Autoriteit Persoonsgegevens heeft gereageerd. En hoe!

Logo Autoriteit PersoonsgegevensVandaag werd ik geattendeerd op een publicatie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In het persbericht geeft AP aan dat scraping feitelijk illegaal is:

Een wijdverbreid misverstand is dat scrapen zou mogen, omdat alles wat op internet staat toch al voor iedereen is in te zien. ‘Maar dat informatie over jou openbaar is, betekent niet automatisch dat jij ook toestemming geeft voor scraping’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. ‘Ook wanneer jij zelf op je socialemedia-account zet dat je laatst de loterij hebt gewonnen of een operatie hebt gehad, geef je daarmee geen toestemming om die gegevens te scrapen. Toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens geef je alleen als het jou van tevoren netjes is gevraagd. Dat is bij scraping meestal niet te doen.’

En dat wordt in het bijbehorende document in zeer veel detail onderbouwd. Waarmee er onder de AVG voor private organisaties feitelijk geen mogelijkheid meer is om persoonsgegevens te scrapen voor commerciële doeleinden.

En dit heeft ferme consequenties voor alle (recruitment) service providers die hun diensten hierop hebben gebaseerd. Binnen het recruitment domein heeft dit onmiddelijk verstrekkende consequenties voor 8vance Matching Technologies. En, mutatis mutandis voor haar grootste klant: UWV

8vance
Het moeten stoppen met het scrapen van persoonsgegevens van (vooral) LinkedIn heeft grote gevolgen voor 8vance. Het is niet langer mogelijk om een search/match bestand te kunnen bieden of een AI search engine omdat beide diensten zijn gebaseerd, volgens de richtlijn van AP, op onrechtmatig verkregen persoonsgegevens, van vooral LinkedIn (en andere social platformen). Voor wie geïnteresseerd is in de details van situatie verwijs ik graag naar het grote aantal artikelen op RecruitmentMatters dat over 8vance is verschenen . De essentie van de nieuwe richtlijn is dat 8vance’s databron per direct is opgedroogd.

UWV
UWV heeft in 2023 8vance geselecteerd als de partij om haar bemiddelingsservice te laten vernieuwen. Het selectieproces kende al een bijzonder verloop, maar er lijkt nu een veel grotere kink in de kabel te zijn gekomen. Want als 8vance geen persoonsgegevens meer mag scrapen, kan UWV dan nog de beoogde bemiddelingsservice gaan bieden?

Regionale ecosystemen
Andere gebruikers van de diensten van 8vance zijn ‘regionale ecosystemen’, zoals Arbeidsmatchplatform, De Riverboard en Twente.com. Ook zij worden getroffen door deze richtlijn.

Overig
En dan zijn er nog een aantal kleinere spelers die gebruik maken van 8vance. Ook zij zullen op zoek moeten gaan naar alternatieven.

Tot slot
De nagelnieuwe richtijn van AP geeft de AVG nadrukkelijk tanden op het gebied van het ongevraagd op grote schaal verzamelen van publiek beschikbare persoonsgegevens. Dit is verboden. En daarmee krijgt de privacy in Nederland, en naar ik aanneem in heel Europa, een bijzonder grote boost waarmee wij als individuele natuurlijke personen niet langer als willoze databundels naar hartelust kunnen worden verzameld, gewijzigd en verkocht. Een uitzonderlijk goede ontwikkeling.

Wat een mooie dag van de Arbeid!!

Geef een reactie

2 Comments
 • Laurens Waling
  says:

  Hoewel de titel misschien misleidend is, zijn we bij 8vance blij met de gisteren verschenen handreiking van de AP. We scrapen openbare profielen om onze AI te trainen op combinaties van opleiding, werkervaring en vaardigheden. Hierbij verwijderen we persoonsgegevens, zodat de data niet meer te herleiden zijn. Wie snel leest, zou kunnen denken dat scrapen verboden wordt en dat onze service zou moeten stoppen. Maar dat is natuurlijk onzin, want elke zoekmachine scrapet en indexeert informatie op het internet. De meeste AI wordt getraind met openbare bronnen. Waar het om gaat, is dat het scrapen van privacygevoelige informatie, die je niet gebruikt wilt hebben om bijvoorbeeld uitkeringen te weigeren of duurdere verzekeringen aan te bieden, wordt beperkt. En dat is maar goed ook.

  Wat wij doen, is AI inzetten om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. We gebruiken gegevens die openbaar gedeeld zijn en loggen niet in op sociale media. We minimaliseren de data die we nodig hebben en anonimiseren deze. Het verwijderen van meegescrapte persoonsgegevens is een vorm van gegevensverwerking, maar juist hiervoor biedt de handreiking hulp om een gerechtvaardigd belang vast te stellen. Het individu ondervindt hier geen hinder van, terwijl het maatschappelijk belang duidelijk is.

  Ook voor een extra service die we onze klanten bieden, een op vaardigheden gebaseerde zoekmachine voor publieke profielen, helpt de handreiking ons een sterk gerechtvaardigd belang te formuleren. Het is voor het individu alleen maar gunstig als hij op basis van vaardigheden gevonden wordt voor een mooie nieuwe baan of opdracht. We verbreden perspectieven met nieuwe carrièrekansen en verminderen de hoeveelheid ongerichte spam.

  Kortom, bedankt AP voor deze helderheid. Kies volgende keer een minder aanstootgevende titel om te voorkomen dat ‘algoritme-angst’ toeneemt. Kijk ook waar de inzet van AI juist gestimuleerd moet worden, zoals op de arbeidsmarkt. Vraagstukken rondom krapte en discriminatie vragen om algoritmes die verder kijken dan het oog van de gemiddelde recruiter en hiring-manager.

 • Rene Veldwijk
  says:

  De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan er voor overheden andere regels gaan komen. Ik kan mij voorstellen dat dit voor UWV een uitweg biedt, temeer daar er door UWV flink zal worden gelobbyd. Wat in dat geval dan wel heel boeiend is, is dat UWV er in reactie op vragen van op deze blogschrijver dat ze NIETS te maken heeft met hoe 8Vance aan haar trainingsdata komt. Als het ze even tegenzit heeft UWV zichzelf schaakmat gezet, zeg ik als niet-jurist.