezen kandidaten niet uit het oog worden verloren, maar juist bemiddeld worden naar andere werkgevers. Op dit moment ondersteunt het Arbeidsmatchplatform 5 regionale ecosystemen in het land. De ambitie is om steeds meer ecosystemen te ondersteunen en zo uiteindelijk een landelijke dekking te realiseren.

What could possibly go wrong?

Achtergrondinformatie
Vooruitlopend op de feestelijk lancering had ik de site van Arbeidsmatchplatform in een drietal artikelen al nader onder de loep genomen. En Arbeidsmatchplatform was ook nogal nalatig en ongelukkig met haar privacyverklaring. En adding insult to injury, Arbeidsmatchplatform is ook nog eens gebaseerd op de technologie van 8vance, het bedrijf van die meer dan 85 miljoen persoonsprofielen waarvan onduidelijk blijft waar ze nu vandaan komen.

Geef een reactie