Monsterboard: slagaderlijke banenbloeding?

Met grote regelmaat kijk ik naar de aantallen vacatures op de grote vacaturesites. In de afgelopen jaren was de volgorde op basis van het aantal vacatures altijd:

  1. Werk.nl
  2. Nationale Vacaturebank
  3. Monsterboard
  4. Totaljobs

Gedurende een korte periode eind 2006 scoorde Nationale Vacaturebank hoger dan Werk.nl, maar dat was waarschijnlijk het gevolg van alle problemen rondom de nieuwe versie die Werk.nl introduceerde.

 

Bijna een jaar geleden heb ik nog een korte vergelijking tussen ‘de grote vier’ gemaakt. In onderstaand overzichtje heb ik de aantallen vacatures van eind 2006 weergegeven, met daarachter (tussen haakjes) de stand van zondag 2 september:

  • Werk.nl                           72.854  (74.204)
  • Nationale Vacaturebank    57.982  (60.088)
  • Monsterboard                  47.425  (56.115)
  • Totaljobs                         31.066  (32.758)

Wat opvalt is dat de vacature aantallen op alle sites zeer licht zijn gegroeid, met uitzondering van Monsterboard. Die laat een veel sterkere groei in het aantal vacatures zien en lijkt zelfs op weg Nationale Vacaturebank van de 2e plaats te stoten.

De vraag is echter of het aantal vacatures dat Monsterboard claimt correct is. Want minder dan een week geleden stond de teller nog op ongeveer 79.000! Een verlies van 23.000 banen in een tijdsbestek van 1 week klinkt zeer onwaarschijnlijk, tenzij Monsterboard een slagaderlijke banenbloeding heeft opgelopen. De vraag is dan waar die bloeding eindigt.

Ik heb Monsterboard om een reactie gevraagd (via e-mail). Ik zal hun (eventuele) reactie toevoegen als commentaar aan deze blog entry.

Geef een reactie