In de kinderschoenen of …………….

Bij het opruimen van mijn archieven kwam ik een artikel tegen met de titel: Creatief met het W&S budget. Speurtocht naar personeel vereist onorthodoxe wervingsmethoden.  Een citaat:

Het wervingsmiddel dat aan een grootste opmars bezig is, heet Internet. Vrijwel iedere baan die in de Nederlandse media verschijnt, is inmiddels ook op Internet te vinden. Vooral onder hoog geschoolden neemt het gebruik van dit medium toe. Internet is snel bezig een volwaardig wervingsmedium te worden.

………….Het bijzondere kenmerk van internet is dat het kandidaten de gelegenheid biedt om zelf het heft in handen te nemen door hun CV in een databank te laten opnemen. Voor werkgevers zou dat het ei van Columbus zijn. Die kunnen hun wervingsactiviteiten dan beperken tot het doorspitten van cv-banken. In de VS zijn er al databanken met meer dan 1 miljoen CV’s……………

Het heeft er alle schijn van dat het succes van wervingsmiddelen niettemin staat of valt met de vooruitzichten die de toekomstige werknemers worden geboden……..  Alleen als je de kandidaat perspectief kunt bieden  op een aantrekkelijke loopbaan doe je goede zaken op de arbeidsmarkt………

Enig idee uit welk jaar dit is?  Wie het weet mag het zeggen. Over 2 weken mijn antwoord.

Geef een reactie

10 Comments