Waarom werksfeer wel belangrijk is!

Naar aanleiding van de blog meten=weten kwam de opmerking “Leuk dat je punt 2 erbij zet dat het weergeven van de sfeer zo belangrijk is. Maar heb je ook echte cijfers die dat bewijzen? ……daadwerkelijke gedragscijfers.” Daar ben ik ingedoken (met dank aan Mandy) en heb twee wervingscampagnes gefileerd. De volgende zaken zijn mij opgevallen:

Als je kijkt naar het aantal keer dat de pagina’s over werksfeer worden bekeken in vergelijking tot de andere pagina’s, dan is de score kleiner dan 2 procent. Dat bevestigt het verhaal dat de sfeerpagina’s niet veel bezocht worden. Echter dit is niet echt een ken- of stuurgetal waar we iets mee kunnen. Ik vind het interessant hoeveel unieke bezoekers die meer dan de homepage hebben gekeken (exclusief bouncing en weigering) en de werksfeerpagina’s hebben bezocht.

Nu zie je iets interessants gebeuren.  Dan liggen de percentages tussen de 8 en 16 procent (ruim 4 tot 8 keer zo hoog). Het verschil in score is sterk doelgroepafhankelijk (wat weer in lijn ligt met de pullfactoren van deze doelgroep). De overwegend vrouwelijke doelgroep scoort 16 procent de overwegend mannelijke doelgroep 8 procent. Vrouwen hechten ook meer waarde aan werksfeer (Bron: AGO).

Het meest interessante cijfer is hoeveel van de (kwalitatief goede) sollicitanten de sfeerpagina’s hebben gelezen. Daarop moet ik het antwoord schuldig blijven, aangezien we tot op heden de relatie tussen de sfeerpagina en solliciteren niet als doelwaarde hebben opgegeven in Google Analytics. Wat we wel kunnen terughalen zijn cijfers die overeenkomen met de 8 tot 16 procent door de zichtbare klikpaden te analyseren. Dit kun je dan ook als een soort ondergrens aannemen. Aannemelijk is, mede gezien de andere onderzoeksgegevens, dat sollicitanten de sfeerpagina’s in grote mate bekijken alvorens – op een ander moment – te solliciteren of juist om op af te haken.

Concluderend:
•    Sfeerpagina’s worden in absolute zin weinig bekeken. Door de beoogde doelgroep des te meer en door sollicitanten waarschijnlijk zeer veel.
•    Sfeerpagina’s worden, al naar gelang de doelgroep meer belang hecht aan de pullfactor werksfeer, meer of juist minder bekeken. Hiermee is een directe relatie tussen pullfactoren van een doelgroep en de bezochte inhoud op een recruitmentsite aangetoond.

De praktijk: Wat ik verder uit de dagelijkse praktijk meemaak, is dat webpagina’s en websites die een beeld geven van (werk)sfeer, collegialiteit e.d. aangehaald worden in sollicitaties en in sollicitatiegesprekken als een van de redenen waarom iemand daadwerkelijk solliciteert/in beweging komt. Indien deze informatie/beeldvorming ontbreekt, zoals nu bij veel werkgevers het geval is, kan het daarmee ook nooit als beweegmotief worden aangehaald. In dat geval kun je het niet meten en niet bewijzen.

Al met al….meer dan voldoende redenen om jezelf als werkgever uniek en onderscheidend neer te zetten. Met een omschrijving van de werksfeer maak je daarin een goede start.

Dit gastblog is geschreven door Geert-Jan Waasdorp, oprichter Intelligence Group. Onderzoeks- en advuesbureau op gebied van (internationale) arbeidsmarktcommunicatie en recruitment

Geef een reactie

5 Comments
 • Bas van de Haterd
  says:

  Niemand heeft natuurlijk gezegd dat het niet belangrijk is, de vraag was meer hoe belangrijk. En op basis van deze weet je eigenlijk nog niets. Ten eerste zijn het maar 2 campagnes, maar laten we daar even aan voorbij gaan.

  Welke andere facetten hadden deze partijen ook op de site? En hoe verhoudt dat zich tot die facetten? Hadden ze b.v. een sectie arbeidsvoorwaarden (uitgebreid met alle info)? En hoe waren de kliks daarop?

  Iedereen weet dat ik geloof in een totaalbeeld, omdat iedere persoon iets anders wil. Daarom zie ik altijd het liefste gedragsdata, waar je uit haalt wat mensen echt doen. Natuurlijk is goede sfeer belangrijk en precies wat Martijn zegt, er is altijd een hele minimale trigger nodig. Die is echter voor iedereen belangrijk.

  Ik sprak laatst een klant van Marketingfacts Jobs die na het gebruik maken van de copy write service ineens 4 goede, waarvan 1 top kandidaat hadden gevonden. Daar waar de eerste vacature (ook op een ander jobboard gezet overigens) geen sterke kandidaten hadden opgelevert. Toen ze vroegen waarom die mensen anderhalve maand eerder niet hadden gereageerd schijnen ze alle 4 gezegd te hebben de vacature wel gezien te hebben, maar het toen toch echt om een andere functie leek te gaan. Dat was niet zo, maar het waren net het gebruik van een paar termen die ze nu triggerde om wel te reageren.

  Dus natuurlijk is sfeer belangrijk, maar voor iedereen is iets anders belangrijk. Ik blijf van mening dat je altijd een totaalplaatje moet geven van je organisatie, met alle onderdelen (sfeer, beloning, werkinhoud, maatschappelijke betrokkenheid, etc). Ik merk dat sfeer roepen goed verkoopt (iedereen wil namelijk dat je voor zijn bedrijf kiest vanwege de sfeer/cultuur), maar dat we het belang niet moeten overdrijven!

 • martijn Betgem
  says:

  Geert-Jan, interessant artikel. Ik merk dat 3 van de 10 kandidaten die ik spreek via een vacature, zeer concreet aangeven wat voor hen de doorslag gaf om te reageren. Ze halen dan letterlijk een bepaalde zinsnede uit de advertentie aan.

  Wel ben ik van mening dat de ‘bezoeker/kandidaat’ onbewust steeds behendiger wordt in het onderscheiden van echte relevante info of de bekende clichés als informeel, korte lijnen, hecht team.

  Het wordt dus een vak om een echt goede en betrouwbare sfeer beschrijving te maken. Mijn ervaring is dat als je deze op afdelings- of vestigingsniveau doet dit beter landt, dan voor een geheel bedrijf. Dat wordt al snel oppervlakkig.