Consumentenbond grijpt in waar CBP faalt?

Beeldmerk Consumentenbond campagne Het College Bescherming Persoonsgegevens is een instantie voor … de bescherming van persoonsgegevens. Waarbij de effectiviteit van de instantie binnen het domein online recruitment in mijn optiek een lachertje is.

En blijkbaar blijft dat niet beperkt tot online recruitment. Want de Consumentenbond komt nu met een brochure die ‘de burger’ bewust moet maken van rechten, risico’s en verhaalmogelijkheden (in geval van misbruik).

En daarmee doet de Consumentenbond waar het tot op heden CBP jammerlijk heeft gefaald: De burger nadrukkelijk wijzen op de risico’s bij het achterlaten van persoonsgegevens op Internet.

Onder het kopje Wat is er mis, geeft de Consumentbond in haar brochure feitelijk aan waar het CBP zich niet van haar taak heeft gekweten:

 • Voor klachten over persoonsgegevens bestaat vaak nog geen laagdrempelige beslechting. De consument moet nu nog naar de rechter voor een bindende uitspraak.
 • Er zijn voor consumenten slechts beperkte mogelijkheden om schade vergoed te krijgen wanneer persoonsgegevens gestolen, verloren of misbruikt worden.

Ware woorden, en een trieste constatering natuurlijk. Want dit is wat het CBP natuurlijk voor de burger had moeten betekenen. Naast preventie, waar het helemaal niets van heeft gebakken.

De Consumentenbond heeft een tiental rechten opgesteld met betrekking tot de bescherming van de privacy. Rechten die de Consumentenbond zal gebruiken om bedrijven en de overheid  aan te spreken indien deze worden overtreden:

 1. Anonimiteit waar mogelijk
 2. Zeggenschap over hun eigen persoonsgegevens
 3. Informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens
 4. Gericht gebruik zodat hun persoonsgegevens
  alleen gebruikt worden voor het doel
  waarvoor ze zijn verzameld
 5. Toestemming voor ander dan noodzakelijk
  gebruik van hun persoonsgegevens
 6. Risicoaansprakelijkheid bij de verwerking van
  persoonsgegevens
 7. Kwaliteit van het gebruik van hun persoonsgegevens
 8. Geschilbeslechting voor klachten over persoonsgegevens
 9. Educatie over rechten en risico’s op privacygebied
 10. Toezicht en handhaving van de naleving van
  privacywetgeving

Allemaal goed, maar dit had natuurlijk al jaren geleden moeten gebeuren; onder leiding van het CBP. En dan te bedenken dat het initiatief van de Consumentenbond in samenwerking met het CBP tot stand is gekomen. God mag weten waarom. Want ik vraag me oprecht af waar de Consumentenbond het CBP voor nodig heeft.

Geef een reactie

1 Comment
 • Wim Cnubben
  says:

  Dagelijks sturen (DBCderende) psychiaters en psychotherapeuten privacygevoelige persoongsgegevens via internet middels onbeveiligde lijnen aan DIS -een centrale DBC-databank.
  Een beetje hacker kan deze gegevens makkelijk invangen en de zwakke zipcodering van de nauwelijks geanonymiseerde persoonsgegevens van patienten, maar ook van hun hulpverlener breken.

  Het is onbegrijpelijk, dat het CBP hier akkoord mee is gegaan.
  Wim Cnubben, klinisch psycholoog Utrecht
  bestuurslid De Koepel van DBC-vrije praktijken van psychiaters en psychotherapeuten.