Q&A Kevin Kremers, Concern controller, Welten

Logotype WeltenFinancieel detacheerder Welten heeft een zwaar jaar achter de rug. Maar na een grote reorganisatie vorige nazomer is het bedrijf weer klaar voor groei. Althans, dat stelt concern-controller Kevin Kremers van het Brabantse bedrijf. Wij spraken hem over de meer dan gehalveerde omzet, de sterk gedaalde winstmarge en de verwachtingen voor dit jaar.

De omzet van Welten daalde vorig jaar met bijna 40 procent. Daarmee onderpresteerde Welten zwaar in de detacheringsmarkt. Hoe komt dat?
‘Dat wij meer omzet verloren dan de markt, komt doordat Welten enkel en alleen voor banken en verzekeraars werkt. Die sector is afgelopen jaar sterk geraakt door de crisis en bij ons zijn de aanvragen in het 2e en 3e kwartaal van 2009 behoorlijk opgedroogd. Daarvan hadden wij meer hinder dan onze concurrenten.’

De banken zaten in 2008 al diep in de problemen en zijn sindsdien gaan korten op hun uitgaven aan extern personeel. Toch geeft de gehalveerde brutomarge me de indruk dat de recessie u heeft verrast.
‘Dat klopt. In januari 2009 bereikte onze omzet nog een recordhoogte. Toen was de crisis al in volle gang, hadden de banken en verzekeraars er ook al last van, maar op een of andere manier is er pas vanaf maart een behoorlijke rem op de externe inhuur in de financiële sector gezet.

Welke accounts liepen het steilst terug?
‘Vooral de reorganisatie van de back-office bij de Rabobank heeft ons geraakt. Daarnaast ook de stilstand bij projecten als de fusie van ABN-Amro en Fortis en de integratie van Postbank in ING. Er was vanuit de banken nauwelijks appetijt om heel veel nieuwe contracten af te sluiten.’

In december 2008 zocht u met uw laatste wervingscampagne nog 500 extra werknemers. In plaats daarvan zijn er sindsdien 500 professionals vertrokken.
‘Dat klopt. In februari zijn we bij de eerste signalen van de crisis gestopt met die campagne. En in de maanden maart, april en mei hebben we onze tijdelijke contracten niet verlengd. Pas in juli, augustus en september is de vraag nog harder gedaald en toen hebben we moeten ingrijpen met gedwongen ontslagen.’

Hoe?
‘Op onze eigen bijzondere wijze. We hebben een aantal contracten een-op-een in goed overleg beëindigd. Maar daarnaast hebben we ook collectieve regelingen getroffen. We hebben voor in totaal 150 man in september een overeenkomst ontbonden, maar die hebben we tegelijkertijd een terugkeergarantie gegeven. Ze konden na 6 maanden weer bij Welten in loondienst terugkeren. In die zes maanden heeft Welten de WW-uitkering met nog eens 20 procent van het salaris aangevuld. En na die zes maanden zijn zo’n 60 werknemers weer bij ons in dienst getreden. De anderen hebben een andere baan in hetzelfde vak gevonden, bij banken en verzekeraars. Een enkeling heeft een andere carrière gekozen.’

In totaal zijn er 507 mensen vertrokken. Hoeveel daarvan hadden een tijdelijk contract dat niet is verlengd?
‘Dat gold voor 350 medewerkers. Daarnaast zijn er ook nog de contracten die individueel zijn ontbonden – dat waren er een kleine 75. De rest is reguliere uitstroom geweest.’

En nu bent u weer begonnen met werven?
‘Onze wervingscampagnes zijn weer gestart. We hebben vraag naar met name specialistische functies op het gebied van private banking en business banking.’

En hoeveel bankzitters heeft Welten?
‘Ongeveer 6 procent van onze professionals is beschikbaar. Daar streven we ook naar, een beschikbaarheid tussen de 6 en 8 procent, want daarmee hebben we ruimte om nieuwe aanvragen snel in te kunnen vullen. Daarbij geldt: in de verzekeringsmarkt is onze bezetting een stuk hoger en van onze projectmedewerkers zitten weer wat meer medewerkers zonder opdracht.’

Al met al heeft Welten in 2009 al zijn liquide middelen opgesoupeerd.
‘Dat kwam door het hoge beschikbaarheidspercentage. In de maanden juli, augustus en september was dat percentage hoger dan 20 procent. Dat is een aanslag op de liquiditeit. En ook als je dan gaat reorganiseren is dat puur een liquiditeitsaftrek.’

De solvabiliteit is ook gedaald.
‘Dat is een logisch gevolg daarvan.’

U verwacht niettemin weer groei in 2010. Hoeveel denkt u te gaan groeien?
‘Onze omzet gaat niet ontzettend groeien in 2010. We hebben een scenario opgesteld waarmee we ultimo 2010 ongeveer 600 medewerkers hebben, met een verwachte omzet tussen 42 en 45 miljoen euro. En met een gezonde winstgevendheid. Het eerste halfjaar gaan we overigens in zwarte cijfers afsluiten.’

Geef een reactie