Ambitie kost geld

Europese leiders waren zo optimistisch om het ambitieuze doel te stellen dat in 2020 de helft van de beroepsbevolking hogeropgeleid moest zijn. Ook Nederland zette haar handtekening. Waarom ook niet? Een hogere opleiding biedt meer op kans werk en stimuleert innovatie.

Balkenende wil wel, maar…
Twee jaar geleden bleek pas een derde van de Nederlandse beroepsbevolking hogeropgeleid. In de komende jaren moeten we dus nog flink aan de bak. De afgelopen jaren is het aantal studenten in Nederland fors gestegen. Het kabinet Balkende wil ook heel graag aan meer mensen een betere opleiding bieden. Toch gaat elke jaar minder geld uit naar universiteiten. En voor studenten stijgt het collegegeld de komende tien jaar met veertien procent.

Meer onderwijs kost geld
Studenten die willen zich breder willen oriënteren of zoeken meer verdieping, staan straks voor een dichte deur. Universiteiten moeten steeds meer studenten bedienen met steeds minder middelen. Studenten van de UvA moeten straks extra betalen voor het volgen van meer onderwijs.

Dit artikel verscheen eerder op ikki.nl.

Geef een reactie

1 Comment
  • Chris Stapper
    says:

    Ik vind de signalen vanuit de regering nogal wrijven. Aan de ene kant moeten we bouwen aan een kenniseconomie en aan de andere kant wordt daar minder geld in gestoken. Dat het nochtans groeit vind ik vreemd. Misschien werkt het toch, of misschien kan de groei veel groter zijn.

    Als je na je MBO een HBO wilt doen, dan krijg je gewoon 4 jaar extra studiefinanciering. Maar een master na je HBO, duurt 2 of3 jaar, moet je zelf betalen. Blijkbaar ziet de regering veel meer brood in HBO over MBO dan een master over een bachelor.

    Ik vraag me ook wel eens af of het niveau van onderwijs nog is wat het was. Wellicht heb ik mazzel en zijn mijn opleidingen relatief licht. Maar jezelf voor de gek houden, het niveau verlagen en meer mensen af laten studeren is natuurlijk ook een manier om meer hoogopgeleiden te hebben. Ik vraag me af wat voor cijfers hierover in het bedrijfsleven zijn.